Fietsberaadpublicatie 1: De invloed van het collegeprogramma op fietsbeleid

 • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Auteur:CROW-Fietsberaad
 • Datum:07-12-2005
Een rapport van Research voor Beleid over de invloed van het collegeprogramma op fietsbeleid: een analyse van de waarde van 25 gemeentelijke collegeprogramma's voor de raadsperiode 1998-2002.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • De gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 vormen voor het Fietsberaad aanleiding het project ‘Verkiezingen’ uit het werkplan op te pakken. Dit project kan een opstap zijn voor een meer omvattend project dat zich richt op de bredere problematiek van beïnvloeding van lokaal beleid voor fietsverkeer, om fietsbeleid een sterke plaats te geven in het gemeentelijke beleid. In dit verband heeft het Fietsberaad behoefte aan inzicht in de kenmerken van fietsbeleid zoals dat is uitgewerkt in diverse gemeentelijke collegeprogramma’s.

  Teneinde dit inzicht te genereren, heeft Research voor Beleid een onderzoek uitgevoerd dat was opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • inventarisatie van tekstpassages over fietsbeleid in collegeprogramma’s;
  • interviews met wethouders, ambtenaren en leden van de Fietsersbond;
  • analyse en rapportage.

  De conclusies:

  1. De formulering van een passage hangt af van de lokale situatie.
  2. Het aanhalen van de ‘Fietsbalans’ is interessant.
  3. Rekening houden met fietsbeleid bij de ruimtelijke ordening.
  4. Verwijzen naar andere fietsrelevante documenten.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadpublicatie 1: De invloed van het collegeprogramma op fietsbeleid

Scroll naar boven