Helpen fietslessen tegen vervoersarmoede?

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:21-09-2021
Een onderzoek in Tilburg leert dat vervoersarmoede niet bij altijd nadrukkelijk op de voorgrond staat bij vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond. Maar men gaat er wel vaak wat meer door fietsen.

Tijdens een onderzoek voor zijn masterthesis aan Universiteit Utrecht probeerde Thijs van Vroonhoven erachter te komen in hoeverre fietslessen van invloed zijn op het activiteitenpatroon cq. het gebruik van de fiets. Dat blijkt aanzienlijk te verschillen per persoon.

Uit de interviews met deelnemers blijkt dat weinig respondenten zelf een gebrek aan bereikbaarheid ervaren. “Daarmee wordt in twijfel getrokken of de respondenten (een vorm van) vervoersarmoede ervaren”, aldus Van Vroonhoven. Hij voegt er wel aan toe dat dit te maken kan hebben met het leven naar de beperkte (vervoers)mogelijkheden die men heeft. Je kunt in dat geval spreken van “subjectieve vervoersarmoede”.

Er zijn verschillende redenen waarom de respondenten willen deelnemen aan de fietslessen. Een aantal respondenten wil van hun angst voor een verkeersongeval of om te vallen af. Een andere reden is dat de deelnemers graag met hun kinderen willen fietsen. En de resultaten laten zien dat de tijdens de fietslessen geleerde vaardigheden bijdragen aan het gebruik van de fiets. Een groot gedeelte van de respondenten geeft aan dat ze vaker naar het centrum reizen en hun kinderen meer naar school brengen met de fiets.

Toch blijkt ook dat een aantal van de deelnemers het activiteitenpatroon niet meteen zou veranderen wanneer ze kunnen fietsen. Wel vervangt de fiets voor de grote meerderheid van de respondenten de huidige verplaatsingen te voet en per bus. Hierbij worden een aantal voordelen genoemd van fietsen. Fietsen wordt als prettig ervaren en geeft daarnaast een stuk vrijheid. Verder zien enkele respondenten in dat fietsen een positief effect heeft op hun gezondheid. Echter, de wens voor het bezitten van een auto (en een rijbewijs) komt vaak terug in de interviews, signaleert Van Vroonhoven. Vooral in noodgevallen wordt de auto gemist als vervoersoptie. Nu schakelt men daar veelal familie voor in.

Het is wel lastig om de doelgroep te bereiken. Een flyer of een advertentie op internet halen niet veel uit. Promotie van de fietslessen via bijvoorbeeld moskeeën en samenwerkingen met andere organisaties waar relatief veel niet-westerse vrouwen vertegenwoordigd zijn is nodig om meer deelnemers te werven. Ook promotie van de fiets bij taalcursussen voor niet-westerse vrouwen die recent naar Nederland zijn gekomen kan hier helpen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Helpen fietslessen tegen vervoersarmoede?

Scroll naar boven