Inzicht in juridische instrumenten voor uitvoering loopvriendelijk beleid

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:30-01-2024
Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van Platform Ruimte voor Lopen en CROW-KpVV de juridische instrumenten voor een loopvriendelijke omgeving in kaart gebracht en praktijkervaringen van gemeenten hiermee verzameld. De instrumenten hebben gemeenten bijvoorbeeld ingezet voor het autoluw maken van binnensteden en het uitbreiden van voetgangerszones. Een van de aanbevelingen uit de publicatie is om meer gebruik te maken van de mogelijkheden van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Uit de analyse van de praktijkervaringen blijkt dat gemeenten onvoldoende inzicht hebben in de inzet van juridische instrumenten als een van de manieren om loopvriendelijk beleid uit te voeren. De nieuwe publicatie Juridische sturingsinstrumenten voor een loopvriendelijke omgeving van Platform Ruimte voor Lopen en CROW-KpVV biedt een overzicht van instrumenten uit de Omgevingswet, de verkeerswetgeving en het privaatrecht die van toepassing zijn op het inrichten van een loopvriendelijke omgeving. Daarnaast zijn op basis van praktijkervaringen de kansen, uitdagingen en inzichten voor effectieve toepassing van de instrumenten samengevat.
 
Instrumenten
Instrumenten uit de Omgevingswet zijn bijvoorbeeld vergunning verlening en planologische instrumenten als de omgevingsvisie. De verkeerswetgeving biedt mogelijkheden voor verkeersbesluiten om voetgangers meer ruimte te geven en de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud. Vanuit het privaatrecht is de verplichting tot kostenverhaal op initiatiefnemers die profiteren van de aan te leggen voorzieningen relevant.
 
Autoluw
De in totaal zes geïnterviewde gemeenten zetten vooral de omgevingsvisie, verkeersbesluiten en gemeentelijke verordeningen in. Dordrecht en Amersfoort gebruikten de instrumenten bijvoorbeeld voor het autoluw of autovrij maken van de binnenstad en Utrecht voor het uitbreiden van het voetgangersgebied. De gemeenten maken ook gebruik van beleidsdocumenten, dat zijn geen juridische instrumenten maar wel bindend voor de gemeenten zelf.
 
De publicatie Juridische sturingsinstrumenten voor een loopvriendelijke omgeving is hier te vinden.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Inzicht in juridische instrumenten voor uitvoering loopvriendelijk beleid

Scroll naar boven