Fietsberaad
Nieuwsbrief
2 oktober 2017

BIJEENKOMSTEN

Werksessies 'Verder met de deelfiets'

2 november 2017

Het ministerie van IenM en CROW-Fietsberaad organiseren enkele werksessies over de deelfietsen. De werksessies maken onderdeel uit van de Tour de Force, de nationale agenda Fiets. De werksessies zijn bedoeld voor overheden en marktpartijen die op korte termijn aan de slag willen met deelfietsen. Enerzijds door het ontwikkelen van gemeentelijk deelfietsenbeleid, anderzijds door het opzetten van een open standaard.

Locatie: volgt
Tijd: 15:00 - 19:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

PILOT-FABRIEK - Veiligheid en ruimte voor fietsers

7 november 2017

CROW-Fietsberaad organiseert in samenwerking met diverse organisaties een PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers.

Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3508 TH Utrecht
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen Regio Noord-Veluwe en Vallei

28 november 2017

CROW-Fietsberaad organiseert in samenwerking met het ROV Oost-Nederland en de Regio's Noord-Veluwe en Vallei een ontwerperscafé fietsvoorzieningen.

Locatie: CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, 3521 AP Utrecht
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

NIEUWE UITGAVEN

Fietsberaadpublicatie 30. Over drukte valt te twisten

plaatje

Er zijn veel vragen te stellen bij drukte op het fietspad en de beleving daarvan. Met dit nieuwe onderzoek is inzicht verkregen in de beleving van drukte op het fietspad door fietsers In Nederland. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het project 'Drukte op fietspaden' dat CROW-Fietsberaad uitvoert in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Het blijft tobben met de verkeersongevallenregistratie

image

Er valt op korte termijn geen verbetering te verwachten in de registratiegraad van verkeerongevallen met gewonden. Op zijn vroegst in 2019 zou een oplossing in zicht komen, gebaseerd op het gebruik van ambulancedata.

Lees verder »

Een op de tien fietsers heeft problemen met drukte op het fietspad

image

Een kwart van alle fietsers vindt het druk op de fietspaden. Eén op de tien heeft er problemen mee. Dat is niet alleen een gevolg van de toename van het fietsgebruik. Ook het gedrag van de fietsers zelf speelt een rol.

Lees verder »

Biedt verkeerseducatie een antwoord op het gebruik van mobiel en oordopjes op de fiets?

image

Of verkeerseducatie met betrekking tot het gebruik van de mobiel of muziek luisteren op de fiets echt zoden aan de dijk zet, wordt ook in dit onderzoek niet duidelijk. Op de korte termijn helpt het een wel beetje.

Lees verder »

Den Haag: Aanbieden deelfietsen mag alleen vanuit een fietsparkeervoorziening

Aanbieders van deelfietsen mogen zich in Den Haag vestigen op voorwaarde dat zij zorgen voor fietsparkeervoorzieningen van waaruit de deelfietsen kunnen worden verhuurd. 

Lees verder »

‘Ontwerpen naar gebruik’ wint Tour de Force Innovatieprijs

image

De Tour de Force Innovatieprijs 2017 is gewonnen door Kees Vernooij en Sjoerd Linders van de gemeente Amsterdam. In Fietsverkeer nr.40 was daar al meer over te lezen: met een pakket vernuftige kleine infrastructurele en verkeersregeltechnische maatregelen slaagt men erin de doorstroming van het fietsverkeer op kruispunten aanzienlijk te verbeteren.

Lees verder »

Fietspromotie is zelden op MBO-ers gericht

image

Onder MBO-ers, met name met een migratieachtergrond, is fietsen niet populair. Fietsen is ouderwets, duurt langer en je haar raakt in de war.

Lees verder »

Gemeente Tilburg en Dynniq lanceren fietsers-app voor langer groen licht

De gemeente Tilburg en Dynniq lanceren een app waarmee fietsers sneller en langer groen licht krijgen: CrossCycle. 

Lees verder »

Half Rotterdam-Zuid fietst nooit

image

Veel mensen in Rotterdam-Zuid fietsen nooit. In navolging van andere steden zijn er nu ook fietslessen voor - vooral – vrouwen.

Lees verder »

‘Investeer niet in fietsinfrastructuur als de vraag er niet is’

Kijk uit met investeringen in fietsinfrastructuur, wanneer de lokale bevolking er niet om gevraagd heeft. Want het effect op het fietsgebruik wordt meestal overschat. Dat stelt prof. Dr.ir. Caspar Chorus, hoogleraar ‘Choice behavior modeling’ aan de TU Delft.

Lees verder »

Berijder van speed-pedelec voelt zich niet veilig op de rijbaan

image

De speedpedelecrijder voelt zich – ook met helm – niet veilig op de rijbaan. En hij rijdt een aanzienlijk deel van de afstand op het fietspad, waar hij eigenlijk de rijbaan zou moeten kiezen.

Lees verder »

Nieuwe fietsverbinding naar Zernike Campus

image

Groningen wil fietser richting Zernike Campus graag over de meest effectieve routes leiden, die weinig hinder opleveren voor het autoverkeer. Dat deed men al met ‘Slimme route-acties’. Maar nu is ook de infrastructuur verder verbeterd.

Lees verder »

Voorstel Vlaamse Fietsberaad over vormgeving kruisingen fietswegen en lokale wegen

Fietsberaad Vlaanderen startte begin 2016 een onderzoek op naar de voorrangssituatie op kruisingen van fietswegen en lokale wegen.

Lees verder »

Data Fiets Telweek leent zich voor evaluatie fietsprojecten

image

Met data uit de Fiets Telweek is het mogelijk om fietsprojecten te evalueren. Men kan bijvoorbeeld het effect van nieuwe fietsinfrastructuur zichtbaar maken of van de opening van een fietsenstalling.

Lees verder »

Amsterdam ruimt 400 deelfietsen

De afgelopen weken heeft de gemeente Amsterdam ongeveer 400 deelfietsen verplaatst naar het Fietsdepot in verband met te lang of hinderlijk parkeren.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter