dinsdag 6 januari 2009

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Omzetting van tegelfietspaden in asfaltfietspaden kost 250 euro per meter

plaatje

Het omzetting van tegelfietspaden in asfaltfietspaden kost ongeveer € 250,- per strekkende meter, uitgaande van een gemiddelde breedte van 2,5 m. Dat heeft de gemeente Den Haag becijferd. De gemeente wil op de doorgaande fietsroutes tegels zoveel mogelijk vervangen door rood asfalt.
Lees verder »

10 miljoen voor fietsnota CDA kamerlid Atsma

De Tweede Kamer heeft besloten 10 miljoen uit te trekken voor de fietsnota van CDA kamerlid Atsma, waarin diverse suggesties staan voor stimulering van het fietsgebruik.
Lees verder »

Maximale fietsafstanden varieren per reisdoel

Fietsers zijn bereid verder en langer te fietsen naar het werk, dan bijvoorbeeld naar een winkel. Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van de Minnesota Department of Transportation. Verkeersmodellen zouden hier beter rekening mee kunnen houden.
Lees verder »

Forse stijging fietsgebruik Groningen

plaatje

Op de 46 belangrijkste fietsroutes in Groningen rijden dagelijks zo’n 216.000 fietsers. Dat is een stijging van negen procent ten opzichte van 2007.
Lees verder »

Fiets succesvol in programma Ketenmobiliteit

Uit een evaluatie van het Senter Novem programma Ketenmobiliteit blijkt dat één op de drie gestarte projecten van toen nog steeds bestaat. Vooral de fietsprojecten gaan verder en redden het nu zonder subsidie. Daarbij zijn het de praktijkexperimenten die het meeste succes hebben. Van de haalbaarheidsstudies redt maar 10 procent het verder zelfstandig.
Lees verder »

Amsterdam: voor het eerst meer verplaatsingen per fiets dan per auto

plaatje

De fiets is in Amsterdam het meest gebruikte vervoersmiddel. In de periode 2005-2007 pakten Amsterdammers gemiddeld 0,87 keer per dag de fiets en 0,84 keer de auto. De fiets wordt hiermee voor het eerst vaker gebruikt dan de auto.
Lees verder »

Glazen OV-fietsbox bij transferium Groningen

OV-fiets heeft op het transferium aan de Bornholmstraat in Groningen (Euroborg P3) een glazen fietsbox met twintig fietsen geplaatst. Automobilisten hoeven daardoor niet persé verder te rijden met de Citybus, maar kunnen ook met een fiets de stad in. De box is een primeur voor het Noorden, zo meldt het Dagblad van het Noorden.
Lees verder »

Jeugd beweegt te weinig

plaatje

Het overgrote deel van de jeugd wil best meer bewegen en vindt het ook best prettig om meer te bewegen. De stap om daadwerkelijk meer te gaan bewegen lijkt echter een brug te ver. De infrastructuur voor een actieve leefstijl (fietspaden, trottoirs, speelterreinen, sportaccommodaties) is voor verbetering vatbaar. En de intensiteit van het verkeer en de daarmee gepaard gaande onveiligheid vormen een barrière voor een lichamelijk actief woon-school verkeer. Dit stelt TNO in het Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2006/2007.
Lees verder »

Meer aandacht voor fietsenstalling bij scholen

Er moeten meer fietsenstallingen komen bij basisscholen in de gemeente Woensdrecht. Dat vindt het CDA in de gemeente, die stelt dat het fietsgebruik sterk wordt beperkt door het tekort aan stallingen. Maar ook in andere gemeenten krijgen schoolstallingen meer aandacht. In Eindhoven bijvoorbeeld moet er hoognodig wat gebeuren rond scholen, aldus de plaatselijke afdeling van de Fietsersbond. En in Den Haag wil men het succesvolle Biesieklette concept uitbreiden naar basisscholen.
Lees verder »

Gratis stallen zet door

plaatje

Steeds meer gemeenten gaan over tot het gratis bewaakt stallen van de fiets. In de gemeente Nieuwegein leidde dat al tot een verdubbeling van het gebruik.
Lees verder »

Noord-Holand pakt fietsknelpunten aan

Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben besloten hoe de beschikbare 12,5 miljoen euro uit de Impuls Fiets voor 2008 en 2009 verdeeld worden over de provincie. Er gaat geld naar fietsvoorzieningen bij NS-stations, het oplossen van knelpunten in het fietspadennetwerk en naar een Noord-Hollandse fietsrouteplanner.
Lees verder »

Reductie CO2 vooral te bereiken door betere fietsinfrastructuur

Verbetering van fietsinfrastructuur is volgens onderzoeksbureau CE een doeltreffender manier om CO2 te reduceren dan investeren in een betere doorstroming van het autoverkeer. De vraag is echter wel hoeveel fietsmaatregelen precies opleveren. Daarom zouden de effecten beter gemonitord moeten worden.
Lees verder »

Studenten fietsen niet zo vaak naar college

plaatje

Werkzaam in de sector landbouw? Goede kans dat u met de fiets naar het werk gaat. Dat in tegenstelling tot werknemers van openbare nutsbedrijven, die minder vaak de fiets pakken. Deze en andere opmerkelijke conclusies volgen uit een onderzoek van de TU-Delft.
Lees verder »

Stadsgewest Haaglanden ontvangt Bypad-certificaat

De actie in stadsgewest Haaglanden ‘Op de fiets werkt beter’ telde dit jaar 2078 deelnemers van 119 verschillende bedrijven. Samen hebben zij van mei tot en met oktober ruim 1,7 miljoen kilometer gefietst. Haaglanden ontving verder als eerste regio het Bypad-certificaat.
Lees verder »

Tramongevallen vooral door onoplettendheid van verkeersdeelnemers

plaatje

Het aantal zware verkeersongevallen met trams en fietsers is de laatste jaren in Utrecht sterk teruggelopen. In Amsterdam en Rotterdam gebeurden juist meer ongevallen. Onoplettendheid is een belangrijke oorzaak.
Lees verder »

Zwijndrecht gaat voorrang op rotondes omdraaien

Zwijndrecht gaat de komende tijd vrijwel alle rotondes in de gemeente ombouwen zodat fietsers voorrang krijgen.
Lees verder »