vrijdag 1 oktober 2010

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Bureau Berenschot: fietsparkeren rond stations anders organiseren

plaatje

Breng per station de kosten en de baten van het fietsparkeren in beeld en geef één partij de verantwoordelijkheid voor het fietsparkeren. Dat zijn de belangrijkste adviezen in een rapport van Bureau Berenschot in opdracht van NS, Prorail, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en samenwerkingsverband Stedenbaan.
Lees verder »

Actieplannen voor de fiets

Dit najaar zijn enkele actieplannen te verwachten waarin de positie van de fietser een belangrijke plaats zal innemen, zowel wat betreft de verkeersveiligheid als het fietsparkeren. Dat valt af te leiden uit de toelichting op de begroting van Verkeer en Waterstaat.
Lees verder »

Amsterdamse fietspromotie

Amsterdam maakte een fraaie promotievideo, waarin zowel de stad als de fiets worden neergezet. Engelse ondertiteld. De video circuleert inmiddels dan ook al op een flink aantal buitenlandse websites.
Lees verder »

GroenLinks: 'Deeltijdparkeren op autoparkeerplaatsen'

plaatje

Er passen heel wat fietsen op een autoparkeerplaats, zoals deze demonstratie - met vouwfietsen - laat zien. GroenLinks in Amsterdam vindt dat op drukke locaties in de hoofdstad ook vaker parkeervakken geschikt gemaakt moeten worden voor fietsparkeren, eventueel in ‘deeltijd’.
Lees verder »

Belastingplan 2011, bedrijfsfiets niet uit werkkostenregeling

De motie Aptroot die recent in de Tweede Kamer werd aangenomen is nog niet meegenomen in het Belastingplan 2011. Deze motie riep op om de bedrijfsfiets niet op te nemen in de werkkostenregeling zoals De Jager die ontwierp.
Lees verder »

Fietsen tegen zwaarlijvigheid

plaatje

De bewijzen dat fietsen goed is voor de gezondheid stapelen zich op. Ook een recente publicatie in the American Journal of Public Health onderstreept dit nog eens. Hoe meer wandel- en fietsverplaatsingen, hoe lager het aantal mensen met obesitas.
Lees verder »

Frankrijk verplicht fietsenstalling bij de woning

Vanaf 2012 moeten nieuwe woningen in Frankrijk voorzien zijn van een fietsenstalling. Ook laadvoorzieningen voor elektrische fietsen worden verplicht.
Lees verder »

Groningen pakt stallingtekort rond station aan

Rond station Groningen is het aantal stallingplaatsen voor fietsen fors uitgebreid. Ook wordt het weesfietsenprobleem aangepakt.
Lees verder »

Parkeergarage wordt kleurrijke fietsenstalling

plaatje

Hoe tover ik een parkeergarage om tot een fietsenstalling? In Breda heeft het souterrain van de Concordiagarage een complete gedaanteverandering ondergaan. Niet alleen werden fietsenrekken geplaatst, het grijze beton werd voorzien van kleurrijke aankleding met beelden die verwijzen naar het verleden van de stad.
Lees verder »

Prijsvraag snelfietsroute RijnWaalpad

De overheden die samenwerken om het RijnWaalpad te realiseren, willen het RijnWaalpad, de nieuwe snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen, een kwalitatieve impuls geven. Hiervoor hebben de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Fietsersbond een ideeënprijsvraag uitgeschreven voor professionals en studenten.
Lees verder »

Staking speelt Londense leenfiets in de kaart

Op 7 september, toen de ondergrondse in Londen staakte, werden 24500 ritten gemaakt met de leenfietsen. Een nieuw record voor het pas gestarte project.
Lees verder »

Stationsfietsenstalling krijgt groen dak

Het Woerdense station krijgt meer en betere voorzieningen voor het fietsparkeren. Afdekt met een groen dak.
Lees verder »

Subsidies voor projecten 'reizen naar station'

Agentschap NL heeft namens V&W tien opdrachten verstrekt binnen de SBIR Innovatief reizen van en naar het station (small business innovation research). Daaronder vijf projecten waar de fiets direct bij betrokken is.
Lees verder »

Grootscheepse campagne tegen fietsdiefstal in Haaglanden

plaatje

In de eerste zes maanden van 2010 deden in Haaglanden 1145 mensen aangifte van diefstal van hun fiets. Met name in de maanden mei en juni werden verhoudingsgewijs veel fietsen gestolen. Reden voor de politie Haaglanden om extra opsporingscapaciteit in te zetten en inwoners van Haaglanden nog eens extra te informeren over de mogelijkheden om fietsdiefstal te voorkomen.
Lees verder »

Verkiezing 'Kindvriendelijke initiatieven'

Het netwerk Child Friendly Cities van de VNG, en het programmaministerie voor Jeugd en Gezin roepen gemeenten, ouders, kinderen, jongeren en organisaties op om hun kind- en gezinsvriendelijke initiatieven aan te melden voor de verkiezing kind- en gezinsvriendelijke initiatieven.
Lees verder »

Zevenaar koppelt betaald autoparkeren aan gratis bewaakt fietsen stallen

Vanaf september moet er in het centrum van Zevenaar betaald worden voor parkeren. Ook is het centrum afgesloten voor verkeer. Tegelijkertijd schenkt de gemeente extra aandacht aan goede mogelijkheden om fietsen te stallen. Zo kan men gratis gebruik maken van de stalling onder het gemeentehuis.
Lees verder »