dinsdag 1 juni 2010

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Nederland nadrukkelijk aanwezig op Velo-city 2010

plaatje

Wereldwijd meer mensen laten fietsen, dat is het gezamenlijke doel van de deelnemers aan Velo-city 2010. Velo-city is het grootste internationale congres over fietsen. Dit jaar worden van 22 t/m 25 juni in Kopenhagen ongeveer 1000 deelnemers verwacht. Nederland is daarbij sterk vertegenwoordigd.
Lees verder »

Raad voor Verkeer en Waterstaat: fietsambassadeur moet fietsgebruik bij jong en oud promoten

Uit de analyse van de demografische ontwikkelingen en leefstijlen is af te leiden dat in de toekomst de populariteit van de auto zal stijgen, terwijl de populariteit van het openbaar vervoer en de fiets dreigt af te nemen. Dit stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het advies 'Wie ik ben en waar ik ga´. De Raad vindt dat het gebruik van de fiets gezien de voordelen voor milieu en leefbaarheid moet worden gekoesterd en gestimuleerd.
Lees verder »

Focus op veiligheid oudere fietser

plaatje

Het aantal gewonden in het verkeer neemt sinds 2000 niet of nauwelijks af. Dat wordt met name veroorzaakt door een stijging van het aantal fietsgewonden, waarbij het vooral gaat om enkelvoudige fietsongevallen en fiets-fietsongevallen. Een en ander hangt samen met de stijging van het fietsgebruik onder ouderen.
Lees verder »

Zwolle gaat elektrisch fietsen propageren

De gemeente Zwolle wil een aantal projecten opstarten met de elektrisch fiets. Om meer forensen op de fiets te krijgen komt er een probeeraanbod met e-fietsen. En daarnaast overweegt men om het gebruik van e-bakfietsen te stimuleren, voor het vervoer van kinderen naar school.
Lees verder »

1 miljoen euro voor mobiliteitsmanagement

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor het vernieuwen en verbeteren van mobiliteitsdiensten. Doel is dat reizigers slimmere mobiliteitskeuzes kunnen maken en organisaties hun mobiliteitsmanagement kunnen verbeteren.
Lees verder »

Daling fietsendiefstal in Veenendaal

Eind 2009 is de gemeente Veenendaal in samenwerking met de politie Utrecht District Heuvelrug gestart met een aantal maatregelen om fietsendiefstal in de gemeente terug te dringen. Het lijkt erop dat de genomen maatregelen effect hebben, zo meldt de gemeente. 
Lees verder »

Exploitant fietsenstalling mag niet vragen aan mannen om fiets in bovenste rek te plaatsen

plaatje

De exploitant van de stationsfietsenstalling in Zutphen mag niet meer aan mannelijke bezoekers vragen of ze hun fiets in het bovenste rek willen plaatsen. Volgens de Commissie Gelijke Behandeling maakt NS zich hiermee schuldig aan discriminatie.
Lees verder »

200.000e fietsplek kleurt goud

ProRail plaatst bij het treinstation in Hardenberg (Overijssel) een gouden fietsklem. ProRail markeert hiermee de 200.000e fietsplaats die gebouwd is sinds de start van het programma Ruimte voor de Fiets (1999). Het gaat om 100.000 nieuwe stallingsplekken en 100.000 fietsplaatsen die zijn gemoderniseerd. Tot 2012 komen er nog eens 60.000 nieuwe plaatsen bij en gaat de spoorbeheerder door met het opknappen bestaande stallingen.
Lees verder »

Fiets krijgt prominente rol in bidbook WK Voetbal 2018

Nederland en België hebben de fiets gepresenteerd als icoon voor een groen WK voetbal in 2018. De leenfiets en fietssnelwegen vormen een belangrijke ruggengraat van het concept.
Lees verder »

Jaarlijks 487 miljoen euro voor de fiets

plaatje

De fietsinvesteringen van alle overheden samen bedragen tenminste € 487 miljoen per jaar waarvan € 77 miljoen te maken heeft met de uitvoering van de bedrijfsfietsregeling. Het grootste deel van de resterende € 410 miljoen, 306 miljoen, wordt uitgegeven door de gemeenten. Dit schrijft minister Eurlings in de brief aan de Kamer. In die brief reageert hij op de suggesties die CDA-kamerlid Atsma deed in zijn initiatiefnota Fiets. Volgens Eurlings wordt een aantal van Atsma's suggesties al ingevuld door V&W, voor een ander deel ligt het voortouw bij de gemeenten.
Lees verder »

Opruimactie Centraal Station Breda levert bijna 600 weesfietsen op

De schoonmaakacties door NS en de gemeente Breda van de fietsenstallingen op het voorplein en aan de achterkant van het Centraal Station in Breda heeft 573 weesfietsen opgeleverd. In totaal zijn vanaf de start van de actie eind maart ruim 2500 fietsen verplaatst naar drie locaties. Ook Amsterdam start een nieuwe weesfietsencampagne.
Lees verder »

Verkeersmodel voor de fiets

Het veelgebruikte verkeersmodel Omnitrans kent nu ook een module voor de fiets. Die houdt niet alleen rekening met ritlengte en reistijden maar ook met de voorkeur van de fietser.
Lees verder »

OV-fiets leidt tot minder autogebruiik

De klant van OV-fiets is een tevreden klant, die vooral kiest voor de snelheid en het gemak van dit systeem. Dit blijkt volgens de Fietsersbond uit een klantenonderzoek onder 11.500 OV-fietsklanten. Meer dan de helft van de klanten geeft aan vaker met de trein te reizen dankzij de OV-fiets en meer dan 15% van de klanten maakt minder gebruik van de auto.
Lees verder »

Seoul vraagt om fietsidee├źn

De Seoul Design Foundation heeft een prijsvraag uitgeschreven waarbij om ideeën wordt gevraagd om de fiets een prominentere plaats te geven in het stadsbeeld. Er kunnen onder meer voorstellen worden ingestuurd om de fietsinfrastructuur van de stad te verbeteren.
Lees verder »