Eerst zal de dominantie v

Eerst zal de dominantie van de auto doorbroken moeten worden. Dat is een politieke keuze van gemeente/stadsbestuur/provincie/landsbestuur. Niet alleen het instellen van een lagere Vmax maar ook het loslaten van verplichte (brom)fietspaden is hier van belang zodat snellere fietsen (racefietsen, pedelecs en speed pedelecs), scooters, bromfietsen, bakfietsen en ligfietsen gebruik KUNNEN maken van de rijbaan als alternatief voor het vrijliggende fietspad. En als ultieme maatregel een inhaalverbod voor auto's die zich als gast moeten gedragen in een omgeving die primair bedoeld is voor langzaam verkeer en verblijf.
Scroll naar boven