De impact van het verdwijnen van veerponten

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Datum:05-02-2024
 • Opdrachtgever:Tour de Force
 • Opdrachtnemer:Mobycon
Veerponten vormen al eeuwenlang een belangrijke schakel in het Nederlandse vervoerslandschap. Het verdwijnen van veerponten kan grote gevolgen hebben, omdat alternatieve oversteken zoals tunnels of bruggen vaak op grote afstand liggen. Om zicht te krijgen op mogelijke gevolgen van het verdwijnen van veerponten, is hier een onderzoek naar uitgevoerd.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Tour de Force werkte de afgelopen jaren vanuit het thema ‘Hoogwaardig fietsnetwerk’ aan het verbeteren van het hoogwaardige fietsnetwerk, waaronder doorfietsroutes. Hiervoor is het van belang dat de barrières zoals rivieren en kanalen, geslecht worden. Veerponten zijn daarin een belangrijke schakel en daarmee integraal onderdeel van het ‘Nationaal Toekomstbeeld Fiets’. Nederland heeft namelijk ruim 300 veerponten en daarmee de hoogste dichtheid wereldwijd. Het verdwijnen van veerponten staat in veel gevallen dan ook haaks op de doelen om het hoogwaardige fietsnetwerk in Nederland te verbeteren. Vandaar dat we vanuit Tour de Force hier een onderzoek naar uit hebben laten voeren.
   
  Veerponten vormen al eeuwenlang een belangrijke schakel in het Nederlandse vervoerslandschap. Ze geven gebruikers toegang tot dagelijkse activiteiten en behoeften als werk, school en voorzien in levensmiddelen. Daarnaast zorgen ze voor het verbinden van regio’s en gemeenschappen langs de waterwegen, het vergemakkelijken van handel en transport, en bieden ze toegang tot anderszins moeilijk bereikbare gebieden. Ondanks deze waarden hebben veel veerponten de afgelopen jaren te maken met uiteenlopende uitdagingen, zoals financiële problemen en personeelstekorten. En is het door de grote hoeveelheid aan verschillende organisatievormen van veerponten niet altijd duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Vaak ligt de nadruk op financiële haalbaarheid en exploitatietekorten, waarbij het brede maatschappelijke perspectief onderbelicht blijft. Hierdoor komen veerponten onder druk te staan en dreigen sommige zelfs te verdwijnen. Het verdwijnen van veerponten kan grote gevolgen hebben, omdat alternatieve oversteken zoals tunnels of bruggen vaak op grote afstand liggen.
   
  Een landelijk overzicht van (de organisatie van) veerponten ontbrak, evenals inzichten in de omvang van de mogelijke gevolgen van verdwijnende veerponten. Om hier grip op te krijgen heeft Mobycon, in opdracht van Tour de Force, hier een onderzoek naar uitgevoerd. Het onderzoek richt zich o.a. op de evoluerende rol van veerponten in het hedendaagse vervoerslandschap, de diversiteit aan organisatiestructuren, de financiële aspecten en uitdagingen en de maatschappelijke meerwaarde van veerponten in de nationale, regionale en lokale infrastructuur.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

De impact van het verdwijnen van veerponten

Scroll naar boven