Fietsberaad
Nieuwsbrief
4 januari 2016

BIJEENKOMSTEN

Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Noord-Brabant

12 januari 2016

CROW-Fietsberaad organiseert samen met de Provincie Noord-Brabant een bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken op wegen bibeko en bubeko. Centrale vragen: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling?

Locatie: Provinciehuis Noord-Brabant in 's-Hertogenbosch
Tijd: 13:30 - 16:30 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations

26 januari 2016

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van overheden die betrokken zijn bij de aanpak van de fietsparkeerproblematiek bij stations en lid zijn van het intranet 'Fietsparkeercommunity'.

Locatie: CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Tijd: 10:00 - 13:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Innovatie Overleg Fietsparkeren

12 februari 2016

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden die zich bezighouden met (technische) innovaties in stallingen. 

Locatie: CROW-Fietsberaad - Utrecht
Tijd: 10:00 - 13:00
Kosten: gratis

Lees verder »

NIEUWE UITGAVEN

Fietsverkeer 37

plaatje

Het nieuwe nummer van Fietsverkeer is verschenen. U kunt de artikelen hier downloaden en u kunt zich via Mijn Fietsberaad gratis abonneren op het tijdschrift.

In Fietsverkeer 37 onder andere de volgende artikelen:

Fietsstroken de maat genomen
Onderzoek van CROW-Fietsberaad maakt duidelijk hoe je fietsstroken zo goed mogelijk inpast.
Dossier ouderen
De centrale vraag voor de komende jaren is hoe je de voordelen van de fiets voor ouderen benut en de nadelen minimaliseert. Dit dossier laat zien wat ons te wachten staat en presenteert enkele initiatieven die op dit vlak worden ondernomen. Met onder meer:
Meer oudere fietsers
De cijfers over de toename van het aantal oudere fietsers.
Op de fiets of toch maar niet?
Je kunt nog heel lang blijven fietsen.
Realistisch naar het eigen fietsgedrag leren kijken
Het project ‘Zolang ik fiets’ laat ouderen het eigen fietsgedrag onder ogen zien.
Gezond ouder worden begint jong
Wetenschapper dr. David van Bodegom over gezond ouder worden.
Ouderen stappen anders op
Innovaties aan de fiets.

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Openbare ruimte in de stad anders indelen

image

In het rapport ‘Verkeer in de stad, een ontwerpfilosofie voor de stedelijke openbare ruimte’ pleit de ANWB voor een fundamenteel andere benadering van de verdeling van het verkeer in de stad.

Lees verder »

Subsidie voor onderzoek naar slimmer fietssysteem

Een consortium van een aantal universiteiten en enkele grotere gemeenten hebben een paar miljoen euro aan subsidie toegekend gekregen voor onderzoek naar een 'slimmer fietssysteem'.

Lees verder »

Alle bewaakte fietsenstallingen in Den Haag gratis

Vanaf 2016 zijn alle bewaakte fietsenstallingen in Den Haag gratis. Naast de acht Biesieklettestallingen in de binnenstad, kunnen bezoekers hun fiets nu ook gratis parkeren bij de Haagse Markt, het Hobbemaplein en de Leyweg.

Lees verder »

Rotterdam meet comfort op alle fietspaden in de stad

image

Een auto met speciale lasertechniek brengt in Rotterdam in kaart wat de fietser echt voelt en ervaart onder het fietsen: hobbels, trillingen of gevaarlijke obstakels. Zo kunnen de belangrijkste knelpunten gericht worden aangepakt. 

Lees verder »

Verdeling kosten grootste pijnpunt bij stationsstallingen

image

Het Actieplan Fietsparkeren bij Stations heeft bijgedragen aan het verminderen van het tekort aan fietsparkeerplaatsen bij stations. Maar er zal geld bij moeten om ook de nog resterende tekorten te kunnen wegwerken. En er moeten betere afspraken worden gemaakt tussen betrokken partijen. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie

Lees verder »

SWOV: Effecten ‘Lokale aanpak veilig fietsen’ monitoren

Tweederde van de gemeenten werkt aan de ‘Lokale aanpak veilig fietsen’. De SWOV beveelt aan om de effecten van die aanpak concreet te monitoren en de veiligheid van infrastructuur in kaart te brengen.

Lees verder »

Trambaanfietsroute tussen Maastricht en Aken

image

Limburg heeft serieuze plannen om een historische, rustige en vrijwel vlakke fietsroute van Maastricht naar hartje Aken aan te leggen. 

Lees verder »

Onderzoek naar gladheidsbestrijding nog in de kinderschoenen

Het zoeken naar de beste methode om gladheid op fietspaden te bestrijding duurt voort. Maar zelfs in Scandinavië heeft men de ultieme aanpak nog niet gevonden. 

Lees verder »

Barcodepasje vervangt papieren bonnetje

image

De gemeente Utrecht heeft digitaal in- en uitchecken van fietsen in stallingen ingevoerd. Door middel van een barcode-pasje kan de fietsers de fiets veilig achterlaten. Vrijwel alle stallingen zijn inmiddels aangesloten.

Lees verder »

Nieuwe fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal vernoemd naar Dafne Schippers

De toekomstige fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal krijgt de naam: de Dafne Schippersbrug. De nieuwe fietsbrug verbindt de stadsdelen Oog in Al en Leidsche Rijn.

Lees verder »

Onderzoek naar betere fietsmodellen

image

De fiets komt nog maar heel beperkt terug in de verkeersmodellen. Maar daar komt binnenkort verandering in.

Lees verder »

Nieuwe snelle fietsverbinding tussen Den Haag centrum en Scheveningen Haven

De gemeente Den Haag start volgend jaar met de realisatie van een sterfietsroute tussen het centrum en Scheveningen Haven.

Lees verder »

Deense campagne tegen dodehoekongevallen

Het Deense ministerie van Verkeer is een campagne gestart om dodehoekongevallen met fietsers terug te dringen. Gemeenten krijgen subsidie voor de aanleg van een opgeblazen fietsstrook (OFOS). En fietsers worden met een tv-spotje gewaarschuwd voor de dode hoek.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter