dinsdag 6 april 2010

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Hoofdredacteur gevraagd voor Fietsverkeer

plaatje

In juni verschijnt het 25-ste nummer van Fietsverkeer. Dit jubileum willen we aangrijpen om uw mening te vragen over dit tijdschrift van het Fietsberaad. Hoe zou Fietsverkeer er uit zien als u hoofdredacteur bent? Welke onderwerpen mogen blijven en welke onderwerpen zou u toevoegen? En heeft u nog meer wensen?
Lees verder »

Stimuleren fietsgebruik heeft vooral groot effect op de bereikbaarheid in de stad

plaatje

De fiets kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de verkeerscongestie en de parkeerproblemen in de binnensteden. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Fietsberaad waarbij de effecten van een toename van het fietsen in een middelgrote stad zijn uitgerekend. Daarnaast levert de fiets een bijdrage aan het verminderen van een aantal andere problemen, bijvoorbeeld ten aanzien luchtkwaliteit en bewegingsarmoede.
Lees verder »

300 meter lange fietsbrug naast Muiderbrug geopend

plaatje

Op 18 maart is de Muiderfietsbrug officieel geopend. Met deze fietsbrug, parallel aan de Muiderbrug (rijksweg A1), kunnen fietsers comfortabel en veilig het Amsterdam-Rijnkanaal oversteken. De nieuwe fietsbrug is een belangrijke schakel in het regionale en landelijke fietsroutenet.
Lees verder »

Begin mei reactie nota Atsma

V&W is van plan uiterlijk 3 mei te reageren op de 45 aanbevelingen uit de initiatiefnota van Kamerlid Joop Atsma. Ook zal minister Eurlings dan ingaan op het voorstel van GroenLinks ‘een fiets voor een nummerplaat’. En er komt dan meer duidelijkheid over de overheidsbestedingen op het gebied van fietsbeleid.
Lees verder »

Bordeaux neemt geavanceerde OV-fiets in gebruik

In het Franse Bordeaux is een nieuw leenfietsproject van start gegaan. Belangrijk kenmerk is dat het systeem volledig is geïntegreerd in het openbaar vervoer in de stad.
Lees verder »

Bakfiets 2.0

plaatje

Het gaat nog om een prototype, maar hij ziet er in ieder geval gelikt uit. Geen bakfiets, maar een vrachtfiets noemen de twee jonge ontwerpers het voertuig. Geschikt om een bed of een driezitsbank mee te vervoeren.
Lees verder »

Crowdsourcing moet wensen fietsers helder maken

plaatje

Crowdsourcing, het principe waarbij de gebruikers zelf ideeën aandragen voor oplossingen, vindt ook binnen het fietsbeleid ingang. Na Utrecht en Amsterdam gaat nu ook Groningen de ideeën onder fietsers peilen ten aanzien van de stallingvoorzieningen.
Lees verder »

Fietsersbond brengt knelpunten in kaart in Flevoland

De Fietsersbond start een campagne om de knelpunten voor fietsers in de provincie Flevoland in kaart te brengen. De Fietsersbond nodigt alle fietsers in de provincie uit knelpunten en suggesties te melden op www.fietsersbond.nl/meldpunt.
Lees verder »

Gedragscampagne richt zich op fietsers en automobilisten

Onder de titel Vriendelijkverkeer.nl start de Fietsersbond een landelijke campagne over verkeersgedrag. De Fietsersbond wil met deze campagne bereiken dat verschillende verkeersdeelnemers meer rekening houden met elkaar.
Lees verder »

Fietsnietje favoriet bij veel fietsers

plaatje

Een Amsterdams onderzoek naar fietsparkeersystemen levert het fietsnietje als winnaar op. Hoewel het veel fietsers eigenlijk niet uitmaakt wat voor parkeersysteem wordt gebruikt. Als de fiets maar is vast te zetten en niet omvalt.
Lees verder »

Fietsstimuleringscampagne RIJ2OP5 uit de startblokken

Zestien bedrijven in de regio Amersfoort doen mee aan de campagne RIJ2OP5. Opzet van de campagne is dat bedrijven hun werknemers aansporen vaker - minimaal tweemaal in de week - naar het werk te fietsen.
Lees verder »

Google introduceert fietsrouteplanner in de VS

plaatje

Google Maps biedt sinds een paar dagen in de VS de mogelijkheid om fietsroutes te plannen. Van 150 steden is het fietsnetwerk al in kaart gebracht. Gezien het feit dat de aanwijzigen ook direct al in het Nederlands beschikbaar zijn, lijkt het niet uitgesloten dat Google ook in ons land met een fietsplanner zal komen.
Lees verder »

Fietsmaatregelen helpen autogebruik terug te dringen bij HagaZiekenhuis

De MobiliteitsAward Haaglanden 2010 is gegaan naar het HagaZiekenhuis. Het ziekenhuis heeft het autogebruik van medewerkers met 25% teruggedrongen. Hogere parkeertarieven en maatregelen om het fietsen te promoten droegen daaraan bij, aldus de jury.
Lees verder »

Haarlem neemt nieuwe grote fietsenstalling in gebruik

Haarlem heeft er sinds begin dit jaar een nieuwe gratis fietsenstalling bij. In De Blauwe Tram in de Tempeliersstraat kunnen 180 fietsen gratis worden gestald. Buurtbewoners hebben hun eigen plek.
Lees verder »

Kwart Nederlanders gebruikt fietsroutenetwerk

plaatje

De eenvoudige manier van routes plannen, de mooie routes en het feit dat je nooit de weg kwijtraakt zijn de belangrijkste redenen voor het gebruik van een fietsroutenetwerk. Een kwart van de Nederlanders van 16 jaar of ouder heeft één of meerdere keren op een fietsroutenetwerk in Nederland of in het buitenland gefietst. Dit blijkt uit een onderzoek van het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme.
Lees verder »

Tekort aan fietsparkeerplaatsen overal groot

De Fietsersbond onderzocht in 43 gemeenten de aanwezigheid en kwaliteit van fietsparkeervoorzieningen bij zes categorieën fietsaantrekkende bestemmingen. Op ruim een derde van deze locaties bleek een groot tekort aan fietsenrekken. In stadscentra, bij basisscholen en bij sportvelden was de nood het hoogst.
Lees verder »

Invalidensticker voor de fiets

plaatje

Het centrum van Venray wordt fietsvrij. Dat betekent dat er niet meer mag worden gefietst en geparkeerd in het centrum. De fietsroute loopt om het centrum heen en stallen moet aan de rand van het winkelgebied. Mindervaliden kunnen een ontheffing aanvragen in de vorm van een parkeersticker.
Lees verder »

Ongelukken door de gladheid afgelopen winter verachtvoudigd

De sneeuw en vorst afgelopen winter zorgden voor veel glijpartijen. Gemeten over de periode van 16 december 2009 tot en met 28 februari 2010 kwamen er 36.000 personen op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis terecht. Dat is acht maal zo veel als in dezelfde periode de afgelopen vijf jaar.
Lees verder »

Rode loper uitgerold in Zwolle

In navolging van Groningen wordt ook in Zwolle de rode loper uitgerold. Bij winkel (en woon)zone Maagjesbolwerk in de binnenstad moet de loper voorkomen dat gestalde fietsen de toegang tot het winkelcentrum belemmeren.
Lees verder »

Provincie Utrecht stimuleert woon-werkverkeer op de fiets

De provincie Utrechtse trekt 1 miljoen euro uit om gemeenten op weg te helpen met het stimuleren van het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer. Projecten van gemeenten die erop gericht zijn om de kwaliteit van fietsroutes van en naar het werk te verbeteren, kunnen rekenen op een provinciale bijdrage van maximaal 200.000 euro.
Lees verder »

Status speelt geen rol bij achterblijvend fietsgebruik allochtonen

plaatje

De fiets heeft onder allochtonen niet minder aanzien dan de auto of de bus/tram. De belangrijkste redenen om niet te gaan fietsen zijn het gevoel van onveiligheid in het verkeer en de opvatting dat het vaak slecht weer is.
Lees verder »