vrijdag 1 juli 2011

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Fietsberaad pleit voor heldere organisatie van het fietsparkeren bij stations

plaatje

Ondanks de miljoenen die via het programma Ruimte voor de Fiets naar stationsstallingen gaan, zijn de problemen nog lang niet opgelost. Bureau Berenschot stelde vorig jaar in een advies aan de minister voor het fietsparkeren rond stations anders te organiseren zodat de knelpunten voortvarender zijn aan te pakken. Dat is hoog nodig, vindt ook het Fietsberaad, die pleit voor een concrete invulling van de voorstellen.
Lees verder »

Actieplan ‘Fietsparkeren bij stations’: rijkssubsidies aan strengere eisen gebonden

plaatje

Eerst weesfietsen ruimen, dan de stallingen uitbreiden. Die lijn wordt ingezet in het Actieplan ‘Fietsparkeren bij stations’ van het ministerie van I&M. En de gemeenten moeten in de toekomst meer zeggenschap krijgen in het stationsgebied.
Lees verder »

ANWB start fietsbelevingsonderzoek in Friesland

Hoe beleeft een fietser de route die hij aflegt? Deze vraag staat centraal in een groot onderzoek dat de ANWB en Veilig Verkeer Nederland beginnen naar fietspaden in het oosten van Friesland. Het onderzoek moet informatie opleveren over onder andere de kwaliteit van de fietspaden, de verkeersveiligheid, de rustplekken onderweg en de bewegwijzering.
Lees verder »

Fiets kan profiteren van programma Beter Benutten

Met het onalngs verschenen programma Beter Benutten als uitwerking van de concept Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wil minister Schultz de bestaande verkeersnetwerken beter gaan benutten. Daarbij ziet ze ook kansen voor de – elektrische – fiets.
Lees verder »

Waarom fietsen we naar het werk?

‘Morgen mooi fietsweer!’ Een werkgever zou kunnen overwegen om een dergelijk mailtje rond te sturen naar de werknemers om het fietsen naar het werk te stimuleren. Het is één van de aanbevelingen uit het proefschrift van Eva Heinen over fietsen naar het werk.
Lees verder »

Zaandam heeft een Fietspakhuis

plaatje

Na de Serre, het Stadsbalkon en het Fietspaviljoen is er nu ook het Fietspakhuis. De nieuwe fietsenstalling werd onlangs in gebruik genomen in Zaandam. Een bijzonder ontwerp, waar fietsers gratis terecht kunnen.
Lees verder »

Gedifferentieerde parkeertarieven in nieuwe fietsenstalling bij station Arnhem

Op 2 juli gaat de nieuwe fietsenstalling van station Arnhem in bedrijf. De ruimte met een transparante, moderne uitstraling biedt plaats aan meer dan 2.200 fietsen. Voor het eerst worden gedifferentieerde tarieven gehanteerd, variërend van gratis tot dubbel tarief voor een privé plek.
Lees verder »

Veldonderzoek door de crowd

plaatje

Het nieuwe Amsterdamse bedrijf Roamler lanceert een iPhone app waarmee het mogelijk wordt snel en goedkoop veldonderzoek te doen, bijvoorbeeld naar de onderhoudstoestand van fietspaden.
Lees verder »

Achttien kandidaten voor titel Fietsstad 2011

Achttien gemeenten dingen dit jaar mee naar de titel Fietsstad 2011. De kandidaatsteden worden beoordeeld op de belangrijkste fietsroutes naar winkels, stations, sportvoorzieningen, enzovoort, maar ook op een speciaal thema "Onderweg naar school".
Lees verder »

Waterschap prioriteert fietspaden met nieuwe wegingsfactoren

Welk fietspad leggen we als eerste aan? Om tot een weloverwogen prioriteitenlijst te komen, heeft het waterschap Scheldestromen nieuwe wegingsfactoren opgesteld. De verkeersveiligheid is daarbij een belangrijk criterium, maar ook zaken als de betrouwbaarheid van het bestuur en de kosteneffectiviteit spelen een belangrijke rol.
Lees verder »

Vier op de tien 'mooiweerfietsers'

plaatje

Vier van de tien Nederlanders beschouwen zichzelf als mooiweerfietsers, zo blijkt uit een onderzoek van bureau Blauw in opdracht van Gazelle. Gezondheid is het meest genoemde motief om voor de korte ritjes de fiets te pakken.
Lees verder »

WHO lanceert tool om gezondheidsvoordelen fiets te berekenen

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een tool ontwikkeld waarmee kan worden uitgerekend wat de economische voordelen zijn van de fiets als gevolg van een betere gezondheid.
Lees verder »

RFID-tag maakt het mogelijk fietsers te belonen

De Amerikaanse firma Dero biedt sinds kort een product aan om fietsers te tellen. Anders dan bij bestaande tellers werkt de Dero-teller met een RFID-tag. Dat betekent dat individuele fietsers zijn te herkennen en dat opent mogelijkheden voor bijvoorbeeld beloningssystemen.
Lees verder »