Fietsberaad
Nieuwsbrief
30 maart 2016

Lees verder »

De ploegen

A. Financieringsploeg
B. Technologieploeg
C. Ketenploeg
D. Ploeg van de regionale routes
E. Ruimtelijke ploeg
F. Gezondheids- en participatieploeg

Lees verder »

In het kort

De Tour de Force is dé fietsagenda van de gezamenlijke overheden in Nederland. Zij hebben zich verenigd in een bestuurlijk platform met als doel in hun beleid meer prioriteit te geven aan de fiets. Meer fietsgebruik draagt namelijk bij aan de verwezenlijking van belangrijke maatschappelijke ambities op het gebied van bijvoorbeeld ruimte, economie, milieu, gezondheid en participatie.

VNG, IPO, Unie van Waterschappen, vervoerregio’s en Rijk onderzoeken samen in een Tour de Force wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Daarom zijn er verschillende ploegen aan het werk gezet om belemmeringen weg te nemen en kansen te benutten met als doel gunstige randvoorwaarden te creëren voor meer en veilig fietsgebruik.

Jaarlijks organiseert de Tour de Force een maatschappelijke Fietstafel met de bestuurders van overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisorganisaties. Samen bespreken ze de resultaten van de ploegen, ontwikkelingen in actuele thema’s en de gezamenlijke Agenda Fiets voor het komend jaar en verder (tot 2020).

Lees verder »

 

Fietsstad worden vergt integrale aanpak

image

Het stellen van een verkeersvraag levert bijna altijd een verkeersantwoord op. Maar het gaat uiteindelijk over het functioneren van de stad. Dat vraagt een integrale aanpak, zegt Paul de Rook, wethouder in Groningen én ploegleider van de Ruimtelijke ploeg van de Tour de Force nadat deze ploeg de eerste verkennende stappen heeft gezet.

Lees verder »

Crowdfunding voor fietsprojecten?

image

Aan de nieuwe fietsenstalling onder het Beursplein in Amsterdam betalen de projectontwikkelaar en de Bijenkorf mee omdat een ondergrondse stalling betekent dat er minder fietsen in de weg staan. En bij de opzet van P+Fietslocaties rond Leeuwarden is de financiële inbreng van werkgevers cruciaal voor het doorontwikkelen van het concept. Bieden dergelijke nieuwe financieringsvormen perspectief voor de toekomst?

Lees verder »

Proefregio worden voor ‘de keten’

image

De fiets is het belangrijkste voortransportmiddel als het gaat om de treinreis. Ook naar de haltes van snelle busverbindingen ligt het fietsgebruik hoog. Maar daar valt vooral in het natransport de nodige winst te boeken. Dat valt af te leiden uit een masterstudie van Judith Caroline Brand, die onlangs afstudeerde aan de TU-Delft.

Lees verder »

Lees verder »

Inspiratiedag Tourpeloton

image

Het peloton van de Tour de Force is de laatste maanden aanzienlijk in omvang gegroeid. De ploegen zijn allemaal bemand en van start gegaan. Een goed moment om nader kennis te maken met elkaar. Dat gebeurt op de Inspiratiedag Tourpeloton.

Lees verder »

Fiets en internet: de techniek is niet het probleem

image

De techniek om fietsen en fietsers te detecteren is inmiddels ruimschoots voorhanden. Maar de toepassing hangt in belangrijke mate af van de vraag hoe je de implementatie aanpakt.

Lees verder »


Tour de Force

Met de Tour de Force willen de gezamenlijke overheden de 'kracht van de fiets' benutten om een forse impuls te geven aan vijf breed gedragen maatschappelijke ambities: Vitale burgers, steden en stedelijke regio's, een vitaal landelijk gebied en een vitaal Nederland.

Info

Meer informatie over de Tour de Force is te vinden op www.tourdeforce2020.nl

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op deze nieuwsbrief. Het abonnement is gratis.

U kunt zich aan- of afmelden via deze pagina

Twitter