maandag 2 juli 2007

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Meer ongevallen door paaltjes

plaatje

Het aantal éénzijdige fietsongevallen is aanzienlijk groter dan tot nu toe werd aangenomen. En het aantal ongevallen met paaltjes neemt toe. Gemeentelijke wegbeheerders hebben daar echter weinig zicht op.
Lees verder »

15.000 reacties op Meldpunt Mijn Slechtste Fietspad

Het meldpunt ‘Mijn slechtste Fietspad’ van de Fietsersbond bestaat twee jaar. In deze periode kwamen er 15.000 meldingen over 5000 locaties binnen. De Fietsersbond stuurt alle klachten door naar de verantwoordelijke wegbeheerder. Zo zijn er inmiddels 1000 klachten opgelost. En samen met de ANWB is een brandbrief gestuurd naar de wegbeheerders.
Lees verder »

Houten maakt luxe fietsenstalling

plaatje

Houten krijgt een fietstransferium onder het station. Eigenlijk een luxe fietsenstalling met zo’n 2200 fietsparkeerplaatsen en daarnaast extra voorzieningen als reisinformatie, informatie over de omgeving, fietspomp en oplaadstation voor elektrische fietsen.
Lees verder »

Fietsdiefstalscan werpt vruchten af

Dordrecht was in 2005 de eerste gemeente in Nederland waar de Fietserbond een Fietsdiefstalscan deed. En kennelijk heeft dat vruchten afgeworpen: het aantal fietsdiefstallen is drastisch teruggelopen.
Lees verder »

Amsterdam wil afkalvend fietsgebruik tegengaan

plaatje

Amsterdam gaat meer fietsroutes aanleggen, meer fietsenstallingen realiseren en blijft fietsendiefstal tegengaan. Dit zijn enkele maatregelen uit het Meerjarenbeleidsplan Fiets 2007-2010, waarmee het college van B&W onlangs heeft ingestemd.
Lees verder »

Fietsknooppuntensysteem Zuidwest Friesland geopend

Op woensdag 27 juni is het fietsknooppuntensysteem Zuidwest Friesland feestelijk geopend. Zuidwest Friesland beschikt hierdoor over zo’n 75 nieuwe bewegwijzerde routes, samen goed voor ruim 600 kilometer.
Lees verder »

Hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam uitgebreid met fietsboot

Connexxion blijft de Hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam verzorgen. Het bedrijf wist via de rechter af te dwingen dat de aanbieding van Veolia door de provincie terzijde moest worden gelegd. Voordeel voor de fietser is dat er nu ook speciale fietsboten komen.
Lees verder »

's-Hertogenbosch: ontvlechting hoofdroutes auto en fiets

De scheiding van auto en fiets/ov is een van de pijlers onder het toekomstige verkeersbeleid van 's-Hertogenbosch. Het autoverkeer wordt gebundeld op een aantal doorstromingsassen. De fietsers kan gebruik maken van sterroutes.
Lees verder »

Kabinet: Fietsdiefstal aanpakken

plaatje

Het Kabinet wil fietsendiefstal aanpakken. Doelstelling is om het aantal gestolen fietsen in 2010 met 100.000 terug te dringen. Dat staat in de Beleidsprogramma 2007-2011.
Lees verder »

Kamervragen over verdwijnen fietsenschuurtje

De vraag of het fietsenschuurtje terugkomt in het Bouwbesluit blijft nog even onbeantwoord. De minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar wil eerst de resultaten van een landelijke evaluatie afwachten, alvorens eventueel het bouwbesluit aan te passen.
Lees verder »

Plannen in de maak voor Fietstransferium Tilburg

De plannen voor het Fietstransferium in Tilburg vorderen gestaag. In ieder geval komt er een driejarige pilot met een transferium aan de Meijerijbaan in Tilburg. In eerste instantie voor de combinatie auto/pendelbus, maar wellicht ook voor de overstap van auto naar fiets.
Lees verder »

Provinciale fietssubsidies blijven liggen

plaatje

Eerder kwamen er al berichten uit Noord-Holland dat de subsidies voor fietsvoorzieningen door gemeenten onvoldoende worden benut. Ook uit Friesland komen nu geluiden dat gemeenten de provinciale subsidiepot niet altijd weten te vinden.
Lees verder »

Reizigersprijs voor fietsenstalling Zutphen

De jaarlijkse Reizigersprijs van ROVER, die  voor de zestiende keer werd uitgereikt, had dit jaar als thema: de reiziger centraal. Opvallend was dat dit jaar geen enkel OV-bedrijf genomineerd was, wel twee fietsprojecten. De gratis bewaakte fietsenstalling bij het station Zutphen won uiteindelijk.
Lees verder »

VenW-medewerkers kiezen ook voor OV-fiets om files te ontlopen

plaatje

Een op de tien medewerkers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat koos voor de OV-fiets, toen de Haagse binnenstad verstopt zat door wegwerkzaamheden. Vier op de tien werkten vaker thuis.
Lees verder »

Veranderingen in regeling bedrijfsfietsen

Onder het motto ‘Meedoen, meer werk, minder regels’ heeft het vorige kabinet een aantal regels gewijzigd in de bedrijfsfietsenregeling. Zo is de regeling voor accessoires en onderhoud gewijzigd.
Lees verder »