Fietsambities van de provinciebesturen 2019 – 2023

 • Soort:Beleidsdocument
 • Uitgever:Fietsersbond
 • Datum:08-11-2019
Uit een voor de Fietsersbond gemaakte vergelijking van de nieuwe coalitieakkoorden in de provincies blijkt dat alle provincies in het akkoord positieve aandacht besteden aan de fiets. Het ambitieniveau en de concrete invulling verschillen echter van provincie tot provincie.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Een van de methoden om de doelen van de Fietsersbond te bereiken, is het vergroten van de aandacht voor de fiets in de provinciale politiek. Daarom heeft de Fietsersbond in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 een ambitiedocument voor deze verkiezingen opgesteld en naar nagenoeg alle politieke partijen op het provinciale niveau gestuurd. De kernvraag aan de politieke partijen was om in het verkiezingsprogramma een volwaardige, ambitieuze paragraaf over fietsbeleid op te nemen en in te zetten op meer en betere fietsvoorzieningen. De titel van het ambitiedocument luidde dan ook ‘Kies voor de fiets’.

  De volgende stap was om te onderzoeken in hoeverre fietsbeleid onderdeel uitmaakte van de programma’s. De conclusies van dat onderzoek werden kort voor de verkiezingen gebruikt voor communicatieactiviteiten, vooral richting de kiezer.

  Samen met Natuur & Milieu, Milieudefensie, MENSenSTRAAT, Reizigersvereniging Rover, Longfonds en Wandelnet heeft de Fietsersbond in die periode ook een agenda voor duurzame mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling aan de fracties en lijsttrekkers aangeboden. De maatschappelijke organisaties wezen op de sleutelrol van de provincies bij de transitie naar duurzame mobiliteit. De zes thema’s stonden alle in verbinding met de fiets: ‘groei duurzame mobiliteit in mobiliteitsmix, leiderschap voor veel gezondere lucht, ruimte voor lopen en fietsen, investeren in slimme ruimtelijke ordening samen met gemeenten, duurzaam vervoer voor iedereen en een emissievrije provincie’.

  Na afloop van de verkiezingen werd onderzocht in hoeverre fietsthema’s deel uitmaken van de provinciale bestuursakkoorden en werd voor het eerst een vergelijking van alle bestuursakkoorden gemaakt. Dit rapport beschrijft het resultaat.

  In dit rapport wordt in plaats van de term coalitieakkoord de term bestuursakkoord gebruikt omdat in een van de provincies (Limburg) geen coalitie is gevormd.
 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsambities van de provinciebesturen 2019 – 2023

No data found
Scroll naar boven