dinsdag 31 juli 2012

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Zwolle pakt door met de fietsstraat

plaatje

De gemeente Zwolle is de eerste gemeente in Nederland die een ‘fietsstratenplan’ voor de hele stad heeft opgesteld, om zo tot een meer structurele toepassing van fietsstraten te komen. Inmiddels zijn er vier fietsstraten gerealiseerd: Vondelkade, Groot Wezenland, Spoolderbergweg en Zwarteweg. Daar komen binnenkort de Philosofenallee en de Van Karnebeekstraat bij.
Lees verder »

Diepteonderzoek naar fietsongevallen

De SWOV is gestart met een diepteonderzoek naar fietsongevallen. Het onderzoekinstituut verzamelt gedetailleerde informatie over de omstandigheden waarin deze fietsongevallen met 50-plussers hebben plaatsgevonden.
Lees verder »

'Go Pedelec!': veel aandacht voor de techniek van de elektrische fiets

plaatje

De elektrische fiets en sociale cohesie, de elektrische fiets en toerisme, de elektrische fiets en gezondheid. Het zijn enkele van de thema's die in het EU-project "Go Pedelec" aan de orde komen. Maar de meeste aandacht gaat toch uit naar de technische aspecten van de elektrische fiets, inclusief het opzetten van een netwerk van oplaadstations.
Lees verder »

Google biedt fietsrouteplanner

Google heeft fietspaden en voor fietsers toegankelijke wegen toegevoegd aan Google Maps. Het is nu mogelijk om routes aan te passen, wegen met fietspaden te selecteren en fietsvriendelijke routes te berekenen die drukke wegen vermijden.
Lees verder »

Hovenring Eindhoven open

plaatje

In Eindhoven kunnen voetgangers en fietsers gebruik maken van de Hovenring, een zwevende fietsrotonde boven de drukke Heerbaan. De opvallende brug naar ontwerp van ipv Delft vormt met haar slanke brugdek, imposante pyloon en doorsnede van 72 meter een nieuw landmark voor de Lichtstad. Ook ’s avonds, want dan is de brug spectaculair verlicht.
Lees verder »

Leiden wil fietsen uit beeld stallen

plaatje

Leiden wil zoveel mogelijk stallingplaatsen op maaiveld vervangen door inpandige stallingen. Een nieuwe stalling onder V&D vormt de eerste stap in die richting.
Lees verder »

New York start met grootste leenfietsproject

plaatje

Rond deze tijd begint New York met de aanleg van Citi Bikes. Met 10.000 fietsen, 600 stations en een budget van 41 miljoen dollar gaat het om het grootste leenfietsproject in de VS tot nu toe.
Lees verder »

Passage Rijksmuseum toch open voor fietsers

De onderdoorgang van het Rijksmuseum in Amsterdam blijft toch open voor fietsers. De gemeenteraad is niet van plan het Hoofdnet Fiets zodanig aan te passen dat de fietsers om het museum heen worden geleid. Het stadsdeel Zuid had hierom verzocht.
Lees verder »

Proef met fietsdetectie fietsenstalling Stationsplein Haarlem

plaatje

De gemeente Haarlem start in samenwerking met innovatiebedrijf Abel Mobility vanaf 15 augustus 2012 een proef met het LED’s Parksysteem in de stalling onder het stationsplein. Het LED’s Parksysteem helpt fietsers in stallingen met het vinden van vrije plekken. Met dynamische verwijzingsborden en rode en groene verlichting wordt precies aangegeven waar nog vrije plekken zijn. 
Lees verder »

RAI: Nieuwe kabinet moet inzetten op moderne tweewielerstad

Een nieuw kabinet moet snel een visie ontwikkelen op de stad van de toekomst. Hierbij moet zij een raamwerk ontwikkelen wat decentrale overheden kunnen inzetten om hun ruimtelijk beleid vorm te geven. De tweewieler moet hierbinnen een centrale rol krijgen. Alleen dan houden we steden in de toekomst bereikbaar. Dit stelt de RAI Vereniging die de verschillende politieke partijen oproept op hier tijdens de verkiezingen en de formatie aandacht aan te schenken.
Lees verder »

300.000 euro voor fietsveiligheidsonderzoek

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt 300.000 euro beschikbaar voor innovatieve oplossingen om de fietsveiligheid te vergroten. Onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties, provincies, gemeenten en marktpartijen kunnen onderzoeksvoorstellen indienen op 2 thema’s op het gebied van fietsveiligheid: enkelvoudige fietsongevallen van 50-plussers en veilig fietsgedrag van jongeren. Met de uitvraag wil het ministerie met toepassing van vernieuwende ideeën het aantal ongevallen onder fietsers terugdringen.
Lees verder »

Zwolle legt fietsrotonde aan

Zwolle legt als eerste gemeente in Nederland een fietsrotonde aan in een fietsstraat. Die moet een oplossing bieden voor de kruising met een druk bereden invalsweg.
Lees verder »