Fietsberaad

maandag 7 januari 2013

Kenniscentrum voor Fietsbeleid

Europese fietsprojecten in Nederland

24-01-2013

Op donderdag 24 januari organiseert het Fietsberaad samen met de gemeente Eindhoven een bijeenkomst over de ervaringen van Nederlandse gemeenten met Europese samenwerkingsprojecten op het gebied van fietsverkeer.

Locatie: Vergaderlocatie De Karpen gelegen aan het Sportpark De Hondsheuvels in Eindhoven (J C Dirkxpad 7, 5631 BZ Eindhoven)
Tijd: 12:30 - 16:30 uur
Kosten: gratis
Twitter: #europafiets

Lees verder...

Symposium in Twente: Een nieuwe lente voor fietsbeleid

21-03-2013

De gemeente Enschede, Regio Twente en Keypoint Consultancy organiseren in samenwerking met het Fietsberaad een middagbijeenkomst over actuele en inspirerende onderwerpen rondom de fiets en fietsbeleid.

Locatie: Grolsch Veste, Enschede
Tijd: 09:00 - 16:30 uur
Kosten: Gratis

Lees verder...

Feiten over het bezit en gebruik van elektrische fietsen

Veel beleidsmakers hebben hoge verwachtingen over de bijdrage die de e-fiets kan leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen. Andere beleidsmakers vrezen weer dat de e-fiets zal leiden tot meer verkeersslachtoffers. Tot voor kort ontbrak het echter aan statistieken om de verwachtingen te kunnen staven. In de statistieken van het CBS wordt bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen e-fietsen en ‘gewone’ fietsen. Daarom heeft het kenniscentrum Fietsberaad met financiële steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan naar het bezit en gebruik van e-fietsen. In een notitie worden in kort bestek de belangrijkste conclusies van een onderzoek naar het bezit en het gebruik van elektrische fietsen weergegeven. In het voorjaar van 2013 verschijnt het complete rapport.

Lees verder...

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Alternatieven voor nog meer stallingen bij station

image

De oplossing voor de uitpuilende stationsstallingen hoeft niet alleen gezocht te worden in het bouwen van nog meer stallingsvoorzieningen. Het verleggen van de stallingsdruk naar een andere station kan soms ook een optie zijn.

Lees verder...

Meer CO2 uitstoot door zware mensen

image

Een Engels onderzoek heeft aangetoond dat er een relatie bestaat tussen overgewicht en CO2-uitstoot. Eén van de redenen is wellicht dat zware mensen minder lopen en fietsen.

Lees verder...

Warm zand als strooimiddel

Zand met warm water. Dat is het strooimiddel dat wordt uitgeprobeerd in Zweden. De eerste resultaten zijn redelijk positief.

Lees verder...

Weesfiets een van de topics in 2012

image

Fietsberaad.nl telde in 2012 gemiddeld 13.400 unieke bezoekers per maand, een stijging van 20 procent vergeleken met 2011. Ze bekeken samen meer dan een 1,1 miljoen pagina's. Dit waren de meest gelezen artikelen en publicaties in 2012.

Lees verder...

DHL bakfiets voldoet goed

image

De parcycle die door DHL Express al een tijdje wordt ingezet in steden als Breda, Amsterdam en Enschede voldoet goed. Het aantal plaatsen waar de bestelbakfiets wordt gebruikt groeit.

Lees verder...

Fietsknooppuntnetwerken digitaal toegankelijker

image

Overheden en andere organisaties kunnen nu voor hun beleids- en planvorming eenvoudig gebruik maken van digitale gegevens van fiets- en wandelroutes in het Nationaal Georegister.

Lees verder...

Ook in Zweden veel enkelvoudige fietsongevallen

Het probleem van enkelvoudige ongevallen is niet typisch Nederlands. Ook in Zweden wijst een studie uit dat het merendeel van de fietsslachtoffers valt zonder dat er een tegenpartij bij betrokken is. Hoofd- en gezichtsletsel komen daarbij het meest voor.

Lees verder...

Meer fietsen stallen per strekkende meter

image

In ieder geval is de X-fiX voor de gemeente Den Haag serieus genoeg om een proef te steunen bij een Biesieklette. Door een draaibaar stuur passen er ineens veel meer fietsen per strekkende meter.

Lees verder...

Belgische supermarkt start fietscampagne

Een van de grootste supermarktketens in België is een landelijke champagne begonnen om meer mensen op de fiets naar de supermarkt te krijgen.

Lees verder...

Blue-bike breidt dienstenpakket uit

image

Blue-bike, de Belgische variant van de OV-fiets, lanceerde onlangs sleutelautomaten. Die zorgen ervoor dat de Blue-bikes dag en nacht en zeven dagen op zeven beschikbaar zijn. Daardoor kunnen Blue-bikes nu ook worden ingezet aan onbemande treinstations en andere openbaarvervoerknooppunten, zoals busstations.

Lees verder...

Park en Bike speerpunt in Green Deal

image

Vorige maand sloot een aantal organisaties met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een Green Deal Fiets af. Inmiddels is meer over de inhoud bekend. Park en Bike wordt een belangrijk speerpunt de komende jaren.

Lees verder...

Veel belangstelling voor fietshulp ANWB

De pechhulp voor (brom)fietsers van de ANWB wordt veel gevraagd. Sinds de invoering van deze service voor tweewielers dit voorjaar, hebben 70.000 mensen een abonnement genomen.

Lees verder...

Vijf procent meer verkeersgewonden in 2011

In 2011 vielen 20.100 verkeersgewonden. Dat is een stijging van 5,2% ten opzichte van 2010, toen er 19.100 verkeersgewonden werden geregistreerd. Vooral ongevallen met fietsers en ouderen blijven toenemen.

Lees verder...

Tijd voor een sterrenwaardering voor fietspaden?

image

Heeft het zin om waarderingssysteem voor fietsvoorzieningen op te zetten, naar analogie van EuroRAP dat is ontwikkeld voor autowegen? Een eerste verkenning van de ANWB leert dat daar nogal wat haken en ogen aan zitten.

Lees verder...


Fietsberaad

Het Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van het Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid.

Info

Het Fietsberaad is bereikbaar via de coördinator, Otto van Boggelen.
T: 030-2918217
E: vanboggelen@fietsberaad.nl

Fietsberaad
Jaarbeursplein 22
3521 AM Utrecht

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de Nieuwsbrief redactie,
Ron Hendriks: fietsberaad@crow.nl

Abonnement

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Add to Google
Met deze knop krijgt u automatisch het laatste Fietsberaadnieuws op uw iGoogle.


Fietsberaad is ook actief op Twitter. Met deze knop kunt u zich abonneren op de nieuwsberichten van het Fietsberaad.