maandag 7 januari 2008

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Spitsrekken in Groningen hebben magnetisch effect op fietsers

plaatje

Uit tellingen is naar voren gekomen dat de spitsrekken in Groningen een 'magnetisch effect' hebben voor de binnenstad. Als men weet dat er fietsparkeervoorzieningen aanwezig zijn, fietst men tot aan deze voorzieningen en wil men de fiets er ook in plaatsen.
Lees verder »

80 procent politiekorpsen aangesloten op fietsregister

Op 1 januari 2008 is tachtig procent van de politiekorpsen in ons land aangesloten op het fietsregister, waaronder de korpsen van de vier grote steden. Inmiddels staan er al 4,5 miljoen fietsen in het register. Registratie is tot nu toe gratis, maar de vraag is of dat zo blijft.
Lees verder »

ANWB gaat personenauto's beoordelen op dodehoeken

plaatje

De dikke deurstijlen van moderne auto's ontnemen steeds vaker het zicht op fietsers. De ANWB gaat hier in de toekomst bij het testen van auto's extra op letten.
Lees verder »

Drie procent minder fietsers onder ziekenhuisgewonden in het verkeer

Na jaren van groei is het aantal ziekenhuisgewonden onder fietsers in 2006 afgenomen met 3%. Fietsers blijven in relatie tot andere vervoerwijzen wel sterk oververtegenwoordigd bij de ziekenhuisopname. In 2006 was meer dan 40% van de in het ziekenhuis opgenomen verkeersslachtoffers met de fiets onderweg.
Lees verder »

Breda: eenrichting fietspaden ombouwen naar tweerichtingen

plaatje

In de nieuwe fietsnota van Breda staan de nodige plannen om het bestaande fietsnetwerk te vervolmaken. Eén van de maatregelen is het ombouwen van fietspaden zodat ze in twee richtingen kunnen worden bereden. Dat heeft volgens de gemeente een aantal voordelen.
Lees verder »

Elektrische fiets effent de weg naar CO2 -neutrale steden

Vanaf 2010 zal de elektrische fiets een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke steden. Dat verwacht BuildDesk, een bureau dat in opdracht van SenterNovem bekeek hoe steden als Tilburg, Apeldoorn en Heerhugowaard CO2 -neutraal kunnen worden.
Lees verder »

Effect kilometerheffing op fietsveiligheid nog onduidelijk

plaatje

Over het effect van de kilometerheffing op de verkeersveiligheid van fietsers is nog weinig bekend. Ook de jongste studie van de SWOV verschaft geen helderheid. Wel beveelt het onderzoekinstituut aan er nader onderzoek naar te doen.
Lees verder »

Eurlings: Geen verplichte voorrangsregels op rotondes

plaatje

Er komt geen wettelijke regeling ten aanzien van de voorrang op rotondes. Het is aan de wegbeheerders om te kiezen, aldus minister Eurlings.
Lees verder »

Geen verbod op fietsbanden zonder zijreflectie

Minister Eurlings van V&W voelt niets voor een verbod op fietsbanden zonder zijreflectie. Het blijft toegestaan om fietsen van spaakreflectoren te voorzien.
Lees verder »

Heel Friesland bewegwijzerd

Met de ingebruikneming van het fietsroutenetwerk Midden Fryslân is de hele provincie Friesland nu voorzien van een fietsroutenetwerk met bewegwijzerde knooppunten. Het totale netwerk beslaat ruim 2800 kilometer.
Lees verder »

Fietsendief steeds jonger

plaatje

In 2006 waren twee van de drie fietsendieven onder de 25 jaar. Een op de drie was minderjarig. Ten opzichte van 2002 is duidelijk sprake van een verjonging. Bij het opzetten van een anti-diefstalbeleid is het zaak hier meer rekening mee te houden. Dat betogen twee onderzoekers van de politie Haaglanden en de dienst Nationale Recherche Informatie.
Lees verder »

Nieuwe campagne fietsverlichting leidt nog niet tot zichtbare resultaten op straat

De campagne fietsverlichting heeft in 2006 net als in voorgaande jaren goede resultaten behaald, concludeert Verkeer en Waterstaat. Toch is het aantal fietsers dat voor- en achterlicht voert afgenomen.
Lees verder »

Nijmegen trekt geld uit voor betere afstelling verkeerslichten

Opknappen en verbeteren van schoolfietsroutes, meer stallingsvoorzieningen in de binnenstad, uitbreiding van het fietsnetwerk in Nijmegen-Noord en betere afstelling van verkeerslichten. Dat zijn enkele van de prioriteiten in Nijmegen voor de periode 2008-2010.
Lees verder »

Noordelijke provincies voeren campagne stimulering fietsgebruik

plaatje

Onder het motto ‘Uw goede voornemen voor 2008: op de fiets naar het werk’ voeren de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân campagne om fietsen naar het werk te stimuleren.
Lees verder »

OV-fiets als echte publieksfiets

In de gemeente Ede is het startsein gegeven voor een proef waarbij gebruikers hun OV-fiets voor 0,65 euro extra kunnen terugbrengen op een andere plek dan waar ze hem hebben gehuurd. Het aantal plekken waar je in Ede OV-fietsen kunt huren groeit bovendien van één naar zeven.
Lees verder »

PSV wil supporters op de fiets

PSV wil supporters aanmoedigen om op de fiets naar het voetbalstadion te gaan. Daarom komt de club met een gratis fietsenstalling.
Lees verder »

Verkeer en Waterstaat gaat weesfietsen aanpakken

Het kabinet wil dat weesfietsen geruimd worden. Binnenkort zal een actieplan worden opgesteld met als doel vooral de onbewaakte fietsenstallingen in de stationsomgeving op te schonen. Weesfietsen bezetten daar soms 20 procent van de totale capaciteit.
Lees verder »