donderdag 3 juli 2008

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Alle kinderen op de fiets

plaatje

Alle Børn Cykler, wat zoveel wil zeggen als 'Alle kinderen fietsen'. Dat is het motto van een succesvolle Deense campagne om het fietsen onder schoolkinderen te promoten. Jaarlijks doen er 75000 kinderen mee.
Lees verder »

1000 km fietsroute in stadsregio Amsterdam

Met het plaatsen van het laatste fietsroutebord eind mei is, na het noordelijke deel van de stadsregio, nu ook het zuiden (Amstelland-Meerlanden) van de stadsregio helemaal voorzien van fietsbewegwijzering. In totaal is ongeveer 1000 km aan fietsroutes voorzien van knooppuntbewegwijzering.
Lees verder »

Fietsappel moet Alphens stationsplein nieuw aanzien geven

plaatje

Deze maand is begonnen met de werkzaamheden om het stationsgebied in Alphen aan den Rijn opnieuw in te richten. Er komt een directe verbinding tussen twee nieuwe stationspleinen aan weerszijde van het station. En een ‘fietsappel’ moet ertoe bijdragen dat het stationsplein een herkenbare identiteit krijgt.
Lees verder »

Proef fiets mee in de metro

De stadsregio Rotterdam houdt van september tot december 2008 een pilot met het meenemen van de fiets in de metro. De fiets mag tijdens de proefperiode meegenomen worden op werkdagen buiten de spitsuren en de gehele dag in de weekeinden.
Lees verder »

Provincie Noord-Holland pakt fietsknelpunten aan

De Fietsersbond heeft voor vijf Noord-Hollandse regio’s een top 10 gemaakt van knelpunten in het fietspadennetwerk. 48 van de 50 gesignaleerde knelpunten worden door GS van Noord-Holland onderschreven en opgenomen in de Impuls Fiets, waarvoor de komende vier jaar ruim 40 miljoen euro wordt uitgetrokken.
Lees verder »

Elektrische fiets in plaats van bestelauto

plaatje

Wie zegt dat je op de fiets niet veel kunt meenemen? Met de Cargo Cruiser kan 250 kg lading worden getransporteerd. Het nieuwe vervoermiddel - een kruising tussen een Tuktuk en een elektrische fiets - wordt op dit ogenblik uitvoerig getest in Berlijn.
Lees verder »

Campagne overtuigt Vlaamse automobilisten auto thuis te laten

De fiets is het meest aangewezen transportmiddel om op korte termijn het woon-werkverkeer duurzamer te laten verlopen. Dat blijkt volgens de Belgische organisatie Bond Beter Leefmilieu. De Bond voerde met steun van de Vlaamse overheid een succesvolle campagne om de fiets in het woon-werkverkeer te promoten. In Nederland boekte de campagne 'Fiets het verschil' ook succes, zij het op bescheidener schaal.
Lees verder »

Proef met fietsparkeervakken

plaatje

Stadsdeel Centrum Amsterdam is een proef gestart met fietsparkeervakken. Doel van de proefvakken is om fietsers te bewegen hun fiets niet meer lukraak neer te zetten, maar op daarvoor aangewezen plekken.
Lees verder »

Eurlings pleit in Brussel voor betere bescherming van fietsers

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gaat zich in de Europese Unie inzetten voor betere bescherming voor fietsers.
Lees verder »

Eindhoven honderd dagen in teken van fiets

plaatje

In het Designhuis in Eindhoven is de komende tijd de expositie  ‘Fiets’ te zien. De tentoonstelling staat centraal in een fietsevenement van honderd dagen met een aantal activiteiten, lezingen en excursies.
Lees verder »

Gelders netwerk fietsknooppunten volgend jaar klaar

Gelderland heeft volgend voorjaar een provinciedekkend netwerk van fietsknooppunten. De provincie legt 1,3 miljoen euro op tafel voor aanleg van deze fietsroutes in de Achterhoek en het Rivierengebied.
Lees verder »

Elektrische fietsen niet aan te slepen

plaatje

Het elektrische fietsen wint in hoog tempo terrein. Volgens fabrikant Sparta gaat de verkoop van elektrische fietsen nu zelfs ten koste van de verkoop van gewone fietsen. Ook het aantal oplaadpunten neemt toe. Deze zomer kunnen Albert Heijnklanten hun fiets bij een aantal winkels aan de stekker leggen.
Lees verder »

Hulpmiddelen voor lokale campagne tegen fietsdiefstal

Begin juni startte de landelijke anti-fietsdiefstalcampagne. Voor gemeenten of organisaties die daar lokaal op willen inspelen, is een speciale 'toolkit' ontwikkeld met de nodige campagnematerialen.
Lees verder »

Tarieven fietstrommels in Utrecht omlaag

De tarieven voor fietstrommels en buurtfietsenstallingen in Utrecht zijn op 1 juli gehalveerd. Het college van Burgemeester en Wethouders besloot dat op aandringen van de gemeenteraad.
Lees verder »

Miljoenste bezoeker gratis fietsenstalling Canadaplein in Alkmaar

Sinds de opening van de fietsenstalling acht jaar geleden hebben een miljoen mensen hun fiets gestald in de stalling onder het Canadaplein. Reden voor de gemeente Alkmaar een klein feestje te bouwen.
Lees verder »

Ook Amstelveen wil parkeeplaatsen voor bakfietsen

Amstelveen heeft speciale parkeerplaatsen voor bakfietsen. De parkeerplaatsen zijn aangebracht naast de bibliotheek in het stadscentrum. Later volgen meer locaties in de stad.
Lees verder »

Culemborg: meer aandacht voor achterstallig onderhoud

plaatje

Fietsstroken moeten voldoende breed, zo luidt het bijschrift bij deze foto in het nieuwe Fietsbeleidsplan van de gemeente Culemborg. Het is één van de goede voornemens van de gemeente om daar werk van te maken. Overigens is Culemborg wel degelijk al een echte fietsgemeente, met een fietsaandeel van 38 procent.
Lees verder »

Aantal fietsendiefstallen in Haaglanden flink gestegen

Politie Haaglanden waarschuwt fietsbezitters voor valse fietssleutels die momenteel in omloop zijn. Recent zijn er bij aanhoudingen van meerdere fietsendieven dergelijke sleutels aangetroffen. Met de valse fietssleutel, een moedersleutel van een bekend slotenmerk, zijn fietssloten snel én zonder braakschade te openen.
Lees verder »

OV-fiets telt nu 3000 fietsen

In 2007 groeide OV-fiets van 30.000 naar 43.000 klanten, aldus de Stichting OV-fiets in haar jaarverslag over 2007. Volgens de NS, die OV-fiets dit jaar overnam, moeten dat er 100.000 worden in 2010.
Lees verder »

Fietslampje op de jas mag, knipperen niet

Minister Eurlings wil het voeren van fietsverlichting op de jas toestaan. Maar knipperende verlichting zal niet worden toegestaan. De aangepaste regelgeving moet eind dit jaar van kracht worden.
Lees verder »