dinsdag 1 december 2009

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Fietsbalans 2: fietsparkeren is het heikele punt

plaatje

Van alle aspecten die in Fietsbalans-2 aan de orde zijn gekomen, scoort fietsparkeren het slechtst. Op veel belangrijke bestemmingen zijn grote tekorten en hebben de fietsenrekken meestal geen aanbindmogelijkheid om de fiets tegen fietsdiefstal te beschermen. De concurrentiepositie van de fiets te opzichte van de auto is de laatste jaren wel verbeterd.
Lees verder »

Geen extra geld voor fietsbeleid Rijk

Hoewel minister Eurlings het belang van de fiets onderstreept, is hij niet van plan deze kabinetsperiode meer geld uit te trekken voor fietsbeleid dan de 200 miljoen euro die al in de plannen opgenomen is. Dit bleek tijdens de behandeling van de initiatiefnota van Kamerlid Atsma. Zowel de Kamerleden als minister Eurlings waren vol lof over het initiatief van Atsma.
Lees verder »

Mobiliteit in 2008 gedaald

Volgens het Mobiliteitsonderzoek Nederland zijn Nederlanders in 2008 minder mobiel geworden. Het aantal afgelegde kilometers daalde met ruim 4 procent. Het aantal kilometers per auto en fiets nam met ongeveer 2,8 procent af. Alleen het gebruik van openbaar vervoer steeg in deze periode licht. De MON-cijfers over 2008 laten zich echter niet helemaal vergelijken met voorgaande jaren.
Lees verder »

Eurlings onderzoekt stijging aantal zwaargewonden in verkeer

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat laat de achtergronden van de stijging van het aantal ziekenhuisgewonden als gevolg van een verkeersongeval in 2008 onderzoeken. Dat laat hij de Tweede Kamer in een brief weten. Het aantal zwaargewonden dat door een verkeersongeval in het ziekenhuis terechtkomt, is gestegen van 16.654 in 2007 naar 17.636 in 2008. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), die volgens een nieuwe berekening tot stand zijn gekomen.
Lees verder »

Bicycle Mania

plaatje

Nooit eerder heeft iemand de centrale plaats die de fiets inneemt in onze samenleving in een (foto)boek weten samen te vatten. Tot nu! Zo wordt het boek aangekondigd van Shirley Agudo, een Amerikaanse fotografe die al jaren in Nederland woont. Via verrassende en grappige fotografie laat ze zien waarom het fietsgebruik in Nederland zo uniek is in de wereld.
Lees verder »

Eerst verleiden, dan handhaven

Een uniforme, effectieve en fietsvriendelijke aanpak van overlast door geparkeerde fietsen in de openbare ruimte. Zo omschrijft Amsterdam de intenties van de nota: Eerst verleiden, dan handhaven - Een leidraad voor het reguleren van fietsparkeren in de openbare ruimte.
Lees verder »

Fiets kan belangrijke bijdrage leveren aan CO2-reductie

plaatje

Er blijken grote verschillen te bestaan tussen gemeenten in Nederland in de CO2-emissie als het gaat om de mobiliteit per inwoner. Zo produceert een inwoner van Almere bijna tweemaal zoveel CO2 voor zijn of haar mobiliteit als een inwoner van Amsterdam. Het is niet helemaal toevallig dat het fietsgebruik in Almere op 27 procent ligt, en in Amsterdam op 38%.
Lees verder »

Fietsgebruik mogelijk tien procent hoger door kilometerheffing

Er wordt 15% minder gereden met de auto en 6% meer met het openbaar vervoer. Dat zijn enkele van de verwachte effecten van de kilometerprijs. Over het effect op het gebruik van de fiets zijn geen cijfers bekend gemaakt. Eerder onderzoek wijst op een toename van ca. 10%.
Lees verder »

10 jaar Duurzaam Veilig: Forse daling overlijdensrisico en aantal verkeersdoden

plaatje

De analyse van de ontwikkeling in aantallen verkeersslachtoffers en overlijdensrisico door de SWOV toont aan dat de maatregelen die in de periode 1998-2007 zijn genomen en passen binnen de Duurzaam Veilig-visie ‘naar alle waarschijnlijkheid’ succesvol zijn geweest. Het aantal verkeersdoden in Nederland is in de periode 1998-2007 met gemiddeld 5% per jaar gedaald. De uitgevoerde maatregelen hebben in de genoemde periode geleid tot een daling van 300 tot 400 verkeersdoden, ofwel ruim 30%. Ook het overlijdensrisico is gedaald.
Lees verder »

Gaat het regenen?

plaatje

In het kader van het Europese ROADIDEA-project over innovatie op het gebied van weersinformatie voor het verkeer is een prototype fietsrouteplanner met neerslagvoorspelling gemaakt.
Lees verder »

Gemeente Nijmegen neemt extra maatregelen ten behoeve van fietsparkeren

Extra stallingsruimte voor fietsers in de binnenstad en bij het station, het vervroegen van de openingstijden van de gratis bewaakte fietsenstallingen en extra `regeltegels' die fietsers informeren over het fietsparkeerbeleid en verlaging van de bestuursdwang voor foutgeparkeerde fietsen van 25 euro naar 10 euro. Met deze en andere maatregelen wil Nijmegen het fietsparkeerbeleid in de binnenstad en bij het centraal station verder verbeteren.
Lees verder »

Heel Nederland moet gaan fietsen

Onder het motto 'Heel Nederland fietst' gaan de Fietsersbond en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen volgend jaar campagne voeren. Met als boegbeeld Prins Pieter-Christiaan moet in een mediamix van tv, radio, print en internet de boodschap onder de aandacht worden gebracht.
Lees verder »

Japan zet in op mega-stallingen

plaatje

Het Kasai station in Tokio kent de grootste geautomatiseerde stalling ter wereld. In ondergrondse carrousels kunnen 6480 fietsen opgeborgen worden. Maar ook elders zijn dergelijke stallingen met rond de 1000 plaatsen in bedrijf.
Lees verder »

Knipperende LEDs waarschuwen voor fietsers op de rotonde

Knipperende LEDs en blauw asfalt moeten voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen op de rotonde Nansenplein in Goes.
Lees verder »

Oversteekplaatsen doen kinderen vaker naar school lopen en fietsen

plaatje

Een veilige verkeerssituatie is belangrijker om kinderen voldoende te laten bewegen dan veel speelplekken en veel groen in een wijk. Dit concludeert TNO-er Sanne de Vries in haar proefschrift over beweegvriendelijke wijken voor kinderen. Zij onderzocht in tien stadswijken hoe het beweeggedrag van kinderen samenhangt met de inrichting van een wijk.
Lees verder »

Fietsroutenetwerk Stadsregio Arnhem Nijmegen ook in Duitsland

Sinds eind oktober zijn ook de Duitse gemeenten Kranenburg, Kleve en Emmerich op het fietsroutenetwerk van de stadsregio Arnhem-Nijmegen aangesloten. Het fietsroutenetwerk is, samen met vijftien betrokken gemeenten, ontwikkeld door de Stadsregio Arnhem Nijmegen.
Lees verder »

Routeplanner ANWB: nu ook fiets en wandelsroutes

De routeplanner op anwb.nl is uitgebreid met een fiets- en wandeloptie. Dankzij de uitbreiding kan de ANWB Routeplanner nu vier verschillende vormen van vervoer met elkaar vergelijken.
Lees verder »

Weesfietsenteam aan de slag

plaatje

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft het startsein gegeven voor het weesfietsenteam. Dit team gaat de komende 1,5 jaar een twintigtal gemeenten ondersteunen bij het opzetten van een structurele en effectieve aanpak van het weesfietsenbeleid in hun gemeenten.
Lees verder »

Weinig bekend over effect leenfietssystemen op modal split

Leidt de inzet van leenfietssystemen zoals bijvoorbeeld in Barcelona en Parijs ook tot een ander verplaatsingsgedrag en verandering in de modal split? Hoewel veel signalen daar wel op wijzen, is dat nog steeds moeilijk hard te maken.
Lees verder »