dinsdag 1 september 2009

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Tweede Kamer vraagt om idee├źn voor fietsbeleid

plaatje

De vaste Kamercommissie voor Verkeer- en Waterstaat heeft een aantal organisaties uitgenodigd voor een discussie over het nationale fietsbeleid. Ook het Fietsberaad is uitgenodigd. Heeft u ideeën die het Fietsberaad kan inbrengen? Reageer dan op dit bericht.
Lees verder »

Huizinga: Fietsenrekken bij uitgaanscentra verplicht stellen

V&W overlegt met de G4 of het mogelijk is om fietsenrekken bij uitgaanscentra en bioscopen verplicht te stellen. Staatssecretaris Huizinga denkt dat het bestemmingsplan of lokale verordeningen daartoe mogelijkheden kan bieden.
Lees verder »

VNG neemt standpunten in over stallen bij stations en gebruik CROW-aanbevelingen

plaatje

De VNG wil dat stallen bij stations gratis blijft. Verder schaart de vereniging zich vierkant achter de CROW-aanbevelingen, onder meer die over rotondes.
Lees verder »

Wispelturige fietsers zijn te modelleren

Zijn door elkaar dwarrelende fietsers te vangen in een verkeersmodel? In Londen heeft men in ieder geval met redelijk succes een poging gewaagd. De noodzaak daartoe groeit nu in de Engelse hoofdstad het aantal fietsers hand over hand toeneemt.
Lees verder »

Aanwezigheid buurtsuper leidt tot minder autogebruik

plaatje

Buurtwinkels zijn niet alleen een verrijking voor de leefomgeving van burgers (functiemenging), maar blijken ook positieve verkeerskundige effecten te hebben, omdat het autogebruik zal dalen wanneer de supermarkt weer dichterbij de burgers kan worden gebracht.
Lees verder »

Campagne Belgerinkel groeit gestaag

De campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ leverde dit jaar 17500 spaarkaarten op in de 21 deelnemende gemeenten. Vorig jaar was de score 11400 spaarkaarten in 16 gemeenten.
Lees verder »

Doelgroepenbeleid kan fietsgebruik extra stimuleren

plaatje

Het huidige gemeentelijke fietsbeleid is voornamelijk gericht op het ontwikkelen van fietsnetwerken. Maar de ervaring leert dat daar wel zo ongeveer de grens mee is bereikt. Extra verbeteringen leiden niet tot verhoging van het fietsgebruik. Doelgroepenbeleid biedt wel dat perspectief.
Lees verder »

Drinkwater lang Antwerpse knooppuntennetwerk

De provincie Antwerpen gaat binnenkort drinkwaterfonteintjes langs het populaire knooppuntennetwerk plaatsen. Dat gebeurt in samenwerking met de provinciale watermaatschappij.
Lees verder »

Eurlings: SWOV zit mis met standpunt rotondes

Het CROW beveelt aan om fietsers binnen de bebouwde kom 'in de voorrang' en buiten de bebouwde kom 'uit de voorrang' te houden. In een factsheet stelt de SWOV echter dat het uitgangspunt rotondes met fietsers ‘in’ de voorrang leidt tot meer ziekenhuisgewonden. Volgens minister Eurlings baseert de SWOV zich op achterhaalde cijfers.
Lees verder »

Fietsbeleid in Zuid-Holland werpt nog geen zichtbare vruchten af

In Zuid Holland wordt de laatste jaren minder gefietst, vooral in de regio's Rotterdam en Haaglanden. Het aantal fietskilometers daalde in heel Zuid-Holland tussen 2004 en 2007 licht terwijl landelijk een kleine stijging te zien is. Lichtpuntje is dat buiten de grote steden wel wat meer wordt gefietst.
Lees verder »

Kilometerheffing en parkeerbeleid hebben meeste effect op fietsgebruik

plaatje

Ruimtelijke ontwikkelingen en de kwaliteit van het openbaar vervoer hebben betrekkelijk weinig invloed op de modal split.  Vooral het zogenaamde flankerend beleid in de vorm van een restrictief parkeerbeleid en invoering van de kilometerheffing leiden tot een andere vervoerwijzeverdeling. Zeker waar het de fiets betreft.
Lees verder »

Meer fietspad dan bekend

Volgens de Fietsersbond is Nederland op dit moment zeker 29.000 kilometer fietspad rijk. Dat is meer dan anderhalf maal zo veel als tot dusver werd aangenomen. Daarnaast is nog zeker 4700 kilometer weg voorzien van fietsstroken. Ook dat is veel meer dan verondersteld. In 1996 is door het CBS nog gepubliceerd over het fietsnetwerk. Toen werden er 17.075 kilometer aan fietspad en 1909 kilometer fietsstrook geteld.
Lees verder »

Ministerie van Verkeer en Waterstaat begint campagne Blijf uit de dode hoek

Verkeer en Waterstaat heeft de Postbus 51-campagne ‘Blijf uit de Dode Hoek’ gelanceerd. Doel van de campagne is om alle weggebruikers en vooral fietsers bewuster te maken van de gevaren van de dode hoek en te vertellen wat zij kunnen doen om uit de dode hoek te blijven. In een tv-spot maakt Hans Klok op spectaculaire wijze het gevaar van de dode hoek zichtbaar
Lees verder »

PRESTO: Europees project om fietskennis te delen

PRESTO is een nieuw Europees project dat het gebruik van de fiets wil bevorderen. Met een budget van 1,9 miljoen euro zal een aantal Europese steden samen met de Europese fietsclub ECF en de fietsindustrie een programma opzetten om de fiets als dagelijks vervoermiddel voor de korte afstand te promoten.
Lees verder »