Deelfiets tot nu toe geen succes bij eHubs

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:17-06-2021
Corona, diefstal en vernielingen zorgden voor een afname in het gebruik van de deel-e-bikes bij de nieuwe eHubs in Nijmegen en Arnhem.

Om schoner vervoer te stimuleren, heeft Nijmegen sinds juni 2020 10 eHUBS en Arnhem 3. Deze eHUBS zijn plekken in de wijk met elektrische deel(bak)fietsen en elektrische deelauto’s. De elektrische vervoermiddelen van de eHUBs zijn te huur via een app. Vooral de deelauto is populair.

Op alle 13 locaties zijn ook e-bikes te huur. In de eerste drie maanden na de start van de eHUBS gebruikten gemiddeld 750 mensen per maand deze fietsen. Daarna liep het aantal flink terug door een nieuwe corona-lockdown en vernielingen aan en diefstal van de fietsen. Door het vandalisme is het aanbod van elektrische deelfietsen al enkele maanden beperkt.

Inmiddels heeft Urbee, de aanbieder van de fietsen, maatregelen genomen om verdere diefstal terug te dringen. Het gaat om maatregelen in de app, maar ook aan de fietsen. In de zomer willen men weer een groter aantal elektrische fietsen aanbieden op de eHUBS. Hiervoor is een nieuwe aanbieder van elektrische deelfietsen aangesloten: deelfietsnederland. Deelfiets Nederland vindt zijn oorsprong in Zwolle, waar het bedrijf in 2018 begon met elektrische deelfietsen.
Deze fietsen zouden robuuster zijn en worden gekoppeld aan ‘docking stations’ om diefstal te voorkomen. De elektrische bakfietsen laten een gestage groei zien in het gebruik. In de zomer worden er naar verwachting 25 extra bakfietsen in Arnhem en Nijmegen geplaatst om deze groei te faciliteren.

Het gebruik van de elektrische deelauto’s neemt sterk toe op de eHUBS. De laatste lockdown heeft duidelijk een effect gehad op het aantal verreden kilometers, maar het aantal nieuwe gebruikers blijft doorstijgen. De deelauto Amber is op 10 eHUBS beschikbaar en telt gemiddeld 500 gebruikers per maand in de maanden november tot en met maart. Op het moment dat de lockdownmaatregelen worden teruggeschroefd en het aantal reisbewegingen weer toeneemt, kunnen ook bij de resterende eHUBS deelauto’s beschikbaar worden gesteld.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Deelfiets tot nu toe geen succes bij eHubs

Scroll naar boven