woensdag 2 november 2011

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Gemeenten actief met fietsen ruimen

plaatje

Het ruimen van weesfietsen krijgt bij gemeenten meer prioriteit. In steden als Utrecht, 's-Hertogenbosch, Haarlem en Tilburg wordt flink geflyerd en geknipt om het stadsbeeld meer aanzien te geven of plek voor andere fietsen vrij te maken.
Lees verder »

Aantal fietsers met licht blijft gelijk

Ook dit jaar wordt weer campagne gevoerd om de zichtbaarheid van de fiets bij donker te verbeteren. De campagnes worden al vanaf 2003 gevoerd, de laatste jaren onder het motto Valop, fiets verlicht. Sinds 2003 wordt ook bijgehouden wat de effecten zijn van de publiekscampagnes. Conclusie: sinds 2005 blijft het aantal fietsers met licht ongeveer gelijk.
Lees verder »

SWOV werkt aan Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid

Het gaat niet goed met de veiligheid van fietsers, stelt de SWOV. Het aantal doden onder fietsers daalt langzamer dan dat van de meeste andere groepen verkeersdeelnemers en het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers neemt sneller toe. Daarom werkt de SWOV aan een Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid.
Lees verder »

Beton, asfalt, of toch maar tegels

plaatje

De Vereniging van Cementbeton Wegenbouwers doet zijn best om in Nederland meer fietspaden in beton aangelegd te krijgen. De vereniging betoogt dat beton milieuvriendelijker is en op termijn ook goedkoper. Om de argumenten kracht bij te zetten heeft men het AfwegingsModel Wegen er op losgelaten. Die vergelijking leert dat alleen tegelpaden soms nog wat milieuvriendelijker uitvallen dan beton.
Lees verder »

Elke dag ruim een kwartier op de fiets

plaatje

Van de 91 minuten die Nederlanders per dag reizen, doen zij dat 17 minuten (19%) per fiets. Onze buren, de Belgen en Duitsers, fietsen gemiddeld slechts 5 minuten per dag. Dit blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Lees verder »

Aantal verkeersgewonden blijft toenemen

Het aantal verkeersgewonden in 2010 is met 3 procent gestegen ten opzichte van 2009. De stijgende trend in het aantal ernstig verkeersgewonden sinds 2006 heeft doorgezet.
Lees verder »

Fietsadvies op maat voor bedrijven

Vul zes vragen in en ontvang een gratis advies hoe het fietsklimaat in een bedrijf te verbeteren is. Dat kan met de Fietsadviestool van HeelNederlandFietst en Rij2op5.
Lees verder »

Fietsers leggen langere afstanden af

plaatje

Fietsers hebben de afgelopen 10 jaar in totaal 13 procent meer kilometers afgelegd. Dat komt deels door de toename van de bevolking, maar vooral doordat de reisafstanden per fiets zijn toegenomen. De schaalvergroting bij allerlei voorzieningen (scholen, winkelcentra, banken, sportaccommodaties) en het uitdijen van het stedelijke gebied zijn hiervan de oorzaak. Ook de woon-werkafstanden zijn daardoor langer geworden.
Lees verder »

Fietsstadverkiezing in Vlaanderen

In juni 2012 hoopt de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits drie Vlaamse gemeenten en steden te belonen voor hun goede fietsbeleid. In navolging van Nederland komt er ook in Vlaanderen een verkiezing voor de Fietsstad 2012.
Lees verder »

Ook Nieuwegein heeft Snelbinder

plaatje

De naam mag dan niet helemaal origineel zijn - Nijmegen kent een fietsbrug met dezelfde naam - de fietsenstalling die deze naam draagt is dat wel. Opgebouwd uit strekmetaal en voorzien van een grasdak vormt de Nieuwegeinse stalling een markant punt in het nieuwe stadscentrum.
Lees verder »

Fietsverlichtingscampagne 2011 zet social media in

Eind oktober is een nieuwe Fietsverlichtingscampagne van start gegaan. De campagne richt zich op het brede publiek met extra aandacht voor jonge fietsers van 13-25 jaar (middelbare scholieren en studenten). Want deze groep fietst nog te vaak zonder licht in vergelijking met andere groepen.
Lees verder »

'Gratis bewaakt' onder druk door bezuinigingen

plaatje

Aan de opmars van gratis bewaakte fietsenstallingen komt wellicht een einde als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen. In Breda bijvoorbeeld moet de fietsers gaan betalen. En in Den Haag verdwijnt de bewaking bij een aantal stallingen en gaan tarieven omhoog.
Lees verder »

Hartelfietsbrug in gebruik

plaatje

Het is de langste fietsbrug van Zuid Holland, de nieuwe Hartelfietsbrug die onlangs in gebruik is genomen. Ruim 600 meter rijden fietsers nu gescheiden van het autoverkeer van Voorne-Putten naar de Botlek. Daarnaast schept de nieuwe brug ruimte voor een extra rijstrook voor het autoverkeer op de Hartelbrug.
Lees verder »

Nieuwe publicaties over barrièrewerking

CROW heeft twee nieuwe publicaties uitgebracht die helpen om problemen rondom infrastructurele barrières en recreatieve verplaatsingen in en om de stad weg te nemen: CROW-publicatie 299 ‘Barrièrewerking van lijninfrastructuur’ en CROW-publicatie 301 ‘Recreatieve stad-landverbindingen’.
Lees verder »

Ministerie gaat stallingtarieven bij stations bewaken

Minister Schultz gaat eisen stellen aan gemeenten hoe ze het geld moeten besteden dat zij krijgen voor stationsfietsenstallingen. Daarmee zal ze controle gaan uitoefenen op de stallingtarieven die gemeenten hanteren. Dat is de uitkomst van overleg met de Tweede Kamer, die zich in meerderheid uitliet tegen het invoeren van betaald fietsparkeren bij stations.
Lees verder »

Station Maarssen 1370 fietsplaatsen rijker

Reizigers en bewoners van Maarssen kunnen gebruik maken van een splinternieuwe fietsenstalling op het station. De stalling is overdekt en biedt ruimte aan 1370 fietsen. Gebruikers hoeven niet te betalen, de stalling met toezicht is gratis.
Lees verder »