Amsterdam experimenteert met maatregelen tegen rijden door rood

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:23-12-2021
In Amsterdam fietst ongeveer een kwart van de fietsers regelmatig door rood. Om dat terug te dringen, beproeft de gemeente vier maatregelen.

De experimenten zijn ontworpen op basis van bestaande theorieën over gedragsverandering. Aan de hand van observaties is gekozen voor verschillende experimenten bij verschillende kruispunten. In de ene situatie kan het helpen om fietsers te stimuleren om het goede voorbeeld te geven, terwijl het bij een ander kruispunt beter werkt om door rood rijden echt lastig te maken of ‘door groen rijden’ juist leuker te maken, aldus de gemeente.

kind_affiche.jpgBord met kind dat wacht bij rood
De gedragstechniek waarop dit experiment gebaseerd is, is altercasting. Het doel van deze techniek is om mensen in een bepaalde sociale rol plaatsen. Wanneer een sociale rol in ons brein wordt geactiveerd, zijn we eerder geneigd om ons naar deze rol te gedragen. Door de afbeelding van een kind te gebruiken, wordt de verantwoordelijke rol van de fietser geactiveerd: geef het goede voorbeeld.

belijning.jpgGevaarstreep, wachtvlakken, pijlen
Met wegmarkeringen worden fietsers verleid om naast elkaar te wachten. Mensen zijn geneigd om pijlen en lijnen te volgen, ook wanneer ze niet bewust hun aandacht erop richten. Juist in het verkeer, waar mensen hun aandacht moeten verdelen over verschillende dingen, wordt vaker gebruik gemaakt van dit soort nudges. Door de fietsers zich in een lijn op te laten stellen vormen zij ook een fysieke barrière voor fietsers die achter hen staan. Het is voor hen moeilijk om langs de wachtenden te fietsen, zo is de verwachting.

bord_vri.jpgTeller met knop
De interventie bestaat uit een real-time teller waarop te zien is hoeveel mensen zijn voorgegaan bij het wachten op rood licht. Bij het verkeerslicht staat een knop waar de fietser die staat te wachten op kan drukken. De sociale norm is op deze locatie positief: de meeste fietsers wachten netjes voor rood. Hier wordt ingespeeld door het communiceren van deze norm, omdat mensen, onbewust, graag doen wat anderen doen.

led_vri.jpgLEDlijn op de grond
Met de LEDlichtlijn worden fietsers extra geattendeerd op het rode verkeerslicht. Je fietst letterlijk door rood over de rode streep.

Het onderzoek naar de effecten van de experimenten is nog in volle gang, zo meldt de website Amsterdam Bike City. Om te zien of de interventies ook op de langere termijn effect hebben, wordt ook de komende maanden nog gemeten hoe fietsers reageren op de experimenten. 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Amsterdam experimenteert met maatregelen tegen rijden door rood

Scroll naar boven