Fietsberaad

maandag 1 juli 2013

Kenniscentrum voor Fietsbeleid

Best practices fietsveiligheid Nederlandse gemeenten online

plaatje

De best practices fietsveiligheid Nederlandse gemeenten 2012 zijn samengevat in Fietsberaadpublicatie 23. Daarnaast zijn ze ook op de website van Fietsberaad verzameld per succesfactor en per locatie. 

Lees verder...

Fietsberaadpublicatie 24 Feiten over de elektrische fiets

plaatje

Het aantal elektrische fietsen neemt snel toe. Beleidsmakers hebben hoge verwachtingen van de bijdrage die de e-fiets kan leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen. Aan de andere kant vrezen sommigen dat de e-fiets kan leiden tot meer verkeersonveiligheid en minder lichaamsbeweging. Hoe het precies zit weten we eigenlijk niet want de huidige statistieken maken nog geen onderscheid tussen e-fietsen en ‘gewone’ fietsen. Daarom heeft het Fietsberaad op basis van het wel beschikbare materiaal onderzocht wat we nu wel weten over het vervoermiddel, het bezit, het gebruik, de verkeersveiligheid en het beleid.

Lees verder...

Digitaal abonnement Fietsverkeer

Ontvangt u het magazine Fietsverkeer per post, maar zou u deze liever via de e-mail ontvangen? Of heeft u eerder uit milieu overwegingen afgezien van een abonnement op Fietsverkeer?

Het Fietsberaad biedt nu een digitaal abonnement Fietsverkeer aan. Met dit abonnement ontvangt u tweemaal per jaar een e-mail met een link naar de nieuwe Fietsverkeer.

>> Wijzig uw abonnement in Mijn Fietsberaad

Lees verder...

Winter 13/14 begint nu!

plaatje

Wie de gladheidsbestrijding voor fietsers in het winterseizoen 2013/14 wil verbeteren, moet nu beginnen met de voorbereidingen. De zojuist verschenen Fietsberaadnotitie De basis voor effectieve gladheidsbestrijding voor fietsers kan daarbij behulpzaam zijn.

Lees verder...

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

E-fietsers zijn fitter en houden vol

image

Automobilisten die met een beloning worden verleid om te gaan e-fietsen, merken dat aan hun gezondheid. Ze voelen zich fitter dan voordat men ging fietsen. 

Lees verder...

Oslo vraagt hulp bij het maken van fietsplannen

Ook in Noorwegen heeft men de smaak te pakken. In korte tijd wil men het fietsaandeel van nu 8 procent drastisch omhoog brengen. En wellicht biedt dat kansen voor Nederlandse bureaus.

Lees verder...

Onzichtbaar fietspad

image

Een fietspad dat verdiept in het landschap ligt. Alleen als er fietsers rijden, kun je zien dat er een pad ligt, maar anders lijkt het alsof het landschap gewoon doorloopt. Dankzij dynamische verlichting is de fietsroute ook 's nachts meestal onzichtbaar.

Lees verder...

Aletta Koster nieuwe directeur Dutch Cycling Embassy

Aletta Koster is benoemd tot opvolger van Roelof Wittink als directeur/bestuurder van de Dutch Cycling Embassy  

Lees verder...

Utrecht krijgt grootste fietsenstalling ter wereld

image

Een verhoogd plein met daaronder een fietsenstalling met plaats voor 12.500 fietsen. Zo gaat Stationsplein oost in Utrecht eruit zien.

Lees verder...

On-line Fietscoach moeten forenzen steuntje in de rug geven

Met een on-line Fietscoach en een bonus voor e-fieters gaat Noord-Brabant na de zomer forenzen proberen te verleiden om de auto te laten staan.

Lees verder...

'Best practices' als opstap naar een 'Lokale aanpak veilig fietsen'

image

Het aantal fietsgewonden in Nederland blijft toenemen. Daarom moeten alle gemeenten voor eind 2013 een 'Lokale aanpak veilig fietsen' vaststellen. Als steuntje in de rug heeft het ministerie van IenM het rapport 'Fietsveiligheid Stand van zaken & best practices Nederlandse gemeenten in 2012' uitgebracht met voorbeelden van al uitgevoerde maatregelen.

Lees verder...

Vlaams-Brabant kiest onomwonden voor asfalt

Wie in Vlaams-Brabant in aanmerking wil komen voor subsidie kan maar beter kiezen voor asfalt. 

Lees verder...

Fietsers willen wel een beetje omrijden voor meer comfort

image

Het is bekend dat fietsers niet graag omrijden, maar een goed fietspad is ook wat waard. Deense onderzoekers hebben uitgezocht wat een fietser er voor over heeft om comfortabel te fietsen.

Lees verder...

App Positive Drive levert vooral veel fietsdata op

De smartphone App Positive Drive die in Breda wordt ingezet om fietser te belonen, blijkt vooral veel interessante fietsdata op te leveren. Een eerste analyse van de ritgegevens laat bijvoorbeeld zien dat het fietsnetwerk er in de praktijk behoorlijk anders uitziet dan deskundigen dachten.

Lees verder...

Miljoenen voor snelfietsroutes

image

Ondanks de bezuinigingsperikelen worden nog steeds aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in nieuwe snelfietsroutes. Zo werd onlangs onder andere geld vrij gemaakt voor de snelfietsroutes Cuijk - Nijmegen, Houten-Nieuwegein en Nijverdal-Gronau .

Lees verder...

Fietsparkeervoorzieningen bij R-nethaltes

image

Busstation Edam beschikt sinds mei 2013 over een nieuwe fietsenstalling van 360 overdekte fietsparkeerplaatsen. De voorziening past bij de uitstraling die voor R-net knooppunten wordt nagestreefd. Het project is gefinancierd met subsidie vanuit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) en met een aanvullende bijdrage vanuit Beter Benutten.

Lees verder...

Fietsers tevreden over Fietsroute Plus Zuidhorn

Fietsers die gebruik maken van de Fietsroute Plus tussen Groningen en Zuidhorn zijn zeer tevreden over het fietspad. Dat blijkt volgens de Regio Groningen-Assen uit een belevingsonderzoek onder bijna 400 fietsers.

Lees verder...

Denemarken-Nederland: 1 - 1

image

Denemarken en Nederland zijn ex aequo op de eerste plaatst geëindigd op een Europese ranglijst met beste fietslanden.

Lees verder...


Fietsberaad

Het Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van het Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid.

Info

Het Fietsberaad is bereikbaar via de coördinator, Otto van Boggelen.
T: 030-2918217
E: vanboggelen@fietsberaad.nl

Fietsberaad
Jaarbeursplein 22
3521 AM Utrecht

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de Nieuwsbrief redactie,
Ron Hendriks: fietsberaad@crow.nl

Abonnement

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Add to Google
Met deze knop krijgt u automatisch het laatste Fietsberaadnieuws op uw iGoogle.


Fietsberaad is ook actief op Twitter. Met deze knop kunt u zich abonneren op de nieuwsberichten van het Fietsberaad.