Fietsstimuleringsproject Fietsimpuls Maastricht verdient zichzelf ruim terug

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:12-09-2018
 • Startdatum:12-9-2018 00:00:00

Elke euro aan die aan fietsstimulering is geïnvesteerd in het project Fietsimpuls Maastricht levert bijna €2,- aan baten op. En dat zit ‘m vooral in de gezondheidswinst.


 • Maastricht Bereikbaar heeft met het project Fietsimpuls de afgelopen jaren geïnvesteerd in fietsstimulering in Zuid-Limburg. Het project had als doel werkgevers te stimuleren hun werknemers structureel meer op de fiets te krijgen. In samenwerking met 50 werkgevers en 40 rijwielhandelaren en een budget van 3,5 miljoen euro zijn werknemers met probeeracties, aanschafkortingen en beloningen gestimuleerd om structureel vaker de fiets en e-bike naar het werk te pakken.

  De resultaten zijn elk jaar bijgehouden en laten zien dat in 2017 ruim 1.600 spitsmijdingen per dag zijn bereikt, wat goed is voor zo’n 8,5 miljoen extra fietskilometers per jaar. Plus een verdrievoudiging van het gebruik van de e-bike op afstanden tot 15km bij bedrijven in Maastricht.

  Adviesbureau Decisio heeft een quick scan MKBA opgesteld van het project Fietsimpuls. Aan de hand van de jaarlijkse effectmetingen en kengetallen van de MKBA Fiets (Decisio, 2017) zijn de maatschappelijke kosten en baten op een rijtje gezet. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt bij een fietsstimuleringsproject waar geen nieuwe infra aan de pas is gekomen.

  De maatschappelijke baten van Fietsimpuls overstijgen de kosten, zo luidt de conclusie. Elke euro aan fietsstimulering levert bijna €2,- aan directe baten op.

  De maatschappelijke baten zijn vooral het gevolg van positieve gezondheidseffecten. Doorgerekend over een periode van 10 jaar levert de actie in totaal €17,6 miljoen op aan baten, waarvan €12,5 miljoen is terug te voeren tot gezondheidswinst. Het gaat om een verhoogde arbeidsproductiviteit, minder zorgkosten, een verlaagde ziektelast (oftewel verhoogde kwaliteit van leven) en een verlengde levensduur.

  Daarnaast worden relatief veel baten behaald door een betere doorstroming van het autoverkeer (€7,4 miljoen). Minder auto’s op de weg leidt tot minder voertuigverliesuren en daarmee tot een positief effect voor het autoverkeer.

  Het project Fietsimpuls brengt ook (maatschappelijke) kosten met zich mee. Naast de financiële kosten van het project levert ook de verkeersveiligheid een negatief effect op. Dit komt doordat autorijden gemiddeld veiliger is dan fietsen in deze regio. Een modal shift van auto naar fiets leidt dus tot negatieve verkeersveiligheidseffecten. Dat kost over tien jaar €3,7 miljoen. Maar de onderzoekers voegen daar wel aan toe: ‘Dit is een theoretisch uitgangspunt waarvan is uitgegaan. In de praktijk zijn deze effecten misschien niet aan de orde’.

   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsstimuleringsproject Fietsimpuls Maastricht verdient zichzelf ruim terug

No data found
Scroll naar boven