Fietsbonus leidt niet automatisch tot minder vraag naar autoparkeerplaatsen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:12-09-2019
Verhoog de autoparkeertarieven én geeft fietsers een bonus. Dan zal de vraag naar parkeerplaatsen doen afnemen. Dat was het idee achter het plan om bij Maastricht UMC+ ruimte te scheppen voor nieuwbouw. Maar dat lijkt toch tegen te vallen.

 • Dat valt af te leiden uit een onderzoek van de VU Amsterdam bij het Maastrichts UMC ziekenhuis. Het ziekenhuis telt meer dan 7000 werknemers en kent verschillende parkeervoorzieningen, waaronder een parkeergarage voor werknemers.

  Omdat er ruimte voor nieuwbouw werd gezocht, besloot men in 2015 de parkeertarieven voor werknemers te verhogen én een fietsbonus in te voeren.

  De tariefsverhoging betrof een verhoging van het spitsuurtarief op drukke dagen én de introductie van een maandelijks abonnement. Degenen die het dichtst bij het ziekenhuis woonden - op fietsafstand - betaalden sindsdien meer om te parkeren dan werknemers die verderaf woonden. Zo ging het piektarief voor werknemers die op 2-5 km woonden van €0,75 naar €2,- per dag. Maar wie verder dan 7 km van het werk woonde betaalde bijvoorbeeld maar €1,-  per dag. Het abonnementsgeld varieerde al naar gelang de afstand van €1 tot €5. Het maandelijkse abonnementsgeld kreeg je overigens terug als je in de betreffende maand geen gebruik maakte van de parkeergarage.

  Een andere maatregel was de invoering van een fietsbonus, maar alleen gedurende de wintermaanden omdat dan de auto-parkeervraag hoger is. Wie dichtbij woonde kreeg €0,50 per dag, dat liep op tot €1,- per dag voor wie verder weg woonde. Op die manier hoopte men de parkeervraag verder terug te dringen.
  Het resultaat viel nogal tegen. De dagelijkse parkeervraag nam met 5 procent af door de tariefsverhoging en met 2 procent door invoering van het maandelijkse abonnement. En daarmee kwam de reductie veel lager uit dan waarop men eigenlijk gehoopt had.  

  De onderzoekers vonden verder dat ook de winter-fietsbonus van invloed is op de parkeervraag, maar slechts voor een klein deel en alleen de werknemers die het dichtstbij wonen laten de auto ervoor staan. Ze noemen dat resultaat opvallend, omdat elders – met name in het buitenland - vaak veel grotere effecten worden gemeten. Maar wellicht komt dat doordat hier toch al veel wordt gefietst, zo veronderstellen ze. Daarnaast merken ze op dat de hogere parkeertarieven vooral effect hebben op dagen met slecht weer, als de parkeervraag gewoonlijk hoger is.

  Al met al suggereren de resultaten van de Maastrichtse aanpak dat een fietsbonus niet het meest effectief is om de parkeervraag terug te dringen, aldus concluderen de onderzoekers.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsbonus leidt niet automatisch tot minder vraag naar autoparkeerplaatsen

No data found
Scroll naar boven