Fietsberaad
Nieuwsbrief
2 november 2015

BIJEENKOMSTEN

Nationaal verkeerskundecongres 2015

5 november 2015 - fietskennis vol in de spotlight

Op het Nationaal Verkeerskundecongres 2015 ondermeer aandacht voor het grote onderzoek naar fietsstroken en voor de nieuwe Ontwerpwijzer Fietsverkeer. Ook is er een sessie over open data voor OV en Fiets.

Locatie: Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle
Tijd: 9:30 uur
Kosten: € 395,-

Lees verder »

Ontwerperscafé fietsvoorzieningen Regio Twente

12 november 2015

CROW-Fietsberaad organiseert in samenwerking met het ROV Oost-Nederland en de Regio Twente een ontwerperscafé fietsvoorzieningen.

Locatie: Enschede, Twentehuis
Tijd: 13:00 - 16:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Innovatie Overleg Fietsparkeren

12 november 2015

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden die zich bezighouden met (technische) innovaties in stallingen. 

Locatie: CROW-Fietsberaad - Utrecht
Tijd: 10:00 - 13:00
Kosten: gratis

Lees verder »

Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Limburg

19 november 2015

CROW-Fietsberaad organiseert samen met ROV Limburg een bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken op wegen bibeko en bubeko. Centrale vragen: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling?

Locatie: Provinciehuis Limburg in Maastricht
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Oost Nederland

30 november 2015

CROW-Fietsberaad organiseert samen met ROV Oost Nederland een bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken op wegen bibeko en bubeko. Centrale vragen: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling?

Locatie: Provinciehuis Overijssel in Zwolle
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Noord Nederland

9 december 2015

CROW-Fietsberaad organiseert samen met ROV's Noord Nederland een bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken op wegen bibeko en bubeko. Centrale vragen: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling?

Locatie: Provinciehuis Friiesland in Leeuwarden
Tijd: 13:00 - 17:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - West Nederland

15 december 2015

CROW-Fietsberaad organiseert samen met ROV Zuid Holland een bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken op wegen bibeko en bubeko. Centrale vragen: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling?

Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag
Tijd: 13:00 - 17:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations

12 januari 2016

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van overheden die betrokken zijn bij de aanpak van de fietsparkeerproblematiek bij stations en lid zijn van het intranet 'Fietsparkeercommunity'.

Locatie: CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Tijd: 10:00 - 13:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

OVERIG NIEUWS

Speciale website Tour de Force

 

In deze nieuwsbrief vind je het nodige nieuws over de Tour de Force, het initiatief om de kennis, kunde en het enthousiasme van zoveel mogelijk partijen te bundelen om de positie van de fiets de komende jaren verder te versterken.

Vandaag is ook de speciale website van de Tour de Force live gegaan: www.tourdeforce2020.nl Met de mogelijkheid om je aan te melden voor de speciale Tour de Force nieuwsbrief. Want daarmee word je in het vervolg op de hoogte gehouden van het laatste nieuws, de Agenda Fiets 2020 en de activiteiten van de Tourleiding en de tourploegen.

Meld je daarom nu aan voor de Tour de Force nieuwsbrief!

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Onderzoek naar afwikkeling fietsers op drukke kruispunten

image

Hoe breed moet een fietspad zijn? Wat de meest optimale groentijd voor fietsers? En welke afmetingen moet een opstelvak hebben? Het groeiende aantal fietsers vraagt om aanpassingen aan de fietsinfrastructuur. CROW-Fietsberaad zoekt daarom medewerking van gemeenten om een aantal drukke geregelde kruispunten in de praktijk te onderzoeken, om te komen tot nieuwe kencijfers .

Lees verder »

Groningen gaat verder met aanleg Fietsroutes Plus

image

Er liggen al Fietsroutes Plus rond Groningen naar  Zuidhorn en Bedum. Daarnaast komen er nog Fietsroutes Plus naar Haren, Ten Boer, Winsum, Leek en Assen.

Lees verder »

Nieuwe directeur Fietsersbond en nieuwe directeur Dutch Cycling Embassy

Saskia Kluit wordt de nieuwe directeur van de Fietsersbond. En Mirjam Borsboom is benoemd tot directeur van de Dutch Cycling Embassy.

Lees verder »

Fietsen en lopen smeerolie van onze mobiliteit

image

Fietsen en lopen zijn de smeerolie van onze mobiliteit, aldus onderzoekinstituut KiM. Maar voor het stimuleren van fietsgebruik is meer nodig dan het aanleggen van fietsinfrastructuur. Ook het fietsbeleid en de toewijding aan fietsdoelstellingen moeten op orde zijn en er moet aandacht zijn voor educatieprogramma’s en campagnes.

Lees verder »

Geen fietsverlichting, tegen beter weten in

We weten het wel, maar we doen het niet. Zo kunnen de resultaten van een enquête naar het gebruik van fietsverlichting worden samengevat. Negen van de tien jonge fietsers zien het belang in van goede fietsverlichting. Maar we wachten lang met het vervangen van een kapot lampje.

Lees verder »

Fiets meldt als je dochter op school is gearriveerd

Fietsfabrikant Sparta brengt samen met AXA een full connected ebike op de markt.  Niet alleen vind je die terug als hij gestolen is, je kunt ook kijken of je kind op school is gearriveerd.

Lees verder »

Haagsche ambtenaren delen stalling met publiek

image

Het gebruik van de fietsenkelder onder het Haagsche stadhuis was voorbehouden aan ambtenaren. Nu de behoefte aan stallingsplaatsen in het centrum toeneemt, is de capaciteit met dubbellaags rekken verdubbeld van 750 naar 1500 en kan ook het publiek er terecht.

Lees verder »

Eerste Fietstafel in Den Haag

Voor het eerst in Nederland komen vrijwel alle overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en samenwerkingsverbanden die in Nederland met de fiets te maken hebben bij elkaar om over de toekomst van de fiets praten.

Lees verder »

VVN werkt aan verkeersles over smartphonegebruik tijdens het fietsen

Veilig Verkeer Nederland werkt aan nieuw lesmateriaal voor groep 7 en 8 dat inhaakt op de gevaren van smartphonegebruik tijdens het fietsen. Tijdens een pilot in drie regio’s worden momenteel de eerste ervaringen opgedaan. 

Lees verder »

59 procent uitgaanspubliek fietst zonder licht

image

Onder uitgaanspubliek is het slecht gesteld met het voeren van fietsverlichting. Slechts 41 procent heeft zowel voor als achter licht op de fiets wanneer zij van of naar uitgaansgelegenheden fietsen.

Lees verder »

Elektrische fiets stuwt fietsverkoop

In 2014 werd het recordbedrag van gemiddeld 844 euro gespendeerd aan een nieuwe fiets. Dat komt vooral door de opkomst van de elektrische fiets.

Lees verder »

Techniek kan fietsen veiliger en prettiger maken

In theorie zijn er tal van technische mogelijkheden om fietsen veiliger te maken. Ook is fietsdiefstal met technische middelen in te perken. En files op fietspaden in de grote steden zijn met behulp van innovatieve technieken wellicht aanzienlijk terug te dringen. Maar kenmerk van de fiets is dat het bij uitstek een individueel vervoermiddel is. Hoe krijg je dat in de praktijk voor elkaar? De technologieploeg die werkt aan de Agenda 2015-2020 komt met een plan van aanpak.

Lees verder »

Proef gemeente Tilburg met reflectoren in fietspaden

image

De gemeente Tilburg heeft langs twee fietspaden ‘wegdek lumi reflectoren’ geplaatst. Deze absorberen daglicht en verlichten het fietspad in het donker. 

Lees verder »

Acht van de tien fietst vanwege de gezondheid

Gezondheid is voor de meeste fietsers de belangrijkste drijfveer om te fietsen. En in Overijssel wordt over het algemeen het snelst gefietst, in Noord-Holland wat langzamer. Dat zijn enkele resultaten die de Nationale Fietstelweek heeft opgeleverd.

Lees verder »

Test kort parkeren fietsen van start op Lucasbolwerk

image

Op het Lucasbolwerk in Utrecht zijn twee nieuwe fietsenrekken geplaatst. De gemeente wil hier in de praktijk ervaren hoe de rekken kort parkeren faciliteren, als fietsenrek functioneren en inpasbaar zijn in de omgeving.

Lees verder »

Elly van Kooten Lokale initiatieven helpen meer mensen op de fiets

Veel mensen fietsen omdat het gezond is. Maar hoe krijg je niet-fietsers over de streep, vooral de groep die extra profijt heeft van meer bewegen. Dat is een belangrijk speerpunt in de Agenda fiets 2020 van de Tour de Force. Elly van Kooten, directeur Publieke Gezondheid in Rotterdam, gaat haar schouders eronder zetten.

Lees verder »

Goes, Groningen, Maastricht, Nijmegen en Utrecht genomineerd voor Fietsstad 2016

De Fietsersbond heeft de vijf genomineerden voor de Fietsstad 2016 bekendgemaakt. De gemeenten Goes, Groningen, Maastricht, Nijmegen en Utrecht hebben volgens de Fietsersbond de beste plannen voor de fietser. Een jury gaat komend voorjaar bekijken of hun beleid ook in de praktijk werkt.

Lees verder »

Nieuwe snelfietsroute Nijmegen – Malden - Mook – Cuijk

image

Tussen Nijmegen, Malden, Mook en Cuijk komt een snelfietsroute. Deze zorgt ervoor dat de grootste werklocatie in Gelderland - campus Heyendaal - beter te bereiken is.

Lees verder »

België zou rijbewijs eisen voor speed pedelecs

Uit België komen enigszins verwarrende berichten over op handen zijnde wetgeving ten aanzien van de e-fiets. De Belgische minister van mobiliteit Jacqueline Galant zou onder meer een rijbewijs willen invoeren voor speed pedelecs. Dat schrijven Belgische kranten.  

Lees verder »

Nieuwe OV-fiets

image

Nederland krijgt een nieuwe OV-fiets. De belangrijkste verbeteringen: een aluminium frame met geïntegreerde koplamp en een ruime bagagedrager. 

Lees verder »

Europese ministers willen Europees kenniscentrum voor de fiets

De Europese transportministers, onlangs bijeen in Luxemburg, benadrukken dat de fiets in veel Europese steden onmisbaar is voor het verminderen van congestie. Bovendien is de fiets - productie, onderhoud, gebruik en brandstofgebruik in aanmerking nemend - het aangewezen vervoermiddel als het gaat om het bestrijden van broeikasgassen.

Lees verder »

Fietsgevel bij station Haarlem

image

Haarlem heeft er weer een nieuwe grote fietsenstalling bij. Nadat een paar jaar geleden onder het voorplein van het station een stallingen met zo’n 5000 plaatsen in gebruik werd genomen, zijn er nu aan de noordzijde 1700 plaatsen bijgebouwd in de ‘Fietsgevel’.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter