dinsdag 3 maart 2009

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

'Slechtste fietspad' ondergaat metamorfose

plaatje

Het persbericht vermeldt zeven logo's om te laten zien dat de renovatie van de Broekpolderweg een product is van innige samenwerking tussen een groot aantal partijen. Reden voor een feestje bij de officiële ingebruikname.
Lees verder »

Sittard-Geleen heeft ambitueuze fietsplannen

In het nieuwe fietsbeleidsplan van Sittard-Geleen krijgen naast de fietsroutes ook aspecten als fietsenstallingen, verkeersveiligheid en fietspromotie een prominente plek. Er moet wel 30 miljoen euro voor op tafel komen.
Lees verder »

Alternatieven voor de pneumatische telslang nog schaars

plaatje

Echte alternatieven voor de pneumatische telslang zijn er nog niet. Alleen de zogenaamde Eco Counter uit Frankrijk lijkt een alternatief. Die is ongeveer even nauwkeurig als de telslang maar wel duurder.
Lees verder »

Amsterdam mede dankzij de fiets in top 4 meest duurzame steden van Europa

Stockholm mag zich volgend jaar de Groene hoofdstad van Europa noemen. Hamburg is dat in 2011. Amsterdam eindigde bij de verkiezing op de vierde plaats.
Lees verder »

Wijktoegangswegen vullen gat tussen gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen

plaatje

Verschillende gemeenten zijn aan de slag gegaan met een nieuw 'onofficieel' type weg binnen Duurzaam Veilig: de wijktoegangsweg ook wel de wijkontsluitingsweg genoemd. Het gaat om wegen met een verblijfsfunctie die toch vrij veel verkeer te verwerken hebben.
Lees verder »

Brabantse Fietsschool van start

De Fietsersbond is gestart met de ‘Brabantse Fietsschool’. De bond heeft docenten opgeleid die praktische fietscursussen kunnen geven op verschillende niveaus.
Lees verder »

Fiets krachtig middel tegen korte vervuilende autoritten

De fiets is een krachtig middel tegen de korte vervuilende autoritten in de stad. Dit blijkt uit een inventarisatie dat het kennisprogramma Solve (Snelle oplossingen van lucht en verkeer) heeft gedaan in samenwerking met het advies- en ingenieursbureau DHV.
Lees verder »

Fietsen als medicijn

In het nieuwe boek ‘Fietsen als medicijn’ van de Fietsersbond vertellen gewone mensen hoe fietsen hen weer gezonder maakte. En deskundigen leggen de medische waarde van het fietsen uit.
Lees verder »

Persoonlijke benadering overtuigt Londenaren van voordelen fiets

plaatje

Een persoonlijke benadering blijkt goed te werken om mensen aan het fietsen te krijgen. In de Londense wijk Sutton gingen mobiliteitsadviseurs huis-aan-huis. Het fietsgebruik nam met 50 procent toe.
Lees verder »

Fietsende tieners nog steeds risicogroep

Hoewel het met de verkeersveiligheid van jonge kinderen de goede kant op gaat, blijven vooral de fietsertjes die voor het eerst zelfstandig fietsen een kwetsbare groep. Meer aandacht voor de vrachtauto's en het stimuleren van het gebruik van de fietshelm zijn volgens de SWOV noodzakelijke stappen.
Lees verder »

Groningen kiest binnenstadtracé tram

De regio Groningen-Assen krijgt voor 2020 twee tramlijnen. Het tracé van Lijn 1 loopt van het Groninger Hoofdstation via de Grote Markt naar Zernike, het universiteitscomplex aan de noordkant van de stad. Lijn 2 verbindt het Hoofdstation met het UMCG en sport- en recreatiegebied Kardinge
Lees verder »

Moeilijke inpassing remt bouw fietsenstallingen bij stations af

Spoorbeheerder ProRail versnelt het werk aan het spoor. Daarmee wil ProRail spoorbouwers snel aan extra werk helpen en voorkomen dat deze bedrijven moeten inkrimpen als gevolg van de kredietcrisis. Maar voor de bouw van fietsenstallingen rond stations heeft dat nog geen consequenties.
Lees verder »

NS gaat stallingen opfleuren

plaatje

De NS gaat op proef een aantal stallingen drastisch herinrichten. Meer kleur en een betere verlichting moeten de ondergrondse spelonken aantrekkelijker maken. In de stationstalling van ’s-Hertogenbosch staat inmiddels een proefopstelling van de nieuwe stalling.
Lees verder »

OV­-fiets blijft groeien

OV-fiets is in het eerste jaar bij NS fors gegroeid, van 330.000 ritten in 2007 naar ruim 480.000 ritten in 2008 (+46%). Het aantal abonnees steeg met 50%, van 34.000 naar 51.000. 
Lees verder »

Rotterdam start proef met elektrische fietsen voor werknemers

In de maanden maart en april 2009 worden door de gemeente Rotterdam enkele tientallen elektrisch fietsen beschikbaar gesteld voor werknemers. Dat is het begin van een project om de komende twee jaar elektrische fietsen bij grote Rotterdamse werkgevers te plaatsen.
Lees verder »

Utrecht beproeft fietsvaardigheidstraining voor jongeren

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht gaat fietsvaardigheidstraining geven aan jongeren van 12-16 jaar. Opzet is om de jongeren (eerste en tweede klassen van het VO) bewuster en daardoor veiliger te laten fietsen.
Lees verder »

Velib in de problemen

Het Parijse fietsverhuur project Velib is in zwaar weer beland. Grote aantallen leenfietsen worden vernield of belanden in de Seine.
Lees verder »

Voor de zomer vervolg op Ruimte voor de fiets

Nog voor de zomer komt er een vervolg op 'Ruimte voor de fiets'. Uit dat programma worden stallingsvoorzieningen rond stations gefinancierd. Overwogen wordt om zonodig betaald fietsparkeren in te voeren, maar mogelijk zijn de eerste dagen dan gratis.
Lees verder »

Virtueel fietspad

plaatje

Voorlopig is het alleen nog maar een idee van een Amerikaans innovatiebureau: een virtueel fietspad opgebouwd met laserlicht. En waarschijnlijk komt het er nooit van. Maar het brengt wel de kwetsbare positie van fietsers in de VS nadrukkelijk naar voren.
Lees verder »