Fietsberaad

vrijdag 2 november 2012

Kenniscentrum voor Fietsbeleid

International Cycling Safety Conference 2012

07 en 08 november 2012
De eerste internationale conferentie over verkeersveiligheid van fietsers, bedoeld voor onderzoekers en beleidsmakers uit de hele wereld.

Locatie: Helmond
Tijd: 15:00 uur
Kosten: 150 euro
Twitter: #safecycling2012

Lees verder...

The Urban Bike Night

22 november 2012
De fiets is de redder van de stad en vormt de grootste ontwerpuitdaging van de 21e eeuw op weg naar een gezonde samenleving, aldus de Australische hoogleraar architectuur Steven Fleming, auteur van 'Cycle Space’. Presentatie in het kader van programma Fit! Architectuur & Gezondheid.

Locatie: Auditorium NAi (Museumpark 25, Rotterdam)
Tijd: 20:00 uur
Kosten: €10

Lees verder...

Het Nationaal Fiets Congres

27 november 2012

Een  congres georganiseerd door Acquire Publishing met thema’s als veiligheid, impact van de e-bike, stallingsvraagstukken, marketing en communicatie, doelgroepenbeleid, infrastructuur, ontvlechting.

Locatie: Mariënhof, Kleine Haag 2, 3811 HE Amersfoort
Kosten: €245,- 
Twitter: #efietsfeiten

Lees verder...

De elektrische fiets: nieuwe feiten over gebruik en verkeersveiligheid

27 november 2012
Bijeenkomst waar de resultaten worden gepubliceerd van recent onderzoek naar het gebruik van de elektrische fiets en de effecten op de verkeersveiligheid.

Locatie: Mariënhof, Kleine Haag 2, 3811 HE Amersfoort
Tijd: 13:30 - 16:30 uur
Kosten: Gratis
Twitter: #efietsfeiten

Lees verder...

Europese fietsprojecten in Nederland

24 januari 2012
Nader informatie over het programma volgt later.

Locatie: Eindhoven
Tijd: 12:30 - 17:00 uur

Lees verder...

Fietsverkeer 31 is verschenen

Het nieuwe nummer van Fietsverkeer is verschenen. Hierin onder meer de volgende artikelen:

Onderzoek naar fietsveiligheid nog in de kinderschoenen
Ondanks de sterke fietstraditie kent Nederland nauwelijks een wetenschappelijke traditie in het onderzoek naar de veiligheid van fietsers. Mede daarom is Noaf opgericht. SWOV, TU Delft en TNO geven een indruk van wat er nu al speelt op dit terrein.

Geen ongevallencijfers, toch verkeersbeleid?
De onzekerheid over het aantal mensen dat in het verkeer gewond raakt groeit. Om toch een verkeersveiligheidsbeleid handen en voeten te kunnen geven moet je anders omgaan met de cijfers.

De evolutie van de fietsbrug
De fietsbrug wordt steeds mooier. De ontwikkeling werd al een tijdje geleden ingezet en zet door met de Hovenring in Eindhoven en de Weerdsprong in Venlo.

Minder fietspaaltjes in de weg
Met een fietspaaltje kan men autoverkeer weren, maar fietspaaltjes brengen risico’s met zich mee. In dit artikel suggesties voor een andere aanpak.

Velo-city Global
Vancouver was deze zomer enkele dagen het mondiale hart van het fietsbeleid. Een impressie van vijf dagen wereldfietsen.

De groeistuipen van de elektrische fiets
De vermogens van motoren en accu’s van elektrische fietsen nemen alsmaar toe. En de potentiële snelheden. De zogeheten speed pedelecs zijn in aantocht.

Lees verder...

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Gemeente Amsterdam speelt in op groeiend aantal fietsers

image

Amsterdam gaat tot en met 2016 € 57 miljoen investeren in maatregelen voor fietsers. De gemeente zal tot 2020 38.000 extra parkeerplekken en op de gevaarlijkste wegen minstens 15 kilometer rode fietsstroken aanleggen.

Lees verder...

Verkeerskundig standaardwerk ASVV geheel vernieuwd online beschikbaar

Acht jaar na de lancering van de ASVV 2004 heeft CROW dit handboek volledig geactualiseerd. Alle kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom is in een onlineversie gebundeld.

Lees verder...

Meer feiten over de elektrische fiets

image

In Nederland bezit 5% van de mannen en 8% van de vrouwen een elektrische fiets. Vier van de tien bezitters van een elektrische fiets zijn ouder dan 65 jaar.

Lees verder...

Zoektocht naar Fietsstad 2014 begonnen

Gemeenten kunnen zich officieel inschrijven als kandidaat Fietsstad 2014. De Fietsersbond is op zoek naar de gemeente die hindernissen voor fietsers het meest adequaat uit de weg weet te ruimen.

Lees verder...

Helmond pakt fietsdiefstallen aan met waarschuwingsfietsen

image

In Helmond zijn op zes lokaties waarschuwingsfietsen geplaatst. Ze wijzen fietsers op het risico va n diefstal.

Lees verder...

Nieuwe belastingregels leiden tot minder animo voor aanschaf woon-werkfiets

Door de invoering van de nieuwe Werkkostenregeling zullen waarschijnlijk minder 'belastingvrije' woon-werkfietsen worden aangeschaft. Dat valt af te leiden uit een onderzoek onder werkgevers.

Lees verder...

Gratis stallen bij stations 'op afstand' moet mogelijk blijven

Gemeenten die in aanmerking willen komen voor rijkssubsidies voor betaalde stationsstallingen moeten er in ieder geval voor zorgen dat binnen 400 meter ook gratis gestald kan worden. Dit meldt minister Schultz aan de Kamer in een brief waarin ze extra voorwaarden verbindt aan de rijkssteun.

Lees verder...

Webapplicatie geeft inzicht in de samenhang tussen ruimte, milieu en verkeer

Ruimtelijke en verkeerskundige vraagstukken vergen een afweging van ruimte-, milieu- en mobiliteitsaspecten. De internetapplicatie Mobiliteitsscan stelt planners en beleidsmakers in staat snel inzicht te krijgen in de onderlinge dynamiek: wat gebeurt er als ik deze maatregel neem? Hoe scoort mijn maatregel op de Nationale Bereikbaarheidsindicator?

Lees verder...

Haarlem biedt privilegeplaatsen voor gehandicapten in NS-fietsenstalling

image

Fietsers die door een lichamelijke beperking moeite hebben met de nieuwe ondergrondse fietsenstalling, kunnen gratis hun fiets stallen in de NS-fietsenstalling bij station Haarlem. De gemeente huurt in de NS-stalling voorlopig twintig zogeheten 'Privilegeplaatsen' voor dit doel.

Lees verder...

Menselijker openbare ruimte met minder auto en meer voetgangers, bomen, terrasjes, en fietsers

image

‘Willen we een stad vol glimmende dozen of een stad met gezichten die je kunt zien?’  David Sim van het bekende Deense architectenbureau van Jan Gehl, was eind september in Utrecht tijdens het symposium ‘Meer fiets’ van de Fietsersbond en Platform 31 (voorheen NIROV).

Lees verder...

Hoe komen paaltjes op fietspaden terecht?

image

Paaltjes in fietspaden vormen een belangrijk verkeersveiligheidsrisico. Jaarlijks vallen onder fietsers enkele doden en duizenden gewonden als gevolg van een botsing met een paaltje. De indruk bestaat dat veel fietspaaltjes 'zomaar' worden geplaatst. Om te achterhalen hoe dit komt, zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Fietsberaad een nader onderzoek gestart naar de plaatsing van fietspaaltjes.

Lees verder...

Je eigen fietsfilm op internet

Met Cyclodeo kunnen fietsers zelf het fietsen in Zuidoost-Brabant promoten door de eigen fietstocht te filmen en te plaatsen op het internet.

Lees verder...

Fietsen naar de sportclub beloond

Bike the Track/ Track the Bike is nieuw project EU-project waarbij kinderen worden gestimuleerd om met de fiets naar de sportclub, de bioscoop of het theater te gaan. Ze worden daarbij in de gaten gehouden via GPS-tracking waardoor ze punten kunnen verzamelen.

Lees verder...

Utrecht voert normen voor fietsparkeren in

image

Utrecht wil harde eisen gaan stellen aan de hoeveelheid fietsparkeerplaatsen bij woningen en gebouwen. Dat staat in de conceptnota Stallen en Parkeren van de gemeente.

Lees verder...

Groningen geeft fietsers bij regen vaker groen licht

image

Nieuwe, niet-gekoppelde, verkeerslichten voor fietsers krijgen standaard een regensensor in Groningen. Deze sensor zorgt ervoor dat fietsers vaker groen licht krijgen bij regen of sneeuw. Dat is besloten naar aanleiding van de positieve evaluatie van de proef met de regensensor bij de Oosterbrug.

Lees verder...

Fietspaden in verblijfsgebieden blijven mogelijk

Het blijft in de toekomst mogelijk om vrijliggende fietspaden en fietsstroken aan te leggen in verblijfsgebieden.

Lees verder...

Overstap auto-fiets goed voor de gezondheid van iedereen

Een studie van Franse en Spaanse wetenschappers laat andermaal zien dat een overstap van auto naar fiets goed is voor de gezondheid. Het levert omgerekend zo'n €1300 euro per jaar op.

Lees verder...

Actualisering categorisering Duurzaam Veilig

Op verzoek van het Ministerie van I&M zijn nieuwe richtlijnen voor het ontwerpen van wegen ontwikkeld. De nu verschenen CROW-publicatie 315 ‘Basiskenmerken Wegontwerp’ is een bundeling van alle relevante kennis over wegcategorieën en het daaraan verbonden wegontwerp.

Lees verder...


Fietsberaad

Het Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van het Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid.

Info

Het Fietsberaad is bereikbaar via de coördinator, Otto van Boggelen.
T: 030-2918217
E: vanboggelen@fietsberaad.nl

Fietsberaad
Jaarbeursplein 22
3521 AM Utrecht

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de Nieuwsbrief redactie,
Ron Hendriks: fietsberaad@crow.nl

Abonnement

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Add to Google
Met deze knop krijgt u automatisch het laatste Fietsberaadnieuws op uw iGoogle.


Fietsberaad is ook actief op Twitter. Met deze knop kunt u zich abonneren op de nieuwsberichten van het Fietsberaad.