Met fietsen halen veel mensen de beweegnorm

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:24-09-2019
  • Startdatum:24-9-2019 13:54:18
Van mensen die voornamelijk fietsen haalt 80% de beweegnorm van de Gezondheidsraad. Bij de verknochte automobilisten haalt niet meer dan 7% de norm.

Er bestaat een duidelijke samenhang tussen gezondheid en reisgedrag, aldus heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) uitgezocht. Voor de ­studie 'De relatie tussen gezondheid en het gebruik van actieve vervoerwijzen' is gebruik gemaakt van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN). De cijfers over het reisgedrag zijn daarbij gecombineerd met gegevens over de BMI van mensen, en hoe gezond mensen zichzelf vinden.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat ongeveer één derde van de Nederlanders enkel door te lopen en te fietsen voldoet aan de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad, om minimaal 150 minuten per week fysieke activiteit te verrichten. Dat is een aanzienlijk deel van de 54% Nederlanders die voldoet aan deze richtlijn. (Daarnaast dragen andere activiteiten zoals sporten, huishoudelijke activiteiten en tuinieren bij aan de beweegrichtlijn.)

Je kunt het ook anders zeggen: van mensen die voornamelijk fietsen haalt 80% de beweegnorm. Van de mensen die een reispatroon hebben waarbij bijna alleen maar de auto wordt gebruikt, haalt maar 7% de beweegnorm. Gemiddeld beweegt deze groep nog geen 5 minuten per dag.
Ook openbaar vervoergebruikers halen in relatief hoge mate (48%) de beweegrichtlijn met hun dagelijkse mobiliteit omdat zij vaak lopen of fietsen van of naar het openbaar vervoer.

Ook blijkt uit het onderzoek dat binnen de reispatronen waarbij actieve vervoerwijzen een grote rol spelen, er meer mensen zijn met een goede subjectieve gezondheid en een gezond BMI in vergelijking met de reispatronen waarbij voornamelijk met de auto wordt gereisd.
Eén ­uitzondering­ hierop ­valt op. Dat is ­het ­reispatroon ­waarbij­ de ­e-fiets­centraal ­staat.­De ­groep ­mensen­ met ­dit  reispatroon heeft de hoogste gemiddelde BMI en het hoogste aandeel mensen met obesitas. Maar dit kan
waarschijnlijk grotendeels worden toegeschreven aan het feit dat de gemiddelde leeftijd van mensen
met­ dit ­reispatroon ­relatief ­hoog ­ligt.­
Of ­de ­e-fiets­daadwerkelijk ­bijdraagt­ aan­ de ­hoge ­BMI ­kon ­in ­deze studie niet bepaald worden. Dat geldt trouwens ook voor de vraag of de gewone-fiets bijdraagt aan een lagere BMI. Hoewel dat wel voor de hand lijkt te liggen, ontbreekt het nog aan Nederlandse data om daarover harde cijfers boven water te krijgen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Met fietsen halen veel mensen de beweegnorm

Scroll naar boven