Bakfiets reëel alternatief voor auto

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:14-03-2024
Onderzoek onder deelbakfietsgebruikers in Duitsland laat zien dat de bakfiets voor een deel van de mensen een reëel alternatief is voor de auto. Afgezien van enkele functionele aspecten als snelheid en veiligheid scoorde de bakfiets op de meeste aspecten hoger dan de auto. Het milieu is het belangrijkste motief om voor de bakfiets te kiezen.

Van de circa 2400 deelbakfietsgebruikers die deelnamen aan een vragenlijstonderzoek van de Technische Universiteit Berlijn had 7-18 procent een auto weggedaan of niet aangeschaft sinds ze een bakfiets zijn gaan gebruiken. Voor 80 procent was het milieu hiervoor een van de belangrijkste motieven, voor de helft speelde financiële redenen een rol en ruim veertig procent had geen interesse in autorijden.
 
De bakfiets scoorde in het onderzoek hoger dan de auto op milieuvriendelijkheid, grondstoffengebruik, emissie van broeikasgassen, stress, vrijheid, plezier, flexibiliteit, prijs, sociale erkenning, zelfexpressie en het deel uitmaken van een beweging. De auto scoorde alleen beter op de functionele aspecten verkeersveiligheid, snelheid, comfort en weersafhankelijkheid.
 
Bakfietsgebruikers die hun autobezit hadden verminderd kenden een hogere score toe aan de functionele en milieu-aspecten van bakfietsgebruik dan bakfietsgebruikers die afhankelijk zijn van de auto. Bij deze laatste groep scoorde de auto naast de functionele aspecten als flexibiliteit beter op de emotionele aspecten stress, vrijheid en plezier.  
 
De deelnemers aan het onderzoek woonden verspreid over Duitsland. Driekwart van hen woonde in een grote stad en ongeveer de helft bezat geen auto. De resultaten van het onderzoek zijn in januari gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Bakfiets reëel alternatief voor auto

Scroll naar boven