Onderhoudsachterstand deel fietsinfra in beheer bij IenW

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:20-03-2024
Van de 497 kilometer fietstoegankelijke infrastructuur op het grondgebied van Infrastructuur en Waterstaat is ruim 20 procent onvoldoende onderhouden. Dit blijkt uit een rapportage van Antea Group die demissionair minister Mark Harbers op 19 maart 2024 naar de kamer heeft gestuurd.

Antea Group bracht in 2022 de staat van onderhoud en inrichtingsrisico’s in kaart van alle fietstoegankelijke infrastructuur waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk is. De staat van onderhoud is ingedeeld in de niveau’s A+, A, B, C en D, waarbij A+ uitstekend onderhouden is en D onvoldoende onderhouden. 77 procent van de wegen kreeg niveau B of hoger, wat betekent dat veilig gebruik zonder risico’s mogelijk is. Bij ruim 20 procent is er sprake van een onderhoudsachterstand.
 
Bron: Rapportage staat en verkeersveiligheid van de fietstoegankelijke infra op het grondgebied van Infrastructuur en Waterstaat (Antea Group, 2023)

Regionale verschillen
De fietsinfra van regionale dienst Zee en Delta is er het best aan toe, slechts 4 van de 112 kilometer scoort een onvoldoende (C of D). In Midden Nederland (40 van de 109 km), Oost Nederland (18 van de 55 kilometer) en Zuid Nederland (32 van de 82 km) is er sprake van de grootste onderhoudsachterstand.
Landelijk troffen de onderzoekers bij hun inspectie in gemiddeld 4 gevallen per kilometer een niet-vergevingsgezinde berm of rand aan. Verder ontbreekt in 338 gevallen de visuele geleiding en in 83 gevallen zijn er obstakels aanwezig. Noord- en Midden-Nederland scoren het hoogst met het aantal inrichtingsrisico’s.
 
Fietsinfra IenW
De fietsinfrastructuur van Infrastructuur en Waterstaat bestaat uit 54 km fietspad, 319 km rijbaan die gedeeld wordt door fietsers en gemotoriseerd verkeer en 123 km paden die niet zijn aangemerkt om op te fietsen, maar waarop dit bijvoorbeeld met een mountainbike wel kan. Van de in totaal 497 kilometer heeft 324 een verharding van asfalt, beton, tegels of klinkers en is 173 halfverhard of onverhard.
 
Rapport
Het rapport van Antea Group is te downloaden via de website van de Tweede Kamer.
Hier is ook een rapportage van Dat.mobility te vinden met inzicht in het totale fietsareaal van Infrastructuur en Waterstaat.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Onderhoudsachterstand deel fietsinfra in beheer bij IenW

Scroll naar boven