F-koers2025 la promesse.

F-koers2025 la promesse. Vaak zijn dit soort rapporten zoals regeerakkoorden meer negeerakkoorden. Zero Emissie, hoe kun je dat zeggen voor 2025, zelfs de nationale klimaatakkoorden beginnen pas in 2050 over volledig elektrisch te schrijven en hoe doe je dat met die cruiseschepen en andere schepen die nog helemaal geen uitstootakkoorden kennen, ja vlakbij de haven overschakelen op een zogenaamde schonere brandstof (alleen minder zwavel). Dieselvoertuigen op de weg zonder katalysator/filter die flink roet en NOx uitbraken, en ozonpieken veroorzaken in ons verhitte land en waar geen sluitende APK voor is. Dan al die garagebedrijven in de stad wat ga je daarmee doen? Smerige brom- en (opgevoerde) snorfietsen die heel lang mee gaan vlak voor onze snufferds. Rotterdam The Hague airport vlakbij, een Maastunnel die gewoon open blijft voor het autoverkeer waardoor bij filevorming op de grote ring rond Rotterdam ook de hele stad dichtslibt (zie ook Statenweg). Een Maastunnel met zijn sluitingen en halve sluitingen samen met een neergaande economie na 2008 die de tellingen flink in de war sturen. Een nieuwe brug bij Kralingen waardoor het autoverkeer nog makkelijker de stad in kan of wordt het alleen een fietsbrug? Net als in die film La Promesse gaat dat eeen lijdensweg worden. Tour de France die meer aanzet tot fietsen? Tientallen jaren TdF heeft in Frankrijk niks geholpen integendeel mensen gingen met hun vuile auto’s en campers langs het parcours staan. Nee burgemeesters die de auto begonnen te bannen en fatsoenlijke fietspaden aanlegden begonnen verschil te maken en de toenemende armoede in Frankrijk. En dan die afbeeldingen en gefotoshopte foto’s: één auto tussen al die fietsers op pagina 14 ja dat heb ik eerder gezien, nee dus. Het was op de Aelbrechtkade dat er een opstopping was voor de auto’s, wat deden ze? Ze gingen over het verplichte fietspad langs de hindernis. Maar een Fietskoers waarbij er een opschaling is voor de fiets is niks zonder een Auto-reverse. Geef maar eens aan wat je met de auto wilt doen. Het is tegenwoordig bon ton om ver voor het peloton uit te gaan rijden, maar soms moet je een ploegleider hebben om in te schatten of je voor de bergen niet “platvalt” door de man met de hamer of in dit geval met de verbrandingsmotor. P.S. Dit gaat wel héél ver: “Wat betreft de uitvoering van de Fietskoers 2025- 3030 wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma inclusief financiële paragraaf opgesteld” . pagina 47
Scroll naar boven