Fietsberaad
Nieuwsbrief
1 december 2014

NIEUWE UITGAVEN

Fietsberaadpublicatie 26. Fietsen in Nederland: patronen, trends en beleid

plaatje

In het kader van het kennisprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad hebben jonge onderzoekers de gelegenheid gekregen om de wetenschappelijke kennis over de fiets te verdiepen. Om de inzichten van de onderzoekers te spiegelen aan ervaringen van organisaties uit de praktijk is de zogenaamde Fietscommunity opgericht. Publicatie 26 is een product van deze Fietscommunity. Het bundelt enkele onderzoeken die ingaan op de vraag welke factoren het fietsgebruik beïnvloeden.

Lees verder »

OVERIG NIEUWS

Magazine InspiratieLAB Veilig Fietsen

plaatje

Op donderdag 30 oktober 2014 organiseerden de fietsveiligheidsambassadeurs Lucas Bolsius (burgemeester Amersfoort) en Aat de Jonge (burgemeester Dronten), i.s.m. het ministerie van IenM, VVN en CROW-Fietsberaad het ‘InspiratieLAB Veilig Fietsen’.

De inspiratie van de bijeenkomst is vastgelegd in een magazine.

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Aftrap voor Tour de Force 2015-2020

image

Hoe leiden we de verdere groei van het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. Op het Nationaal Fietscongres vond de aftrap plaats door de overhandiging van ‘De uitnodiging van Zwolle’ aan vertegenwoordigers van VNG en IPO.

Lees verder »

Nationale FietsTelweek moet betere fietsdata opleveren

Om tot betere fietsnetwerken te komen is meer inzicht nodig in het verplaatsingsgedrag. De Fietsersbond heeft daarom samen met Keypoint, Mobidot, NHTV en Beaumont het initiatief genomen om een Nationale FietsTelweek te organiseren.

Lees verder »

Donkere fietsertunnel bij Capelsebrug wordt belevenis

image

De fietstunnel onder metrostation Capelsebrug is vanaf deze week ‘een belevenis in beeld en geluid’. Een 70 meter lang panorama van Rotterdam wordt begeleid met geluidsfragmenten uit de stad en natuur.

Lees verder »

Bikenomics thema Fietsstadverkiezing 2016

‘De waarde van de fiets’ van de fiets. Dat is het thema voor de Fietsstadverkiezing 2016. De Fietsersbond wil met dit thema de economische en andere winst van de fiets in beeld brengen. Men denkt hierbij onder andere aan de gezondheidswinst voor mensen die op de fiets naar het werk gaan, fiets-transporten die sneller zijn binnen steden, toenemende verkoop van fietsen en onderdelen, fietstoerisme. Maar ook hoe economisch om te gaan met de ruimte in steden en dorpen.

Lees verder »

TNO presenteert ‘slimme fiets’

image

Een fiets waarvan de handvatten trillen als er een paaltje op het wegdek staat, en waarvan het zadel gaat trillen bij naderend gevaar van achteren. TNO presenteerde op het Nationaal Fietscongres het prototype van een ‘slimme’ fiets.

Lees verder »

Bewoners helpen bij aanleg fietspad

In Groningen kan een nieuwe fietspad tussen twee scholen er komen omdat de bewoners een handje meehelpen.

Lees verder »

Elektrische bakfiets slaat aan

image

De elektrische bakfietsen en elektrische scooters die op proef worden ingezet in verschillende gemeenten bevallen over het algemeen goed. Ze zijn goedkoop in het gebruik en goed voor het bedrijfsimago.

Lees verder »

ANWB start onderzoek naar ‘robuuste stedelijke routestructuren’

Met name het succes van de fiets is aanleiding voor de ANWB om te laten onderzoeken hoe routes door steden anders kunnen worden ingericht. Een onderzoeksteam is in opdracht van de organisatie van start gegaan en moet rond de zomer met een nieuwe ontwerpmethodiek komen.

Lees verder »

Meer ruimte voor de driewieler

image

Het bevorderen van het gebruik van de driewielfiets zorgt voor minder ongevallen op de fietspaden en wegen waarbij oudere fietsers betrokken zijn, minder kosten ook in de gezondheidszorg en meer welzijn en zelfstandigheid voor ouderen zelf.

Lees verder »

Speed pedelec misschien toch niet zo gevaarlijk

De speed pedelec, de fiets die met meetrappen 45 km/uur haalt, hoeft niet gevaarlijker te zijn dan een gewone elektrische fiets, blijkt uit nieuw Duits onderzoek.

Lees verder »

Fietsstrook niet de enige oplossing

image

Een fietsstrook is niet altijd dé oplossing om de afstand tussen fietser en automobilist te vergroten. Dat valt af te leiden uit Engels onderzoek. De weginrichting is minstens zo belangrijk.

Lees verder »

Tymon de Weger wethouder in Woerden

Fieitsberaad voorzitter Tymon de Weger is voorgedragen als wethouder in Woerden. Tot voor kort was hij wethouder in Lansingerland. Hij blijft voorzitter van het Fietsberaad.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter