donderdag 2 december 2010

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Nederlandse fietsdeskundigen maken succesvolle tour in VS en Canada

plaatje

Nederlandse fietsdeskundigen hebben de afgelopen maanden steden in Canada en de VS bezocht om te discussiëren en uitleg te geven over mogelijkheden het fietsgebruik op te voeren. En ze kregen er een warme ontvangst.
Lees verder »

16 nieuwe snelfietsroutes met subsidie van het Rijk

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu keert € 21 miljoen uit via de BDU voor de aanleg van snelfietsroutes. Dit bedrag wordt verdeeld over 16 routes die lopen naast filegevoelige knooppunten in Nederland.
Lees verder »

Ook de hogere inkomensklassen fietsen in Amsterdam

plaatje

Amsterdam kan de groeiende stroom fietsers nog maar net aan, zo valt af te leiden uit een overzicht van de mobiliteit in de hoofdstad over de afgelopen 25 jaar. Er zijn nog net geen fietsfiles, maar mede door de komst van de bakfiets is de breedte van fietspaden wel steeds vaker een probleem. En natuurlijk zorgt het stallen voor de nodige hoofdbrekens.
Lees verder »

Aantal kinderen dat niet fietst lijkt toe te nemen

Steeds vaker geven scholen aan dat kinderen in de leeftijd 10-12 jaar niet of onvoldoende kunnen fietsen. Dat blijkt uit cijfers van VVN, die constateert dat meer kinderen om die reden niet meedoen aan het praktische Verkeersexamen.
Lees verder »

Eerste praktijktest Utrecht en Den Haag op weg naar fietsersairbag

TNO start een 'Sensor Field Test' als eerste stap op weg naar een airbag die de levens van fietsers kan sparen. Een jaar lang rijden de vijf KPN-serviceauto’s in de drukke binnensteden van Utrecht en Den Haag om het sensorsysteem, dat ervoor moet zorgen dat de airbag alleen open gaat bij een daadwerkelijke botsing met een fietser of voetganger, verder te ontwikkelen en te testen.
Lees verder »

Doelgroepen als speerpunt in Haaglanden

plaatje

In de nieuwe Fietsnota van Haaglanden neemt het doelgroepenbeleid een belangrijke plaats in. Het Stadsgewest wil zich de komende jaren vooral richten op jongeren, werknemers, volwassenen die weinig fietsen en recreanten.
Lees verder »

Eindhoven neemt Velomove in gebruik

Eindhoven introduceert een nieuwe manier om de fiets te stallen: de automatische fietsenstalling ‘Velomove’. Gratis stallingen op verschillende locaties in de stad.
Lees verder »

Nieuwe berekeningsmethode geeft uitsluitsel over hinder recreatiefietsers

Het is niet toevallig dat de Fietsmaat is ontwikkeld in Zeeland. De berekeningsmethode geeft aan wanneer hinder voor recreatiefietsers is te verwachten op smalle plattelandswegen als gevolg van autoverkeer. Het merendeel van het Zeeuwse wegennet bestaat uit dergelijke wegen.
Lees verder »

Gratis bewaakte stalling in Hoofddorp dicht

plaatje

Of het een teken aan de wand is, valt nog niet te zeggen. Maar in Hoofddorp wordt eind dit jaar de gratis bewaakte stalling in het centrum gesloten. De gemeente kan de kosten, een ton per jaar, in de toekomst niet meer ophoesten.
Lees verder »

Nieuwe fietsenstalling station Meppel open

Reizigers van en naar station Meppel hebben de beschikking gekregen over een compleet vernieuwde fietsenstalling. Die biedt plaats aan meer dan 1100 fietsen in het bewaakte deel. In de onbewaakte fietsenstalling op het dak van het gebouw kunnen 650 fietsen worden gestald.
Lees verder »

'Op de fiets werkt beter' blijft scoren

De jaarlijkse fietsactie ‘Op de fiets werkt beter’ van Haaglanden telde dit jaar 136 deelnemende bedrijven met in totaal 2.691 deelnemers. Samen hebben zij van mei tot en met oktober bijna 2,2 miljoen kilometer gefietst. Het Stadsgewest Haaglanden doneert voor elke 100.000 kilometer 500 euro aan twee goede doelen.
Lees verder »

Leds waarschuwen voor overstekende fietsers

plaatje

Inmiddels liggen er al led-zebra’s op een kleine 20 locaties in Nederland. Oversteekplaatsen waar met behulp van infrarood- of radardetectie voetgangers worden gedetecteerd waardoor ledlampen in het wegdek aan- en uitflitsen. In Papendrecht is nu een variant geïnstalleerd waarbij ook de fietsers meedoen.
Lees verder »

Opgeknapte tweedehandsjes als alternatieve ov-fiets

Pendelaars naar de bedrijventerreinen in Barneveld kunnen deze maanden gebruik maken van de Viafiets. Opknapte afdankertjes, die dankzij een werkervaringsproject een tweede leven krijgen.
Lees verder »

Plan van aanpak fietsparkeren rond station Utrecht

Op het grootste OV-knooppunt van Nederland moeten de komende jaren ruim 22.000 fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd, vindt het college van B en W van Utrecht.
Lees verder »

RO-beleid moet meer rekening houden met persoonlijke voorkeuren van bewoners

Bij het opzetten van nieuwe woonlocaties moet meer rekening worden gehouden met het feit dat niet alleen de locatie maar ook de attitudes ten opzichte van verplaatsingsgedrag een rol spelen. Dat is de kern van een doctoraalstudie van Wendy Bohte aan de TU-Delft.
Lees verder »

Slowlane komt eraan

plaatje

Het was al een tijdje geleden aangekondigd, maar nu wordt er dan toch echt werk van gemaakt. Regio Eindhoven gaat aan de slag met de Slowlane. Het moet een conflictvrij 32 km lang fietspad worden in het groen zonder verkeerslichten, die dat alle economische toplocaties van Brainport met elkaar verbindt. Het zal één van de ruimtelijke dragers van de te ontwikkelen campussen en de te herstructureren bedrijventerreinen moeten worden.
Lees verder »

Subsidieregeling ‘Innovatief reizen van en naar het station’ verlengd

De termijn waarbinnen de aanvragen voor de subsidieregeling 'Innovatief reizen van en naar het station’ kunnen worden ingediend is verlengd tot 1 februari 2011.
Lees verder »