Fietsberaad

dinsdag 2 april 2013

Kenniscentrum voor Fietsbeleid

Effectieve gladheidsbestrijding voor fietsers

23-04-2013

Na een winter met weer nieuwe ervaringen met de bestrijding van gladheid op fietspaden, organiseert het Fietsberaad samen met CROW en het kennisnetwerk CROW Levende Stad een bijeenkomst over gladheidsbestrijding op fietspaden.

Locatie: De Goudse Schouwburg, Boelekade 67, 2806 AE Gouda
Tijd: 12:30 - 16:30 uur
Kosten: gratis
Twitter: #gladdefietspaden

Lees verder...

Excursie Breda

13-06-2013

De excursie van het Fietsberaad is dit jaar in Breda. Rob Temme en enkele van zijn collega’s van de gemeente Breda, leiden ons op de fiets door de stad en over een stukje van de snelfietsroute naar Etten-Leur.

Locatie: Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda
Tijd: 12:00 - 16:30 uur
Kosten: gratis
Twitter: #fietstochtbreda

Lees verder...

Congres Stationslocaties

20-06-2013

Congres van het Nederlands Instituut voor de Bouw met onder meer aandacht voor de mobiliteitsaspecten, inclusief fietsparkeren.

Locatie: Amsterdam
Kosten: €799,- - €999,-

Lees verder...

Programmaraad Fietsberaad zoekt twee nieuwe leden

De Programmaraad van het Fietsberaad is op zoek naar twee nieuwe leden die willen bijdragen aan de kwaliteit en de vernieuwing van het fietsbeleid in Nederland. De Programmaraad adviseert over de activiteiten die door het Fietsberaad worden uitgevoerd. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 15 april a.s. aanmelden.

Lees verder...

Dutch Cycling Embassy zoekt nieuwe directeur

 De Dutch Cycling Embassy (DCE) zoekt een nieuwe directeur/bestuurder. De huidige directeur Roelof Wittink gaat binnenkort met pensioen.

Lees verder...

Zet de paal niet terug!

Tip - In verband met de gladheidsbestrijding hebben veel gemeenten paaltjes van de fietspaden verwijderd. Nu het einde van de winter nadert een tip uit het keuzeschema Sanering paaltjes op fietspaden: “Plaats een paaltje alleen terug als er klachten komen”. En nog een aanvullende tip: zorg voor een goede registratie van de klachten, zodat u ook in de toekomst kunt achterhalen waarom het paaltje teruggeplaatst is.”

Lees verder...

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

De snelfietser fietst vaak, is hoog opgeleid, en rijdt meer dan 10 km naar het werk

image

Adviesbureau SOAB legde op verzoek van de Fietsersbond een aantal nulmetingen van nog aan te leggen snelfietsroutes naast elkaar en vergeleek die met de cijfers van de bestaande snelfietsroute Breda-Etten-Leur. Die laatste scoorde beter, dus er valt nog het nodige te winnen met het opwaarderen van de andere routes.

Lees verder...

Fietsrouteplanner vernieuwd

De Fietsersbond heeft de fietsrouteplanner een facelift gegeven. De nieuwe planner is gebruiksvriendelijker vormgegeven, werkt ook op tablets en biedt de mogelijkheid om routes op te slaan en te delen via mail en sociale media.

Lees verder...

Scoren met fietsen

image

Een beloningssysteem waarbij fietsers prijzen kunnen winnen als ze vaker fietsen, blijkt aan te slaan. In Denemarken zegt 60 procent van de deelnemers dat ze daardoor vaker fietsen.

Lees verder...

Provincie Zeeland en gemeente Middelburg starten met fietstransferium

De Provincie Zeeland en de gemeente Middelburg nemen een fietstransferium op het parkeerterrein aan de Oude Veerseweg in Middelburg in gebruik.

Lees verder...

Liever hobbelen dan omrijden

image

Maandenlang fietste de Utrechtse stadsgeograaf Jan van Duppen mee met fietsers die vanuit Leidsche Rijn naar de binnenstad reden. Hij vroeg ze naar hun beleving, hun gewoontes en keek met ze naar de barrières die een fietser onderweg tegenkomt. Fietsers gaan altijd voor de kortste weg, zo ontdekte hij. Maar onderweg doen ze vaak hetzelfde als een automobilist: even een boodschap halen en de kinderen van de crèche oppikken.

Lees verder...

Proef met fietsparkeervakken in Utrecht gedeeltelijk succes

De fietsparkeervakken die Utrecht zijn ingericht voor het kort stallen van de fiets, zijn deels een succes. Met name de vakken op de St. Jacobsstraat en Twijnstraat worden intensief gebruikt. Bij de Stadhuisbrug en op delen van de Neude staat de hoeveelheid gestalde fietsen succes in de weg, aldus de gemeente.

Lees verder...

Minder pendelaars maar meer stadsfietsers in Groningen

image

Over de periode 2000-2011 is sprake van een daling van het fietsverkeer met circa 9% in de regio Groningen. In de stad zelf is over dezelfde periode sprake van een sterke toename.

Lees verder...

Werknemers in Twente vaker op de fiets

Onderzoek van Twente Mobiel naar slim werken en slim reizen onder haar convenantpartners laat zien dat het reisgedrag van werknemers de afgelopen jaren is veranderd. Werknemers zijn meer gaan thuiswerken, reizen minder vaak in de ochtendspits, gaan vaker op de fiets en hebben in circa twee jaar tijd 5,3% minder autokilometers in de spits gereden.

Lees verder...

Friesland komt met plan van aanpak fietsverkeersveiligheid

image

Het ministerie van IenM vraagt gemeenten om dit jaar met een Actieplan Verkeersveiligheid te komen. Friesland komt alvast met een 'plan van aanpak' waarin wordt vastgelegd welke acties er vanuit de provincie op touw zullen worden gezet.

Lees verder...

Onderzoeksraad voor Veiligheid : te weinig aandacht voor oversteekongevallen

image

Per afgelegde kilometer is het risico van fietsers en voetgangers om ernstig gewond te raken circa 10 keer zo groot is als dat van automobilisten. Een onderbelichte categorie vormen de oversteekongevallen, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Lees verder...

Duurzaam Veilig voor de fietser

Bij Duurzaam Veilig ging het tot nu toe vooral om ongevallen met en tussen motorvoertuigen. Maar het zijn tegenwoordig vooral ongevallen zonder motorvoertuigen die de ongevallenstatistieken domineren. De SWOV wil binnen Duurzaam Veilig daarom nadrukkelijker rekening gaan houden met de fietsers.

Lees verder...

Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties geactualiseerd

Te korte of te lange ontruimingstijden leiden tot verkeersonveilige situaties. De nieuwe CROW-publicatie ‘Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties 2013’ biedt wegbeheerders de meest actuele inzichten voor het berekenen van ontruimingstijden. Daarmee kan de tijd die nodig is om een kruisvlak te ontruimen beter worden berekend. De publicatie vervangt CROW-publicatie 111 uit 1996.

Lees verder...

Londen Goes Dutch

image

Burgemeester Boris Johnson van Londen wil ruim een miljard euro investeren in de fiets. Zijn inspiratiebron is Nederland. Via de Nederlandse Ambassade in Londen en met inbreng van Nederlandse fietsdeskundigen is de afgelopen tijd veel bekendheid gegeven aan de Nederlandse aanpak.

Lees verder...

Amsterdam Centrum gaat investeren in fietsparkeervoorzieningen

Stadsdeel Amsterdam Centrum gaat extra investeren in fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad. Een netwerk van ondergrondse en inpandige fietsenstallingen bij onder meer het Beursplein en langs de Noord-Zuidlijn moet zorgen voor honderden extra parkeerplekken. De aanpak van het fenomeen ‘weesfietsen' moet zorgen dat de al aanwezige fietsvoorzieningen beter benut kunnen worden.

Lees verder...

Den Haag wil samen met werkgevers stallingen ontwikkelen

Rond Den Haag wordt de komende tijd een groot aantal stallingsplekken gerealiseerd. De gemeente Den Haag ziet graag dat de werkgevers in de buurt meedenken over de inrichting. Bijvoorbeeld om ze te gebruiken voor de poolfiets die dan ook in het woon-werkverkeer is te gebruiken.

Lees verder...

Fietsen naar het werk beloond

Vanaf 1 maart worden werknemers, die op de fiets naar het werk komen, bij het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente beloond. Ze kunnen cadeaus verdienen met hun gefietste kilometers.

Lees verder...

Utrecht vergroent fietsroutes naar recreatiegebieden

image

Met speciale groene bewegwijzering wil Utrecht haar inwoners laten zien dat binnen fietsafstand aantrekkelijke recreatiegebieden te vinden zijn.

Lees verder...

70.00 km aan Europese fietsroutes

De European Cyclists' Federation heeft een website gelanceerd over de Europese recreatieve fietsroutes. De site geeft info over 14 EuroVeloroutes, die bij elkaar een lengte hebben van 70.000 km.

Lees verder...


Fietsberaad

Het Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van het Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid.

Info

Het Fietsberaad is bereikbaar via de coördinator, Otto van Boggelen.
T: 030-2918217
E: vanboggelen@fietsberaad.nl

Fietsberaad
Jaarbeursplein 22
3521 AM Utrecht

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de Nieuwsbrief redactie,
Ron Hendriks: fietsberaad@crow.nl

Abonnement

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Add to Google
Met deze knop krijgt u automatisch het laatste Fietsberaadnieuws op uw iGoogle.


Fietsberaad is ook actief op Twitter. Met deze knop kunt u zich abonneren op de nieuwsberichten van het Fietsberaad.