dinsdag 7 oktober 2008

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Grote verschillen in fietsgebruik Vinexwijken

plaatje

In Houten-Vinex stapt de helft van de bewoners voor de dagelijkse boodschappen op de fiets. In de wijk Leidsche Rijn-Veldhuizen bij Utrecht gaan maar drie van de tien inwoners elke dag op de fiets naar het winkelcentrum. De conclusie lijkt voor de hand te liggen. De fietsvriendelijke inrichting van Houten werpt vruchten af. Hoewel de wetenschap die conclusie nog niet echt aandurft.
Lees verder »

Fiets claimt belangrijke plaats in het Utrechtse Luchtkwaliteitsplan

plaatje

De fiets moet een van de pijlers vormen onder het Utrechtse verkeersbeleid. Dat blijkt uit het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008 van de gemeente. Het hoofdfietsnetwerk wordt versneld aangepakt en de doorstroming op de fietsroutes wordt verbeterd. De komende 20 jaar wordt 55 miljoen geïnvesteerd in de fiets. Als de hogere overheden willen meebetalen.
Lees verder »

Apeldoorn heeft primeur met eerste Nederlandse fietstelpaal

Na steden als Stockholm, Kristianstad, Odensen en Bolzano heeft nu ook Nederland een eerste fietstelpaal. Apeldoorn heeft de primeur met een telpaal naast een van de hoofd fietsroutes naar het centrum. De teller geeft aan hoeveel fietsers er elke dag passeren en het totaal per jaar.
Lees verder »

Delftse Zoefroute krijgt vorm

plaatje

Zorgeloos, onbelemmerd, en eenvoudigweg fietsen. Zo introduceert Delft de nieuwe Zoefroute tussen De Lier - Delft - Pijnacker. Tot 2010 wordt op het traject een aantal maatregelen gerealiseerd die ertoe moeten bijdragen dat meer fietsers van de route gebruik maken.
Lees verder »

Fietsparkeerverbod centrum Breda geschrapt

De rechter heeft een streep gezet door het besluit van de gemeente Breda om het parkeren van fietsen buiten de rekken in grote delen van de binnenstad te verbieden. De rechter oordeelde dat het besluit onzorgvuldig tot stand gekomen is.
Lees verder »

Cuijck worstelt met voorrang voor fietsers

Voorrang voor fietsers op alle rotondes binnen de bebouwde kom. En wegen met fietsers in 30 km-zones omvormen tot voorrangsweg. Twee maatregelen om het fietsen in de gemeente Cuijck te bevorderen uit de nieuwe fietsnota. Maar de gemeenteraad aarzelt nog over de rotondes. En voorrangswegen in 30 km-zones blijken sinds een recente gerechtelijke uitspraak maar beperkt mogelijk.
Lees verder »

Eindhoven wil 1000 elektrische fietsen uitlenen

Als het aan het Samenwerkingverband Regio Eindhoven ligt worden 1000 elektrische fietsen aangeschaft, om die vervolgens uit te lenen aan bedrijven ten behoeve van hun werknemers.
Lees verder »

Eerste OV-fietsbox bij bedrijf

plaatje

Begin september is een automatische OV-fietsbox op het Media Park in gebruik genomen. Het is de eerste OV-fietsbox op een bedrijventerrein in Nederland.
Lees verder »

Fietsen naar het werk populair bij kleine afstanden

In 2007 is één op de vier verplaatsingen naar het werk per fiets afgelegd. Gemiddeld legden de fietsers daarbij ruim 4 kilometer af, zo meldt het CBS. Het fietsen naar het werk is de afgelopen jaren niet toegenomen. Ook in 2000 was een kwart van de verplaatsingen naar het werk met de fiets.
Lees verder »

IKEA gaat fietsen

plaatje

IKEA is gestart met een nieuw concept in hun Deense winkels. Het heeft fietsen met een aanhanger ontwikkeld zodat mensen hun gekochte spullen op de fiets mee naar huis kunnen vervoeren.
Lees verder »

Shared Space Instituut in Drachten

De gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân willen samen komen tot de oprichting van een Shared Space Instituut in Drachten. In het op te richten instituut wordt de kennis over en de ervaringen met dit soort oplossingen gebundeld. Drachten heeft het Shared Space gedachtegoed inmiddels op verschillende plaatsen in de stad toegepast.
Lees verder »

Grootschalige snelheidscontroles in 30 km zones

plaatje

In Soest gaat de politie een jaar lang de snelheid controleren in 30-km zones. Het is voor het eerst dat een héle gemeente wordt gecontroleerd.
Lees verder »

Intelligente readers tegen diefstal

Eind augustus is een test gestart met zogenaamde intelligente readers. Deze readers hebben directe verbinding met de RDW en daardoor kan direct worden nagegaan of een fiets als gestolen staat geregistreerd.
Lees verder »

Meer plaats voor de fiets in tram en metro

plaatje

Door een wat andere indeling van light railvoertuigen kan er plaats gecreëerd worden voor het meenemen van fietsen. In Berlijn bekijkt men wat de reizigers er van vinden als de stoeltjes verdwijnen om ruimte te maken voor fiets en kinderwagen.
Lees verder »

Minder verkeerslachtoffers onder jonge kinderen

In de rapport 'Verkeersveiligheid van kinderen' concludeert de SWOV dat het aantal verkeersdoden en het aantal ziekenhuisopnamen van kinderen van 0-14 jaar de laatste decennia sterk is gedaald, zeker in vergelijking met de daling onder andere leeftijdsgroepen.
Lees verder »

Megastallingen moeten groei fietsverkeer bij stations opvangen

plaatje

Stallingen met 2000 of zelfs 7000 plaatsen moeten de sterke vraag naar stallingsruimte bij stations opvangen. Zo krijg Apeldoorn een nieuwe dubbellaags stalling bij het station. En Amsterdam heeft plannen voor een stalling onder water bij CS.
Lees verder »

Nijmegen gaat fietsen belonen

Wie volgend jaar tijdens de spits de stadsbruggen per fiets in plaats van per auto oversteekt, kan zo sparen voor cadeaus. Dat is tenminste het plan van verkeerswethouder Jan van der Meer.
Lees verder »

Niet milieu, of gezondheid maar ontwikkelingshulp zet scholieren aan om te fietsen

plaatje

Als het geld oplevert voor projecten in ontwikkelingslanden blijken leerlingen vaker bereid te fietsen. Dat blijkt uit een proef met het project Biking2skool op drie Haagse scholen.
Lees verder »

Project spitsrijden voor fietsers

Wie eind september op de fiets vanuit Zaandam of Amsterdam-Noord naar het werk ging in Amsterdam, kon € 5,- per dag verdienen. De actieweek was bedoeld om het fietsen als alternatief voor woon-werkverkeer onder de aandacht te brengen én om te stimuleren dat mensen daadwerkelijk gaan fietsen.
Lees verder »

Vijf steden genomineerd voor titel fietsstad 2008

Groningen, Nijmegen, Houten, Goes en Veenendaal zijn genomineerd voor de prijs: Fietsstad van het jaar. De steden zijn verkozen op grond van de resultaten in Fietsbalans-2.
Lees verder »