Meer fietsers met verlichting

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:26-09-2005
Het aantal fietsers dat in het donker met licht aan rijdt, neemt de laatste jaren toe. Bij de meest recente meting begin dit jaar reed 63% van de fietsers met zowel een brandend voor- als achterlicht. Het jaar ervoor was dat 57%. Toch zet V&W er weer een voorlichtingscampagne tegenaan.

Het aantal fietsers dat in het donker met licht aan rijdt, neemt de laatste jaren toe. Bij de meest recente meting begin dit jaar reed 63% van de fietsers met zowel een brandend voor- als achterlicht. Het jaar ervoor was dat 57%.

De cijfers zijn te vinden in de jongste uitgave 'Kerncijfers Verkeersveiligheid 2005' van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Onderzocht is of fietsers met licht aan reden in de ochtend van 6.30 tot 9.00 uur en in de avond van 17.00 tot 21.00 uur. 's Ochtends rijdt 63% met licht, 's avonds 61%. Zo'n 5% van de fietsers gebruikt niet genormeerde verlichting (verlichting niet aan de fiets bevestigd en/of niet continu brandend). Er is verder nauwelijks verschil of mensen alleen rijden, of in groepsverband. Wel verschil is er als wordt gekeken naar leeftijdsklasse. Onder de 18 jaar voert circa 53% verlichting (in 2003 was dat nog maar 37%). Dat loopt op naar 80% voor fietsers boven 50 jaar.
En vrouwen scoren beter dan mannen (65% tegen 61%).
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bovag, de Fietsersbond, Rai vereniging en de decentrale overheden starten dit najaar de publiekscampagne Fietsverlichting 2005: 'Licht aan, daar kun je mee thuiskomen'. De politie gaat tijdens de campagne (en ook daarna) controleren of fietsers hun licht aan hebben bij schemer en in het donker, zo voorspelt V&W. De publiekscampagne bestaat uit een tv-spotje, twee radio-spotjes, een algemene folder over de regelgeving, een folder van de Fietsersbond met reparatietips en productinformatie, en posters. Daarnaast organiseren de Fietsersbond reparatieacties, Rai en Bovag de prijsvraag 'Een fiets voor niets', en Bovag de actie 'Fietsenmaker aan huis'. De campagne loopt tot medio december

Relevantie

Scroll naar boven