maandag 26 september 2011

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Minister Schultz van Haegen complimenteert jarige Fietsberaad

plaatje

'Alle overheden maken dankbaar gebruik van het Fietsberaad. Het Fietsberaad is met ideeën gekomen voor maatregelen waarmee overheden de trend van meer ernstige ongevallen met fietsers kunnen keren.' Dat zei minister Schultz van Haegen, die op een speciale bijeenkomst rond het tienjarig bestaan van het Fietsberaad het kenniscentrum complimenteerde met de bereikte resultaten.'We werken de komende tijd ook intensief samen aan een viertal proeven om de fietsinfrastructuur veiliger te maken en lokaal uit te proberen', aldus de minister. De minister wees ook op de bijdrage die het Fietsberaad heeft geleverd aan het plan van aanpak voor de stationsstallingen.
Lees verder »

Toekomst voor het Fietsberaad

plaatje

'Het Fietsberaad heeft zich het afgelopen decennium bewezen als kenniscentrum en gezien de nieuwe problemen die er nog liggen, is ook in de toekomst een duidelijk rol voor het kenniscentrum is weggelegd.'  Victor Molkenboer, voorzitter van het Fietsberaad zei dat tegen minister Schultz bij gelegenheid van de viering van het 10-jarig bestaan van het Fietsberaad. Naast minister Schultz kregen ook de andere genodigden  - bestuurders van de koepels VNG, IPO, SkVV en UVW - een exemplaar van het jubileumnummer van Fietsverkeer, onder wie de Haagse wethouder Peter Smit die zelf aan het woord komt in het magazine. 'Het Fietsberaad maakt de kennisbehoefte van medewerkers bij decentrale overheden tot maatstaf en kennisontwikkeling in samenspraak met de eindgebruiker tot uitgangspunt', aldus Molkenboer. 'Hierdoor is het Fietsberaad uitstekend in staat flexibel in te spelen op vragen van gemeenten en provincies maar - indien gevraagd- ook van het ministerie van I en M.'
Lees verder »

Fietsberaad goed gewaardeerd

plaatje

Gemiddeld geven de gebruikers het Fietsberaad een 7,6 als rapportcijfer. De waardering voor het magazine Fietsverkeer is zelfs uitzonderlijk hoog: gemiddeld een 7,9. Dat leert een onlangs gehouden klantenonderzoek onder gebruikers van het Fietsberaad.
Lees verder »

Tien tips om meer geld los te krijgen van de politiek

plaatje

Wat is de beste manier om meer geld los te krijgen van de politiek voor het fietsbeleid? Het Fietsberaad vroeg aan 300 fietsambtenaren en andere fietsdeskundigen hoe beleidsmakers en bestuurders overtuigd kunnen worden om meer prioriteit te geven aan fietsbeleid. Hierna de top 10 die daaruit voortkwam. In het jubileumnummer van Fietsverkeer gaan de verkeerswethouders van Den Haag en Nijmegen uitgebreid op de resultaten in. 1. Benadruk de voordelen van fietsen, met name: milieu, gezondheid, bereikbaarheid, veiligheid. 2. Fietsbeleid loont (€)! Investeringen verdienen zich terug. Fietsen heeft een economische waarde, ook goed voor de middenstand. Wijs de wethouders hierop. 3. Concrete voorstellen, een goed fietsbeleid, aandacht voor fietsinfra. 4. ‘Toon aan’: kom met cijfers/bewijzen, analyseer en kwantificeer de resultaten van fietsbeleid, wetenschappelijk onderzoek. 5. De schouw: ga op bezoek in andere steden en bekijk (op de fiets) de eigen lokale knelpunten. 6. Zorg voor publiciteit, onder andere via ludieke acties en de media. 7. Maak gebruik van de politiek-bestuurlijke kanalen (inspraak bij raadsvergaderingen, lobby, contacten onderhouden met politici). 8. Zet bestuurders op de fiets (de dienstauto uit), om ze meer voeling te laten krijgen met ‘fietsen’ en als voorbeeldfunctie. 9. Breng de elektrische fiets onder de aandacht: dit leidt tot meer fietskilometers 10. Wijs op het nut van integrale benadering van fietsbeleid en leg relaties met aanpalende (beleids)domeinen.
Lees verder »