De 'witte vlucht' nadelig voor verkeersveiligheid

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:04-07-2005
&'Witte&' scholen die over grotere afstanden bezocht gaan worden, hebben negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Bij middelbare scholen gaat het vooral om fietsers en bij basisscholen om kinderen en hun ouders in auto&'s en op fietsen. Dit stelt de SWOV in het zojuist verschenen rapport &'De invloed van sociale en culturele factoren op mobiliteit en verkeersveiligheid.&'

  • 'Witte' scholen die over grotere afstanden bezocht gaan worden, hebben negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Bij middelbare scholen gaat het vooral om fietsers en bij basisscholen om kinderen en hun ouders in auto's en op fietsen.
    Dit stelt de SWOV in het zojuist verschenen rapport 'De invloed van sociale en culturele factoren op mobiliteit en verkeersveiligheid.'

    De SWOV maakt zich zorgen over de tendens dat met name autochtone leerlingen van het voortgezet onderwijs in grote steden buiten hun woonplaats naar school gaan (de 'witte vlucht'). In (grote) steden is er een trek naar basisscholen in de meer welgestelde wijken. In mei 2004 heeft de minister van Onderwijs regio's rond steden die met dit verschijnsel te kampen hebben, aangespoord om binnen het voortgezet onderwijs afspraken te maken over de maximale schoolomvang. Of het hiervan komt, is de vraag daar de scholen in de randgemeenten weinig behoefte hebben om de problemen van de stad op te lossen, aldus de SWOV.
    Door deze trend worden extra afstanden afgelegd om 'witte' scholen te bezoeken. Dit brengt extra risico met zich mee. De omvang is echter niet bekend. In ieder geval dient dit aspect wel een aandachtspunt voor de onderwijswereld te zijn, stelt de SWOV in het rapport.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

De 'witte vlucht' nadelig voor verkeersveiligheid

No data found
Scroll naar boven