Fietsberaad

dinsdag 4 december 2012

Kenniscentrum voor Fietsbeleid

Europese fietsprojecten in Nederland

24 januari 2013

Nader informatie over het programma volgt later.

Locatie: Eindhoven
Tijd: 12:30 - 17:00 uur
Kosten: gratis
Twitter: #europafiets

Lees verder...

Een nieuwe lente voor fietsbeleid (in Twente)

21 maart 2013

De gemeente Enschede, Regio Twente en Keypoint Consultancy organiseren in samenwerking met het Fietsberaad een bijeenkomst over actuele en inspirerende onderwerpen rondom de fiets en fietsbeleid.  

Locatie: Grolsch Veste, Enschede
Tijd: 09:00 - 16:30 uur
Kosten: Gratis

Lees verder...

Feiten over het bezit en gebruik van elektrische fietsen

Ondanks  het feit dat Nederland een miljoen elektrische fietsen telt, is er nog weinig bekend over het bezit en gebruik. Deze notitie geeft in kort bestek de belangrijkste conclusies van een onderzoek hiernaar. In het voorjaar van 2013 verschijnt het complete rapport.

Lees verder...

Papers International Cycling Safety Conference 2012

Op 7 en 8 november 2012 had de International Cycling Safety Conference 2012 plaats. Wetenschappers en beleidsmakers uit Europa kwamen bijeen voor een internationale conferentie over het onderwerp fiets. De papers van de conferentie zijn nu beschikbaar (bij de bijeenkomst onder gerelateerde items) 

Enkele van de onderwerpen die aan de orde kwamen::

  • Effects of operating electronic devices while cycling
  • What do we know about bicycle helmets?
  • Piloting the Naturalistic Methodology on Bicycles
  • Cyclist Protection from the Perspective of the European Car Manufacturers
  • Cycling Promotion and Cycling Safety: Is there a conflict?

Lees verder...

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Utrecht denkt aan verdeelring voor de fietser

image

Fietsfiles zijn op de Utrechtse binnenstadsas en bij het stationsgebied geen zeldzaamheid. Spreiding is dus gewenst. Om dit te bereiken wordt de singel om de binnenstad dé verdeelring voor doorgaande fietsers.

Lees verder...

Eén miljoen e-fietsers

image

Het aantal e-fietsers zal dit jaar uitkomen op één miljoen. Tien procent van het totale aantal fietskilometers, ofwel 1,3 miljard km per jaar, wordt inmiddels afgelegd op een elektrische fiets. 

Lees verder...

Invoering van betaald fietsen stallen leidt tot kwart minder gebruikers

image

Na invoering van betaald fietsparkeren heeft Breda het gebruik van de stallingen met bijna een kwart zien teruglopen. Dat was ongeveer conform de verwachting. De tegenvaller is dat de pilot met de vrijwillige bijdrage van de gebruiker niet heeft opgebracht wat men hoopte.

Lees verder...

Fietsersairbag beproefd in crashtest

image

Op de Automotive Campus in Helmond is een succesvolle demonstratie gegeven van een speciale fietsersairbag. Deze airbag is het resultaat van een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Fietsersbond naar de verbetering van de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers.

Lees verder...

Eerste internationale conferentie over fietsveiligheid: nog veel werk te doen

Ook internationaal is er nog relatief weinig bekend over ongelukken van fietsers. Die conclusie kan getrokken worden na de eerste International Cycling Safety Conference op 7 en 8 november in Helmond. De conferentie zal volgend jaar een vervolg krijgen.

Lees verder...

Het valt wel mee met de files

image

Het valt wel mee met de files op het fietspad. Dat is de conclusie van een verkenning in Utrecht naar het oponthoud dat fietser oplopen op één van de hoofdroutes door de stad. Belangrijkste vertragingsfactor is nog steeds het verkeerslicht.

Lees verder...

Verkeersveiligheid fietsende senioren is ook via gedrag te beïnvloeden

Oudere fietsers lopen een verhoogd risico gewond te raken. Om dat risico te verminderen is het niet genoeg alleen infrastructurele of op de fiets gerichte maatregelen te nemen. Er zijn ook maatregelen nodig die het gedrag van fietsers beïnvloeden.

Lees verder...

Tunnelkunst in Leeuwarden

image

Zo ziet het ontwerp voor vier fiets-voetgangerstunnels in Leeuwarden eruit. Het ontwerp maakt deel uit van het Masterplan Kunst van de gemeente. Dat voorziet in circa 20 kunstwerken. Voor iedere entree naar de stad wordt een kunstenaar gekozen. Daarvoor is circa 8 ton beschikbaar.

Lees verder...

Nieuwe website voor woon-werkfietsen

Een nieuwe website wil het werkgevers makkelijker maken om het woonwerk-fietsen te stimuleren. Het geeft aan wat de voordelen zijn voor de werkgever en een aantal 'best practices'.

Lees verder...

Nederlander fietst vaker en verder

image

Tussen 2000 en 2011 nam het aantal kilometers dat Nederlanders met de fiets aflegden met 14 procent toe. Dat komt niet alleen omdat meer mensen fietsen, ze fietsen ook vaker en verder.

Lees verder...

Je zal me zien

image

De Fietsersbond startte eind vorig maand de campagne “Ik wil je zien”. Sommige fietsfabrikanten nemen de boodschap wel heel letterlijk. Wie valt het meeste op?

Lees verder...

Fietsindustrie verheugd dat vermogen elektrische fietsen niet wordt vrijgegeven

De fietsindustrie, verenigd in RAI Vereniging, zegt blij te zijn dat het Europees Parlement tegen het vrijgeven van het vermogen van elektrische fietsen heeft gestemd. 'Hiermee blijft een elektrische fiets een fiets.'

Lees verder...

Fietsen meest populaire 'Ontspits maatregel'

image

Fietsmaatregelen zijn het meest populair bij de werkgevers die in de regio Amsterdam het aantal autokilometers willen terugdringen. Dat blijkt uit de eindrapportage van de Taskforce Ontspits, die in 2008 werd opgericht op initiatief van het bedrijfsleven en sociale partners in de Metropoolregio Amsterdam.

Lees verder...

Green Deal om woon-werkverkeer op de fiets te bevorderen

Het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer moet in tien jaar van 25 naar 30 procent. Daarom sluiten het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met RAI vereniging, BOVAG, ANWB, Fietsersbond en Natuur & Milieu de Green Deal Fiets in het woon-werk verkeer.

Lees verder...


Fietsberaad

Het Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van het Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid.

Info

Het Fietsberaad is bereikbaar via de coördinator, Otto van Boggelen.
T: 030-2918217
E: vanboggelen@fietsberaad.nl

Fietsberaad
Jaarbeursplein 22
3521 AM Utrecht

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de Nieuwsbrief redactie,
Ron Hendriks: fietsberaad@crow.nl

Abonnement

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Add to Google
Met deze knop krijgt u automatisch het laatste Fietsberaadnieuws op uw iGoogle.


Fietsberaad is ook actief op Twitter. Met deze knop kunt u zich abonneren op de nieuwsberichten van het Fietsberaad.