dinsdag 4 mei 2010

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Gebruikers tevreden over Harderwijkse fietstransferium

plaatje

Het fietstransferium aan de rand van Harderwijk is aardig succesvol gebleken. Hoewel nog niet bekend is in hoeverre het gebruik van invloed was op de files, zijn de gebruikers zelf in ieder geval tevreden. Niet in de laatste plaats vanwege de gratis fiets voor de volhouders.
Lees verder »

1,5 miljoen euro beschikbaar voor wegnemen belemmeringen in voor- en natransport

Agentschap NL nodigt namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat ondernemers, onderzoeksinstellingen, kennisinstellingen en lokale overheden uit om voorstellen in te dienen voor de Small Business Innovation Research (SBIR) ‘Innovatief reizen van en naar het station’. Doel is het stimuleren van nieuwe vormen in het voor- en natransport.
Lees verder »

Aantal verkeersdoden onder fietsers in 2009 onveranderd

De daling van het aantal verkeersdoden zet zich in 2009 voort. Het aantal verkeersdoden daalde van 750 in 2008 naar 720 in 2009. Dit is een daling van 4%. Het gaat daarbij vooral om minder slachtoffers in de leeftijd van 30 tot 60 jaar en automobilisten. Het aantal verkeersdoden onder de kwetsbare groepen verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers en motorrijders, is de laatste jaren nagenoeg gelijk gebleven.
Lees verder »

Behoefte aan gestandaardiseerde lokfiets

Steeds meer politiekorpsen maken gebruik van de lokfiets om fietsdieven te pakken. Daarom ontstaat behoefte aan een op uniforme wijze ingebouwd gps-systeem voor lokfietsen. Dat heeft als voordeel dat de lokfietsen niet regiogebonden zijn.
Lees verder »

Gemeente deelt gratis ontbijt uit aan fietsers

Op 27 april deelde de gemeente Eindhoven ontbijtjes uit aan fietsers op vier locaties in de stad. De actie is bedoeld om fietsers te belonen en te stimuleren om te blijven fietsen.
Lees verder »

Goedkoop lenen voor aanleg fietspaden

plaatje

De komende jaren wordt er naar verwachting flink bezuinigd op de aanleg van fietsinfrastructuur. De nieuwe Regeling groenprojecten van VROM biedt nu een mogelijkheid om goedkoop geld te lenen om fietspaden en -stallingen te realiseren.
Lees verder »

Goudappel mag toch fietsrouteplanner maken voor zuidelijke provincies

Na het nodige juridisch getouwtrek, gaat bureau Goudappel waarschijnlijk toch de fietsrouteplanner maken voor de drie zuidelijke provincies. Hoewel het Delftse bedrijf Demis in eerste instantie de openbare aanbesteding won, is de provincie Zuid Limburg na enkele rechtszaken teruggekomen op haar beslissing.
Lees verder »

Hoger risico door muziek luisteren en bellen op de fiets

Mobiel bellen en het gebruik van draagbare media-apparatuur tijdens het fietsen verhogen het risico op een ongeval. Dit is een van de conclusies in het rapport 'Het gebruik van draagbare media-apparatuur en mobiele telefoons tijdens het fietsen' van de SWOV.
Lees verder »

Inwoners Almere waarderen het gratis bewaakte stallen

Het feit dat de stallingen gratis en bewaakt zijn, is voor een flink aantal Almeerders reden om de fiets te pakken. Omgekeerd zou een deel van de inwoners weer met de auto naar het stadshart gaan, als de gratis bewaakte stallingen zouden gaan verdwijnen.
Lees verder »

Jonge architecten ontwerpen gratis stalling Nieuwegein

plaatje

Het jonge architectenduo Annemiek Bleumink en Donald Osborne heeft de eerste prijs gewonnen in de Ontwerpwedstrijd Fietsenstalling Ringstede. De gemeente Nieuwegein schreef eind vorig jaar deze wedstrijd uit onder architecten tot en met 35 jaar, om jong talent een kans te bieden bij te dragen aan haar nieuwe binnenstad. De gemeente heeft de intentie het winnende ontwerp ook daadwerkelijk te bouwen.
Lees verder »

Kinderreisbureau Zaanstad wint prijsvraag fietsvriendelijke wijk

De gemeente Zaanstad heeft de Fietserbond prijsvraag 'fietsvriendelijke wijk' gewonnen voor de wijk Poelenburg en de inschakeling van het 'Kinderreisbureau Zaanstad' daarbij. Het plan richt zich vooral op het vergroten van de betrokkenheid en participatie van de jeugd. De ervaringen en informatie ter verbetering van de fietsvriendelijkheid, die worden verzameld door de kinderen, vormen een belangrijke bron bij de herstructurering van de wijk, aldus de Fietsersbond.
Lees verder »

Kwart Nederlanders gebruikt fietsroutenetwerk

De eenvoudige manier van routes plannen, de mooie routes en het feit dat je nooit de weg kwijtraakt zijn de belangrijkste redenen voor het gebruik van een fietsroutenetwerk. Een kwart van de Nederlanders van 16 jaar of ouder heeft één of meerdere keren op een fietsroutenetwerk in Nederland of in het buitenland gefietst. Dit blijkt uit een onderzoek van het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme.
Lees verder »

Meldsysteem bewegwijzering routenetwerken

plaatje

Er komt een centraal meldpunt waar fietsers terecht kunnen met klachten over de bewegwijzering van routenetwerken. Het systeem wordt ontwikkeld door het Fietsplatform. Opzet is dat het voor consumenten mogelijk wordt om op een eenvoudige manier te melden waar de bewegwijzering van LF-routes en/of knooppuntroutes niet correct is.
Lees verder »

Minder fietsen gestolen

In 2009 werden 220.000 fietsen minder gestolen dan in 2006. Die score is beter dan verwacht. Doelstelling van het kabinet was dat het aantal fietsendiefstallen dit jaar met 100.000 was teruggelopen ten opzichte van 2006.
Lees verder »

Ongelukken door de gladheid afgelopen winter verachtvoudigd

De sneeuw en vorst afgelopen winter zorgden voor veel glijpartijen. Gemeten over de periode van 16 december 2009 tot en met 28 februari 2010 kwamen er 36.000 personen op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis terecht. Dat is acht maal zo veel als in dezelfde periode de afgelopen vijf jaar.
Lees verder »

Oudere fietser gebaat bij fietsvriendelijke infrastructuur

Oudere fietsers lopen gemiddeld een 3,2 maal zo groot risico om een letselongeval te krijgen als niet-oudere fietsers. Dit verhoogde risico komt niet zozeer door een hogere mate van betrokkenheid bij ongevallen, maar vooral door de grotere breekbaarheid van ouderen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Fietsersbond.
Lees verder »

Vlaanderen bundelt fietsinvesteringen

Vlaanderen investeert in 2010 een bedrag van 100 miljoen euro in ruim 200 fietsinfrastructuurprojecten. Het geld komt uit een fonds waarin alle middelen van de Vlaamse overheid zijn gebundeld en waarover in gemeenschappelijk overleg tussen de verschillende overheden wordt besloten welke projecten voorrang krijgen.
Lees verder »