Basisschoolleerlingen als verkeersexpert

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:20-11-2023
Op vier Deense basisscholen mochten leerlingen meedenken over het oplossen van verkeersproblemen rond hun school. Onder begeleiding van adviesbureau Trafik i Børnehøjde, gespecialiseerd in het analyseren van het verkeer vanuit het perspectief van kinderen, pasten ze de oplossingen in de praktijk toe. Een inspiratiedocument geeft inzichten waar scholen zelf mee aan de slag kunnen.

Basisschool Christianshavns Skole in Kopenhagen had te maken met drukte voor de hoofdingang door geparkeerde bakfietsen en ouders die hun kinderen kwamen afzetten. Hierdoor ontstond een gevoel van onveiligheid bij de leerlingen. Een van de oplossingen was een nieuwe route naar de ingang, die het Avonturenpad genoemd werd. Samen met kunstenaars decoreerden de leerlingen de route die daarna door 15 procent meer mensen gebruikt werd. Op de Vester Mariendal School in Aalborg splitste men een gedeeld fiets- en voetpad in een gedeelte voor fietsers en een gedeelte voor voetgangers, waardoor de leerlingen zich er minder onzeker voelden in de drukte.


Foto: Avonturenpad (Bron: Trafik i Børnehøjde​)
 
Project
Leerlingen van de betrokken scholen in het project droegen bij aan het in kaart brengen van het verkeer en het ontwikkelen en uitvoeren van oplossingen. Trafik i Børnehøjde zette haar verkeersexpertise in om de initiatieven te selecteren die het grootste effect hebben, in samenspraak met de gemeentelijke wegbeheerder en de schoolleiding. Het project was bedoeld om de kennis en documentatie te vergroten over het betrekken van leerlingen bij gedragsgebaseerde verkeersoplossingen bij scholen.
 
Kennis en creativiteit
Volgens Trafik i Børnehøjde, letterlijk vertaald verkeer op kinderhoogte, kunnen basisschoolleerlingen onder meer bijdragen aan het oplossen van verkeersproblemen rond hun school omdat ze de routes naar school heel goed kennen en die het hele jaar door gebruiken – kennis die verkeersprofessionals niet altijd hebben. Daarnaast ervaren ze de straat vanuit hun eigen perspectief en kunnen ze vertellen waar ze het wel en niet prettig vinden en waarom.
De leerlingen zijn creatief in hun oplossingen en worden betrokken in de presentatie van de resultaten. Jongere leerlingen luisteren vaak met interesse naar oudere en ouders zijn ontvankelijker voor boodschappen van leerlingen dan die van de schoolleiding. En als leerlingen betrokken zijn en met goede oplossingen komen zijn scholen meer bereid de verantwoordelijkheid te nemen om de initiatieven uit te voeren en goede verkeersgewoonten op school te handhaven.
 
Inspiratie
De leerkrachten van de scholen waren positief over de projecten en benadrukken de educatieve waarde van het betrekken van leerlingen in het ontwikkelen en uitvoeren van de oplossingen. Om scholen te inspireren hun leerlingen te betrekken in de ontwikkeling van initiatieven om kinderen aan te moedigen naar school te fietsen of te lopen, stelde Trafik i Børnehøjde een inspiratiedocument op. Het is geschreven in het Deens, maar met Google Translate valt er eenvoudig een ruwe vertaling van te maken.
 
Trafik i Børnehøjde voerde dit project van 2021 tot 2023 uit in samenwerking met ingenieursbureau COWI, het Deense fietsverbond en de Deense raad voor verkeersveiligheid.
 
Bron: Cycling Embassy of Denmark (www.cyclingsolutions.info)
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Basisschoolleerlingen als verkeersexpert

Scroll naar boven