Met detectielussen bij verkeerslichten kun je goed fietsers tellen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:04-11-2019
De lussen bij verkeerslichten die fietsers detecteren zijn goed te gebruiken om fietsintensiteiten te meten. Dat blijkt uit metingen in Den Haag. Wel is een correctiefactor nodig.

 • fietsdata-(1).jpgTot voor kort werd fietsdata die verkeerslichten genereren nauwelijks tot niet gebruikt, stellen Rinse Gorter en Wouter Schijns van de gemeente Den Haag. De data was niet beschikbaar en/of er werd aangenomen dat de betrouwbaarheid van fietslusdata onvoldoende zou zijn.

  De verkeerskundigen keken met behulp van video-analyse hoe betrouwbaar detectielussen echt zijn voor het tellen van fietsers.

  Bij veel verkeerslichten ligt een zogenaamde verweglus op zo’n 20 meter voor de stopstreep om fietsers vroegtijdig te signaleren. Het aantal fietsers dat die lus registreerde werd vergeleken met het werkelijke aantal fietsers zoals op video werd vastgelegd. Dat blijkt aardig overeen te komen. Wel geldt dat hoe drukker het wordt op het fietspad, hoe groter het verschil tussen de loggegevens uit de verweglus en de hoeveelheid die geteld is met behulp van camera-analyse.

  Als oorzaak noemen Gorter en Schijns het feit dat naarmate het drukker wordt op het fietspad de kans toeneemt dat fietsers naast (of vlak achter) elkaar fietsen. De detectielus registreert dan één fietser terwijl het in werkelijkheid meerdere zijn. Maar voor veel toepassingen is het missen van afzonderlijke fietsers niet zo erg, maar grotere afwijkingen kunnen het beeld verstoren.

  ‘Het toepassen van een correctiefactor kan helpen om afwijkingen te verkleinen. Tot 50 fietsers per kwartier op de verweglus zien we geen noodzaak tot corrigeren. Boven de 50 is een stapsgewijze correctiefactor wel toe te passen, zodat de intensiteit uit de loggegevens dichter bij het werkelijke aantal fietsers komt.’

  Op basis van de resultaten van de video-analyse zijn voor verschillende klassen correctiefactoren bepaald. Bij kwartierintensiteiten van 50 tot 100 is dat 1,17. Van 100-150: 1,33 en daarboven 1,5.

  Ook de data van koplussen is te gebruiken om een inschatting te maken van de hoeveelheid fietsers maar de betrouwbaarheid van de data van koplussen is wel kleiner dan die vanverweglussen. Je kunt de data gebruiken om een inschatting te maken van de hoeveelheid fietsers op een kruispunt of richting, maar je zult dan aangepaste correctiefactoren moeten gebruiken.

  Bij het onderzoek ontdekten Gorter en Schijns ook nog dat de sense-waarde die de lusgevoeligheid bepaald naar beneden kan worden bijgesteld, waardoor het aantal getelde fietsers toeneemt en de betrouwbaarheid van fietsdetectielussen wordt verhoogd De default instelling van de gevoeligheid van fietsdetectielussen kan aangepast worden van sense-waarde 15 naar sense-waarde 5 of zelfs 3.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Met detectielussen bij verkeerslichten kun je goed fietsers tellen

No data found
Scroll naar boven