maandag 2 juni 2008

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Extra geld voor fietssnelwegen

plaatje

Fietsmaatregelen scoren hoog in de netwerkanalyses die zijn uitgevoerd in het kader van de Nota Mobiliteit. En fietsmaatregelen laten zich relatief snel implementeren. Dat heeft er nu toe geleid dat er €24 miljoen extra vrijkomt voor regionale fietsprojecten. Het geld gaat vooral naar fietssnelwegen en fietsparkeervoorzieningen.
Lees verder »

Arnhem lost meeste fietsklachten op

Op het Meldpunt ‘Mijn Slechtste Fietspad’ van de Fietsersbond zijn sinds mei 2005 meer dan 15.000 klachten en reacties binnengekomen over de slechte staat van fietspaden. De klachten gingen over 5600 locaties. Onderzoek van de Fietsersbond heeft uitgewezen dat 56% van die klachten inmiddels is opgelost.
Lees verder »

Utrecht maakt serieus werk van leenfietssysteem

plaatje

Utrecht gaat door met plannen maken om een leenfietssysteem van de grond te krijgen. Hoewel bewoners van de stad aangeven de leenfietsen niet vaak te zullen gebruiken, verwacht men dat forensen en toeristen zo'n systeem wel zien zitten. Maar bovenal is een dergelijk systeem een mooie manier om de stad Utrecht te promoten als fietsstad. OV-fiets is één van de kandidaten.
Lees verder »

Meer fietsen bij hogere olieprijzen

plaatje

Zelfs bij een olieprijs van rond de 50 dollar per vat zal de automobiliteit in 2020 met 4% afnemen. Van deze reductie neemt het langzaam verkeer en dan vooral het fietsen 12% voor zijn rekening. Dit becijfert het Kennisinstituut voor Mobiliteit.
Lees verder »

Fiets heeft onvoldoende status voor allochtonen

De auto wordt relatief vaak gebruikt door Turkse en Marokkaanse mannen, het openbaar vervoer relatief veel door Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen. Waarom niet de fiets? Volgens een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteit gaat het vooral om een statusprobleem.
Lees verder »

Duitsers ontwikkelen model om rendement fietsinvesteringen te berekenen

plaatje

In Duitsland krijgt de fiets vaak onvoldoende aandacht als er op regionaal niveau verkeersplannen worden ontwikkeld. Voor de Duitse overheid was dat aanleiding om een onderzoekbureau opdracht te geven een model te ontwikkelen waarmee het rendement van fietsinvesteringen kan worden uitgerekend. En dat blijkt een lastige klus.
Lees verder »

Fietsersbond gaat fietsdocenten opleiden

De Fietsersbond heeft met steun van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de Fietsschool opgericht. Doel is het aanleren en bevorderen van veilig fietsgedrag voor alle doelgroepen die daar behoefte aan hebben.
Lees verder »

Fietsersbond pleit voor pakket maatregelen tegen dodehoekongevallen

Ondanks de invoering van de dodehoekspiegel in 2003 blijft het aantal ongevallen met rechtsafslaande vrachtwagens een probleem. De Fietsersbond roept alle betrokkenen op om verdergaande maatregelen te nemen. In een actieplan somt de bond een groot aantal maatregelen op.
Lees verder »

Fietsklem fixeert wiel en frame

plaatje

De Bikeeper is een nieuw type fietsklem waarbij door middel van een kantelsysteem zowel het wiel als een deel van het frame wordt gefixeerd. Als de fiets in de houder wordt gereden, rolt deze over een nok waardoor een beugel omklapt en de fiets zich vastzet.
Lees verder »

Venlo: Aanzienlijk minder fietsdiefstallen door inzet lokfiets

De politie in Venlo heeft deze week met behulp van de lokfiets de 26e fietsendief op heterdaad betrapt. Sinds de start van het project Bike-Bait in februari van dit jaar zijn de fietsendiefstallen met 75% gedaald ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.
Lees verder »

Grote campagne tegen fietsdiefstal

Op 4 juni geeft minister Ter Horst van BZK het startsein voor een grote publiekscampagne fietsdiefstal. De campagne is bedoeld om het publiek te informeren over de aanpak van de overheid (in samenwerking met private partijen) om het probleem fietsdiefstal tegen te gaan en het publiek te wijzen op haar eigen rol in deze strijd.
Lees verder »

Houten scoort meeste internationale belangstelling

plaatje

Om te bezien hoe het zit met de belangstelling van buitenlandse vakgenoten naar Nederlandse fietssteden, maakte het Fietsberaad een rondgang langs 15 bekende en minder bekende steden. Houten scoort nog altijd de meeste belangstelling.
Lees verder »

OV-fiets in Westpoort

Stichting Westpoort Bereikbaar en NS OV-fiets gaan samen campagne voeren om bedrijven in Westpoort kennis te laten maken met OV-fiets als zakelijk vervoermiddel.
Lees verder »

Re-cycling cities motto van Velo-city 2009

's Werelds grootste fietsconferentie krijgt volgend jaar als slogan mee  'Re-cycling cities'. Dat maakte de Brusselse mobiliteitsminister Pascal Smet, gastheer van de conferentie, bekend.
Lees verder »

Thuiszorgwinkels bieden elektrische fiets aan

Naast wandelstokken, looprekjes en rolstoelen beginnen thuiszorgwinkels nu ook elektrische fietsen aan te bieden.
Lees verder »

Vlaanderen controleert complete fietspadennet

plaatje

Ongeveer elf procent van de fietspaden in Vlaanderen langs gewestelijke wegen is in slechte staat. Dat blijkt uit een inspectie van de Vlaamse overheid. Die fietspaden wordt met prioriteit aangepakt.
Lees verder »

Fietslampje op de jas mag, knipperen niet

Minister Eurlings wil het voeren van fietsverlichting op de jas toestaan. Maar knipperende verlichting zal niet worden toegestaan. En op termijn zullen ook de zogenaamde uitfaseren gele koplampen verboden worden. De aangepaste regelgeving moet eind dit jaar van kracht worden.
Lees verder »

Woerden beter bereikbaar met de fiets

plaatje

Onder het motto 'Bereikbaar Woerden' organiseren gemeente en ondernemers deze zomer een aantal activiteiten. Daaronder een Fiets Festival en de campagne Met belgerinkel naar de winkel.
Lees verder »