Drenthe werkt aan opzetten fietsmonitor

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:03-12-2018
De provincie Drenthe is samen met de twaalf Drentse gemeenten, bedrijfsleven, Regio Groningen Assen, CROW en het ministerie van IenW bezig met het opzetten van dashboard waarmee de ontwikkelingen in het fietsen nauwkeurig zijn bij te houden.

 • De fietsgegevens in Drenthe bleken te globaal, ad hoc en incompleet. Om beleidsmatig afgewogen keuzes te maken, te kijken of doelen gehaald worden of om in te spelen op kansrijke ontwikkelingen, moeten stakeholders goed en actueel inzicht hebben in kwantitatieve en kwalitatieve informatie, melden betrokkenen tijdens het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk.
   
  ‘Of het nu gaat om het stimuleren van fietsers naar werk en school, het organiseren van fietsevenementen, beter inzicht in ongevallen en diefstal of meer kennis over de specifieke behoeften van fietsers (MTB’ers, speedpedelecgebruikers, recreatieve fietsers, etc): om de juiste beslissingen te kunnen nemen en in te kunnen spelen op kansrijke ontwikkelingen heb je goede informatie nodig.’
  Als eerste stap heeft men een provinciedekkend telprogramma opgezet met een netwerk van permanente en tijdelijke tellocaties om fietsintensiteiten te bepalen. Daartoe zijn eerst op 136 locaties fietsers en bromfietsers geteld met telslangen, om te bepalen wat de beste plaatsen zouden zijn voor die telpunten.

  Daarnaast zijn pilots uitgevoerd met telsensoren op verkeersborden en het tellen van verschillende soorten fietsers via deep learning technieken van neurale netwerken via videobeelden. Beide technieken bleken echter nog onvoldoende betrouwbaar ten opzichte van de meer traditionele technieken. Voor de permanente tellocaties gaat de voorkeur daarom uit naar de nieuwe technologie van glasvezel of piëzo sensoren. Voor de tijdelijke tellocaties kiest men nog altijd voor telslangen.
  Als tweede stap werkt men aan ontsluiten van de relevante databronnen in een dashboard dat breed toegankelijk moet zijn (beleidsambtenaren, belangenorganisaties, horeca- en vrijetijdsbranche en andere geïnteresseerden). Het gaat dan naast de tellingen onder andere om bestanden van OViN, Continu Vakantieonderzoek en de Kwaliteitsmonitor van het Fietsplatform. Het dashboard wordt onderdeel van de bestaande en website www.opfietseindrenthe.nl.
  De bedoeling is dat dit wordt uitgebreid met gegevens ten aanzien van leeftijdsopbouw, ongevallen, fietssnelheden en de effecten van stimuleringsprogramma’s op het fietsgebruik, enzovoort.
  De ontwikkeling van Internet of Things zal de komende jaren nog meer mogelijkheden bieden om gegevens in de winnen, zo verwacht men.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Drenthe werkt aan opzetten fietsmonitor

No data found
Scroll naar boven