Fietsberaad
Nieuwsbrief
12 december 2016

Tour de Force

VNG, IPO, Unie van Waterschappen, vervoerregio’s en Rijk onderzoeken samen in een Tour de Force wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Ze weten zich daarbij gesteund door vrijwel alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland.

In de Agenda Fiets 2017-2020 zijn de thema’s waar de Tour de Force zich de komende jaren met name op richt terug te vinden:

  1. Nederland toonaangevend Fietsland
  2. Meer ruimte voor de fiets in steden
  3. Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes
  4. Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets
  5. Gerichte stimulering van fietsen
  6. Minder fietsslachtoffers
  7. Minder gestolen fietsen
  8. Versterken kennisinfrastructuur

Deze doelen moeten bijdragen aan het ambitieuze hoofddoel: Een groei van het aantal fietskilometers in de periode 2017-2027 met 20 procent.

Lees verder »

 

Tour de Force: meer fietskilometers in Nederland

image

Tour de Force wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Hiervoor is een gezamenlijke Agenda Fiets 2017-2020 opgesteld met diverse acties om belemmeringen weg te nemen en kansen te benutten, in steden, op het platteland en in combinatie met het openbaar vervoer. De Tour de Force roept alle gemeenten, provincies, vervoerregio’s en het Rijk op om zich in te zetten voor een verdere groei van het fietsgebruik.

Lees verder »

Van Agenda Fiets naar Uitvoeringsprogramma Fiets

image

Op 8 december vond voor de tweede keer de maatschappelijke Fietstafel van de Tour de Force plaats. Onderwerp van gesprek was de zojuist verschenen Agenda Fiets 2017-2020, die op een breed draagvlak mag rekenen zo bleek tijdens de bijeenkomst. 

Lees verder »

Veel kansrijke gezondheidsprojecten

image

Ik Fiets is een initiatief van Leontien Zijlaard van Moorsel. De doelstelling is om vrouwen met een migratieachtergrond het plezier van bewegen en sport met de fiets te laten ervaren. Daardoor worden de vrouwen ook mobieler, ze krijgen letterlijk meer bewegingsvrijheid en kunnen beter meedoen in de maatschappij. Zeker 75 % van de vrouwen die aan het programma deelnemen is blijvend gebruik gaan maken van de fiets.

Lees verder »

Alternatieve financiering van fietsvoorzieningen

image

Er is niet alleen een tekort aan middelen voor de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen en uitbreiding van de bestaande capaciteit van fietsvoorzieningen, ook de middelen voor beheer en onderhoud staan onder druk. Bureau Berenschot keek in opdracht van de Tour de Force naar alternatieve financieringsmogelijkheden.

Lees verder »

Nieuwe generatie fietskluizen

image

In Holwerd zijn acht fietskluizen bij de bushalte in gebruik genomen die door de reizigers met behulp van een app zijn te reserveren en te openen.

 

Lees verder »

Chip in de fiets, of niet?

image

In het Deense Aarhus startte vorig jaar een proef waarbij fietsen zijn voorzien van een RFID-chip voorrang krijgen bij het verkeerslicht. En in Rotterdam zijn een tijdje geleden 15.000 fietsen voorzien van een uitnodiging aan fietsers om hun mening te geven over het stallen in de binnenstad. De uitnodigingen waren voorzien van een RFID-sticker, waarmee het parkeergedrag in beeld kon worden gebracht.

Lees verder »

Regio’s aan de slag met ketenplannen

image

In twee gebieden wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van nieuwe, inspirerende ketenplannen. Dit zijn de regio’s Groningen – Drenthe en Drechtsteden – Alblasserwaard – Vijheerenlanden (DAV) in Zuid-Holland. In de ketenplannen wordt vastgelegd hoe in deze regio’s een stap voorwaarts kan worden gezet op het gebied van ketenvervoer, met daarbij een belangrijke rol voor de fiets. 

Lees verder »

Financiering knelpunt bij realisatie snelle fietsroutes

image

Bij elkaar opgeteld is er €372 miljoen nodig om de plannen voor snelle regionale routes in heel Nederland gerealiseerd te krijgen. Maar op dit moment is €106 miljoen nog niet  gedekt. Dat blijkt uit het eindrapport van de ploeg snelle regionale routes van Tour de Force. 

Lees verder »

Eén kaartje waarmee je alle deelfietsen kunt gebruiken

image

In Nederland zijn enkele tientallen bedrijven bezig met het opzetten van deelfietsprojecten. Het gevaar dreigt dat je - net als bij de elektrische laadpalen - een portemonnee vol chipkaarten nodig hebt om ze overal te kunnen gebruiken. Dat zegt Sven Huysmans, de Belgische deelfietsexpert die voor de Tour de Force bezig is met een marktverkenning naar de deelfiets.

Lees verder »


Tour de Force

Met de Tour de Force willen de gezamenlijke overheden de 'kracht van de fiets' benutten om een forse impuls te geven aan vijf breed gedragen maatschappelijke ambities: Vitale burgers, steden en stedelijke regio's, een vitaal landelijk gebied en een vitaal Nederland.

Info

Meer informatie over de Tour de Force is te vinden op www.tourdeforce2020.nl

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op deze nieuwsbrief. Het abonnement is gratis.

U kunt zich aan- of afmelden via deze pagina

Twitter