maandag 3 oktober 2011

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Goes en Amersfoort gaan aantal paaltjes reduceren

plaatje

Goes en Amersfoort gaan doelgerichte acties op touw zetten om het paaltjes-arsenaal te reduceren. En in Parkstad en Gouda zal bij de gladheidsbestrijding nadrukkelijker rekening worden gehouden met de fietser. Dat alles gebeurt in het kader van enkele nieuwe pilots die tot doel hebben enkelvoudige ongevallen te reduceren. De pilots zijn opgezet door het ministerie IenM en het Fietsberaad
Lees verder »

Fiets-en-Win nu ook in Helmond

Na Apeldoorn en Eindhoven kunnen fietsers nu ook in Helmond in de prijzen vallen als ze hun fiets in één van de – gratis – bewaakte stallingen van de gemeente parkeren.
Lees verder »

Duitsland: meer fietsers, minder slachtoffers

Hoewel het aandeel fietsers in de Duitse steden toeneemt, neemt het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers in verhouding af.
Lees verder »

Haarlem onderzoekt gebruik fietsenstallingen

plaatje

De gemeente Haarlem onderzoekt waarom het gebruik van de gratis openbare fietsenstallingen in het centrum tegenvalt. Volgens een DIGI-panel onderzoek ervaart driekwart van de Haarlemmers overlast van a-sociaal geparkeerde fietsen. Onderzoek van de gemeente heeft uitgewezen dat er te weinig fietsrekken beschikbaar zijn. In de gratis openbare fietsenstallingen is echter vaak nog ruimte onbezet.
Lees verder »

Groningen vraagt inwoners of winkelstraat fietsvrij moet worden

plaatje

 De vraag of en wanneer fietsers gebruik mogen maken van drukke winkelstraten is nog altijd actueel. In Groningen mogen de Stadjers het zelf gaan uitmaken. De drukke Folkingestraat gaat vier weken lang dicht voor fietsers. Iedereen mag de gemeente twitteren wat men er van vindt.
Lees verder »

Aantal fietsslachtoffers loopt ook in België minder snel terug

Het aantal slachtoffers bij fietsers daalt ook in België minder sterk dan bij andere weggebruikers. Sinds 2000 is het aantal doden en zwaargewonden bij fietsers met 26 procent gedaald. Voor alle weggebruikers is er een daling van 35 procent.
Lees verder »

‘s-Hertogenbosch beste stallinghouder 2011

plaatje

De NS Fietsenstalling van 's-Hertogenbosch is verkozen tot de fietsenstalling met de beste service van 2011 in een onderzoek van de Fietsersbond onder klanten van de OV-fiets.
Lees verder »

Utrecht voert voorzichtig betaald fietsparkeren rond station in

Rond het nieuwe Utrecht Centraal wordt voorzichtig begonnen met het invoeren van betaald parkeren voor de fiets. 
Lees verder »

Mooi rapport voor Fietsersbond

De Fietsersbond behaalt concrete resultaten en krijgt op alle overheidsniveaus onderwerpen op tafel. Dit is de conclusie van een evaluatie van het werk van de Fietsersbond in de afgelopen jaren.
Lees verder »

Brabant gaat voor Velocity 2013

BrabantStad heeft - onder regie van de provincie en de gemeente ’s-Hertogenbosch - het bidbook ingeleverd om Velocity 2013 naar Nederland te halen.
Lees verder »

Verkeersveiligheid delft onderspit in gemeentelijk beleid

Gemeenten geven regelmatig andere belangen zoals reistijd, draagvlak en landschap voorrang boven verkeersveiligheid. Niet alleen laten gemeenten de andere belangen zwaarder wegen, het ontbreekt hen vaak ook aan kennis hóe ze verkeersveiligheid moeten laten meewegen.
Lees verder »

Waarborgfonds voor nutsmaatschappijen garandeert kwaliteit wegdekreparaties

Al meer dan 10 jaar werkt Leuven met een waarborgfonds voor nutsmaatschappijen. Wanneer het herstellen van een fiets- of voetpad niet goed gebeurt, stelt de stad zelf een aannemer aan en wordt de rekening betaald vanuit het waarborgfonds.
Lees verder »