Evaluatie Pilot Fietsparkeren Jaarbeursplein

 • Soort:Onderzoeksrapport
 • Uitgever:NS-Stations, ProRail en gemeente Utrecht
 • Datum:17-12-2019
Evaluatierapport met ervaringen over de samenwerking tussen de partijen NS, ProRail en gemeente bij de uitvoering van het integraal concept fietsparkeren. Het integraal concept fietsparkeren betreft de optimale wijze voor het organiseren, exploiteren, beheren en onderhouden van fietsenstallingen, waarbij afstemming plaatsvindt met het toezicht en de handhaving van de openbare ruimte.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • In mei 2014 is de Pilot Fietsparkeren Jaarbeursplein gestart. Ruim 2,5 jaar na opening kan worden vastgesteld dat:
  • Klanten enorm tevreden zijn over het gebruik van de Jaarbeursplein stalling
  • De bezetting van de Jaarbeursplein stalling zeer goed is, waarbij de stalling door een relatief korte gemiddelde stalduur optimaal efficiënt wordt benut
  • Het maaiveld in grote mate vrij is gebleven van fietsen, waardoor de inzet van handhaving relatief beperkt is gebleven
  • Het financieel resultaat van de pilot ruim gunstiger is dan begroot door hogere opbrengsten uit kaartverkoop en tevens aanzienlijk lagere kosten voor operatie en bijsturing
  • De samenwerkende partijen een efficiënte en effectieve sturingsvorm voor het fietsparkeren op Utrecht Centraal hebben gevonden
  Met het eerste 24 uur gratis regime is het optimale regime voor de Jaarbeursplein stalling gevonden. Dit regime wordt derhalve ook toegepast op de nieuw op te leveren stallingen in het stationsgebied. Daarbij werken ProRail, NS en Gemeente opnieuw samen om het fietsparkeren op het station tot een gezamenlijk succes te maken.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Evaluatie Pilot Fietsparkeren Jaarbeursplein

No data found
Scroll naar boven